Ecologische Nazi’s in SS-klooster Wewelsburg

De Wewelsburg, met licht weerspiegeld in het riviertje de Alme

Op reis door de krochten van de menselijke natuur bezocht ik de Wewelsburg. Het is de enige driehoeksburcht van Duitsland, gericht op het Noorden. Het gerucht gaat dat deze is gebouwd op een heidense heilige plek. Met speciale geologische karakteristieken.

En dat aardmagnetisme trekt als vanzelf neo-paganisten aan, natuurvereerders.

Een zo’n neo-paganist was Heinrich Himmler.

De nabijgelegen Externsteine

De neo-paganist Himmler was  in de jaren ’30 tevens beheerder van het nabijgelegen Heidense heiligdom de Externsteine (foto hierboven). Een plek waar neo-paganisten nu op af komen en New Agers die aardstralen willen opvangen.

En een plek die al door DE romantische landschaps-schilder Caspar David Friedrich in de 19de eeuw was vereeuwigd. Met de suggestie van een voor-christelijke oorsprong, alsof alle historie en cultuur deze plek voorbij was gegaan.

Himmler betrok de Wewelsburg vanaf 1934, en leek ‘m in te willen als klooster van het nieuwe Heidendom. Hier moest de geestelijke vorming plaatsvinden van zijn eigen elite-korps. De burcht was de enige driehoeks-burcht van Duitsland met de punt gericht op het Noorden. Vandaar Himmler’s keus.

Neem ook deze Duitse volzin uit het gemeente archief van dr Wilhelm Segin in 1924, waar hij de Heidense waarde van de Wewelsburg onderstreept:

Vor langen Jahrhunderten, als unsere Vorfahren die Sachsen noch Freie Herren waren auf Freien Grund, Dem Kriege und der Jagd lebten, und sich uber 30 Jarhe mit den Grossen Kaiser Karl herumschlugen der ihnen met dem Christentum sein Herschaft aufzwingen woltte………(pffffff) war der Wewelsburg zu einen Sachenfestung ausgebaut.

De Wewelsburg zou een Saksische vesting zijn geweest, van vrije Saksische ridders die nog niet door de slavenmoraal van het Christendom geknecht waren.

De Zwart gejaste ridders, neo-paganisten met bijzondere interesse in archeologie. In het tijdperk van de kogels heeft een harnas geen zin meer. Met Heini op de voorgrond (Heinrich Himmler) Hakenkruisjes zijn Tibetaanse zonne-symbolen

Zo werd de Wewelsburg het decor van de Duitse variant op de Ridders van de Ronde Tafel: de Beschermings Afdeling, (SS= Schutz Staffel). Een academisch geschoolde elite in zwarte uniformen, met Heidense runetekenen en petten met Heavy Metal-symbool.

Die doodskop was niet beslist paganistisch, wel erfenis van de Pruisische Totenkopf-riddergarde. Die konden met gigazwaarden meerdere vijanden tegelijk doorklieven in draf te paard.

Altijd handig, wanneer je persoonlijke ruzies grootschaliger aanpakt.

Driehoeksburcht met punt naar noorden

Met dit neo-paganisme gaf Himmler invulling aan een breed gedeeld sentiment bij de intellectuele elite van die tijd: de zoektocht naar een nieuwe samenbindende factor, een perspectief voor politieke, esthetische en culturele ambities van een gemeenschap.

…de vloer met voor-christelijk zonne-symbool

En dat pakte hij met collegae professioneel aan in kleding, vakwerk, architectuur, literatuur, kunst en wetenschap.

..gebouwd uit kalksteen zoals de meeste bouwwerken in de omgeving. De ijspegels vormen zich als stalactieten, en je ziet ook echte stalactieten van calcium-carbonaat vormen

Men wilde het christendom van zich afschudden, dat een slavenmoraal in stand hield. Himmler wilde een nieuwe elite ontwerpen die wegbereider zou zijn van een nieuwe tijd. Zoals Stuart Russell beschrijft in ‘Himmler’s Burg’:

Frei von Altmodisch hemmende Gedanke und Unabhangig von der Macht und Einfluss der etablierten Religionen

Vrijkomen van oude religieuze ketenen

Vrijkomen van oude religieuze ketenen.

..en ze experimenteerden vrolijk met de biologische landbouw.

Hang naar biologische landbouw en streekvoedsel van Walter Darre

Biocentrisme en voor-christelijke ‘bevrijdingsleer’
Steeds vaker zocht de elite haar heil bij de natuurreligie van het voor-christelijke tijdperk. Het christendom werd gezien als verzwakkende factor, een bijgeloof dat de mens van de natuur vervreemdt. Een nieuwe bron van inspiratie en vitaliteit was nodig, waarbij de natuur centraal stond.

