Sinds 2005 geen afname broedsucces 10 broedvogels Waddenzee, goed nieuws!

Wageningen UR en SOVON Vogelonderzoek verzonnen 13 maart het doemverhaal ‘broedvogels in de Waddenzee blijven het moeilijk hebben’, volgens de ‘glas-is-half-leeg’-methode. Het persbericht ventileert de gebruikelijke ellende die je niet kunt afleiden uit de data in het eigenlijke onderzoeks-rapport. Want het gaat hier Verder lezen…

‘Wetenschap’ Wageningen Marine Research (WMR) net Moderne ‘Kunst’

Vandaag vergelijken we werk en proza uit de moderne kunstwereld (Van Abbe Museum) met een rapport van Wageningen Marine Research (Beleidsprostituee BV). Heten moderne kunstwerken vaak ‘zonder titel’, de ander schermt met academische titel. Hier een voorbeeldje, dat smeekt om parodie: Contemporary Scientists Ingrid Verder lezen…