‘Wetenschap’ Wageningen Marine Research (WMR) net Moderne ‘Kunst’

Vandaag vergelijken we werk en proza uit de moderne kunstwereld (Van Abbe Museum) met een rapport van Wageningen Marine Research (Beleidsprostituee BV). Heten moderne kunstwerken vaak ‘zonder titel’, de ander schermt met academische titel. Hier een voorbeeldje, dat smeekt om parodie: Contemporary Scientists Ingrid Verder lezen…

Sovon Vogelonderzoek/ CBS verdraaien goed klimaatnieuws broedvogels (2)

Sovon Vogelonderzoek liegt op haar website over klimaateffecten op vogels. Zij verzwijgen dat tientallen Noordelijke soorten zich afgelopen eeuw als broedvogel vestigden, meer dan zuidelijke soorten die areaal uitbreidden. Er is dus geen simplistisch klimaat-effect zoals zij suggereren. Dat constateren Verder lezen…

‘1 Beheerder Zijn’ = Rijkswaterstaat steunt Wadden-Oligarchie

Vanaf 2022 hebben Wadden-gebruikers geen objectieve ‘rechten’ meer, maar moeten zij bij een Oligarchie van voorkeurs-partijen, ambtenarij, bedrijven en lobbyisten bedelen om ‘gunsten’. Dat is wat de operatie ‘1 beheerder voor de Waddenzee’ inderdaad blijkt in te houden, zoals voorspeld. Verder lezen…