Deze week nog, God’s voorjaars-vuurwerk Stinzenplanten

Dokter Rypke brengt eerst het slechte nieuws: dankzij de triomf van Marxistisch nihilisme in het Westen, maatschappij-verwijving en onderwijs-vernieling, zijn er over 10 jaar geen jonge hoveniers meer met kennis van stinzenplanten rond Friese States. Dus al die prachtige Stinzentuinen verdwijnen Verder lezen…

Sinds 2005 geen afname broedsucces 10 broedvogels Waddenzee, goed nieuws!

Wageningen UR en SOVON Vogelonderzoek verzonnen 13 maart het doemverhaal ‘broedvogels in de Waddenzee blijven het moeilijk hebben’, volgens de ‘glas-is-half-leeg’-methode. Het persbericht ventileert de gebruikelijke ellende die je niet kunt afleiden uit de data in het eigenlijke onderzoeks-rapport. Want het gaat hier Verder lezen…