Friese bijen mekkeren niet: nauwelijks op Rode Lijst te vinden

Wie Drentse Aa zegt moet ook Friese B zeggen, zo dachten natuur-ontwikkelaars over ons eigen beekdalletje van Beetsterzwaag tot Akkrum. Ecologisch toeristen-paradijs! Maar zie de Rode-Lijstsoortenkaart 2018 voor bijen: 1 witte vlek van ontbrekende zeldzaamheid langs de Boorne. Dat beekje is Verder lezen…

‘Verdwenen Insecten’-hype georkestreerd door Overheid …(‘Natuurlijk Kapitaal’)

De overheid/IUCN, VNO-NCW en haar gunstelingen in de Natuurlijk Kapitaal-coalitie (hier zo verder uitgelegd) tonen een opzichtige brutaliteit bij de huidige ‘Insecto-Geddon’-campagne. Deze propaganda-sessie wordt nu gedragen door een overheids-rapport dat uitkwam van door De Staat betaalde onderzoekers, laten we Verder lezen…