Mooi SS-kastje met zonne-symbool

Zoals de biocentristische filosoof Ludwig Klages stelde, de ideoloog van zowel de nieuwe Heidenen toen als de moderne Grunen nu (de rede ‘Mensch und Erde 1913), in vertaling door Joseph Price:

The idea of “sin” was quite alien to the pagan world. The ancient pagans knew the gods’ hatred as well as their revenge, but they never heard of punishment for “sin.”

Himmler hield van de natuur: een schilderij uit zijn verzameling van het Duitse natuurlandschap, dat zo in een moderne folder zou passen

Himmler hield van de natuur: een schilderij uit zijn verzameling van het Duitse natuurlandschap, dat zo in een moderne vakantiefolder zou passen

…en specifiek over het christendom, de zelfde haat die moderne ecologisten ook tonen ten aanzien van de Joodse en christelijke leer.

It is impossible to conceive of a more fatal blindness than that of the cult instigated by this Jewish sectarian and his apostles and camp followers.

Torn from the bonds of nature and the past, man must now direct his gaze at the wasteland known as the “future”; into that desert he stares, paralyzed by dread of the vengeful Jew-God.

And before this insane masquerade of the “kingdom come,” the “last judgment,” and “eternal punishment” can be consummated, the true heroes and the real gods must first be made to grovel before the cross!

Heini, Paganist en stichter van zijn zwartgejaste Germaanse Ridderorde, tevens beheerder van de Externsteine, natuur-bedevaartsoord van New Agers, net als Stonehenge

De nog met de natuur verbonden heidenen vereerden andere helden, militaire survival of the fittest vormde een belangrijke deugd. Zie daarvoor ook de knokpartijen tussen reuzen, stamhoofden en trollen die samen de Edda vormen: een verzameling Germaanse sprookjes met Odin in de hoofdrol van de IJslander Snorri Sturluson.

Darwinistisch denken over cultuur
Het Nazisme was een vorm van Sociaal Darwinisme. Evolutionair-progressief denken werd de norm: de ontwikkeling van laag naar hoog als functie van de tijd. Slimme mensen staan dan hoger op de evolutionaire ladder dan domme mensen.

Op zoek naar de Evolutionaire ‘oorsprong’ van de mensheid

De evolutionaire stamboom die Ernst Haeckel ontwierp, te zien bij Paleo-conferentie Groningen, Ancestral Health. Haeckel is de bedenker van het woord ‘Ecologie’, en Darwin’s wegbereider in Duitsland. Hij werd in 1918 lid van de Beierse proto-nazistische beweging Thule Gesellschaft

Wetenschappers zochten naar verklaringen in cultuur-verschillen en vonden die in de biologie: hoge en lage cultuur, dom en slim, het was evolutionair verklaarbaar.

Sommige volken waren ge-evolueerd om de hoge cultuur te verdedigen, andere volken waren primitief gebleven. De hogere cultuur had het volste recht zich tegen de lage cultuur te verdedigen, om daar levensruimte van in te nemen.

Professioneel afgewerkt, een eikenhouten luxe stoel in leer met runetekens. De nieuwe Duitse heiden hield van vakwerk, de Wewelsburg stond er vol mee

Professioneel afgewerkt, een eikenhouten luxe stoel in leer met runetekens.

De laat 19de eeuw en vroeg 20ste eeuw toont een zoektocht naar nieuwe wortels. Die werden vooral gezocht en gevonden in eigen genen (‘Bloed’) en bodem. Dat is logisch, wanneer je een biologische basis zoekt in culturele verschillen.

Mooie mensen en lelijke mensen, slimme en domme mensen, een genetische basis, zo vond men…

De nieuwe kolonies voor levensruimte moesten in het Oosten verrijzen. Daar waar de ‘Slaven’ wonen, het ‘ras’ waarnaar de slavernij is vernoemd. Mensen die toch niets zinvols met hun land deden. Afrika koloniseren, daar kregen de Duitsers nooit echt slag van, dat was Brits, Frans en Portugees terrein.

De Thule Gesellschaft bestaat nog steeds en heeft de Wewelsburg in haar banner staan

Tacitus in moerassen en donkere wouden
Voor een geloofwaardige nieuwe ideologie achter nieuwe ambities, was in de moderne tijd een degelijke wetenschappelijke basis nodig. Als je geen academische onderbouwing gaf, dan stond je voor aap in het land dat de mondiale wetenschap aanvoerde: Duitsland. Een belangrijk onderdeel van de Wewelsburg was daarom de wetenschappelijke afdeling.

Prat gaan op spectaculaire archeologische vondsten van voor-christelijke cultuur

Prat gaan op spectaculaire archeologische vondsten van voor-christelijke cultuur

De Beschermings Afdeling trok getalenteerde wetenschappers aan, zoals archeoloog, geoloog en botanicus Wilhelm Jordan. Die verrichtte bij het klooster Gut Boddeken opgravingen. Hij deed spectaculaire voor-christelijke vondsten van Romeinse munten en Germaanse nederzettingen.

