Sinds 2005 geen afname broedsucces 10 broedvogels Waddenzee, goed nieuws!

Wageningen UR en SOVON Vogelonderzoek verzonnen 13 maart het doemverhaal ‘broedvogels in de Waddenzee blijven het moeilijk hebben’, volgens de ‘glas-is-half-leeg’-methode. Het persbericht ventileert de gebruikelijke ellende die je niet kunt afleiden uit de data in het eigenlijke onderzoeks-rapport. Want het gaat hier Verder lezen…

‘Wetenschap’ Wageningen Marine Research (WMR) net Moderne ‘Kunst’

Vandaag vergelijken we werk en proza uit de moderne kunstwereld (Van Abbe Museum) met een rapport van Wageningen Marine Research (Beleidsprostituee BV). Heten moderne kunstwerken vaak ‘zonder titel’, de ander schermt met academische titel. Hier een voorbeeldje, dat smeekt om parodie: Contemporary Scientists Ingrid Verder lezen…

Natuurmonumenten (Marker Wadden) vernis industrialisatie Natura 2000

Consultant  Wagner Group/ directeur Tjeerd van der Wal van Provincie Flevoland keurt wijziging van definities goed, in de vergunnings-aanvraag door Rijkswaterstaat (6 februari) bij zandwinning in Natura 2000. Voor de Marker Wadden. Met  3 veranderde woordjes, verkoopt zandbedrijf VOF Markerzand (met Van Oord) onbeperkt Verder lezen…