Programma Rijke Waddenzee anti-wetenschappelijk (2)

Niet alleen wakkert het publiek gefinancierde lobby-kantoor Programma Rijke Waddenzee (PRW) in Leeuwarden corruptie aan. Zij dragen ook een natuur-visie uit die anti-wetenschappelijk is, want in strijd met basale (evolutie-)biologie, door experts als ‘esoterische droom’ getypeerd. Zo streven zij een Verder lezen…

Brussel bestrijdt ‘verlies van biodiversiteit’ terwijl EU-soortenrijkdom groeit

In ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe denken over Groen en Groei schreef ik al wat het oktober verschijnende ‘Effective Conservation Science, Data not Dogma’ (Oxford University Press) bevestigt: lokaal en regionaal neemt de soortenrijkdom vaak toe sinds 1500. Ook in Verder lezen…