Hans Peter des Coudres- zowel kunstzinnig handwerker als rechtsgeleerde die Internationaal Recht-certificaten in Den Haag haalde- was beheerder van een omvangrijke bibliotheek in de Wewelsburg met 12.000 publicaties over voor-christelijke cultuur.

Hoge cultuur werd in de genen gezocht

Hoge cultuur werd in de genen gezocht

Studie van voor-christelijke cultuur ging samen met natuurstudie, plantkunde voor natuurgenezing

De Wewelsburg-bibliotheek bewaarde een archief met historisch-archeologisch onderzoek naar de Varusschlacht: de zege die de Germaanse strijder Arminius op de Romeinen had gehaald, ten noorden van Osnabruck in het jaar 9.

Zo keerde hij de Romeinse expansiedrift, de Romeinen trokken zich terug achter de Limes tussen Rijn en Donau. Het legioen van Varus hield op te bestaan. Tacitus is de belangrijkste bron van de ondergang van Varus, die in een hinderlaag liep in de Germaanse wouden.

Maarten Luther – herdoopte Arminius tot Hermann. Als vertaler van de Bijbel in het volks-Duits geldt Luther als grondlegger van het moderne Duits.

Germaantje de Voorste
In de 19de eeuw richten de Duitsers vervolgens het Hermannsdenkmal op bij Detmold, 40 kilometer noordoostelijk van de Wewelsburg. Arminius staat met zijn zwaard omhoog zwaaiend richting het Westen. Als een militaristische middelvinger naar de richting waar de Franse bezetter (Napoleon) van 1806 tot 1813 vandaan was gekomen. Dit keer zijn wij eensgezind in plaats van verdeeld, luidt het opschrift.

Zo ongeveer dan.

De lappendeken van Duitse deelstaatjes werd in 1871 een land, en ze liepen direct de Fransen onder de voet. Maar na het verlies van de Eerste Wereldoorlog was het Westelijk Rijnland alweer bezet door die gehate Fransen.

Hermann, is de naam de Maarten Luther gaf aan Arminius

Hermann, is de naam die Maarten Luther gaf aan Arminius. Die Luther had het ook niet zo op Joden geloof ik…(hij schreef ‘Die Juden und Ihr Luge’

Je kunt het Hermannsdenkmal zien als de heidens-romantische variant op de Christus-moloch, die de skyline siert van katholiek Rio de Janeiro. Een voor-christelijke nieuwe held moest verbeelden en doen, wat Jezus duidelijk had nagelaten in de Napoleontische crisistijd. Vijanden buiten de grenzen houden.

Nu heet het Hermannsdenkmal ironisch de Statue of Lipperty, vernoemd naar het graafschap Lippe. Het grapje is geschreven in de taal van de Amerikaanse bezetter sinds ’45, omdat het eikenhouten Duits zich voor humor zo slecht leent.

De tot de tanden bewapende Arminius was de Verlossings-figuur voor de nieuwe Heidenen die ‘eenheid’ brengt. Ook zo’n oerverlangen…

Heidense romantiek
Verbonden aan die voorchristelijke mystiek zijn de geestelijke aspiraties die Himmler koesterde in wat sommigen het ‘SS-Klooster’ noemden.

Maar wat is er nu waar van de occultistische aspiraties van de Beschermings Afdeling?  Dat blijft gissen. Een veel overgeschreven bron Walter Shellenberg bericht in 1953 over de Wewelsberg als ‘ Schauplatz Okkultistsiche Rituale, Zeremonien und spiritualistische sitzungen.’

Er werd onder de Noord-toren in de kelder een Krypta ingericht, door de lokale bevolking het Walhalla genoemd voor ‘Geistliche Exerzitien und Kunzentrationsubungen’.

Dat laatste heet nu Mindfullness.

Er zijn 12 plaatsen ingericht, als verlengstuk van 12 zonne-armen: dat hier iets geestelijks te vieren viel mag duidelijk zijn. De Krypta heeft wel iets van een vrijmetselaars-ruimte.

Himmler wilde uiteindelijk in die Krypta begraven worden. De Krypta is volgezet met wat Himmler als ‘entartete’ kunst zou beschouwen. Van die schuld- en boete-graffiti van het niveau kindertekening

Hier wilde Himmler uiteindelijk begraven worden, het Walhallah, de Krypta, ontworpen voor Heidense rituelen. Heini had vast andere schilderijen opgehangen dan deze ‘entartete’ Jodenkunst zoals ze dat toen zouden noemen

Opnieuw. Dat spiritisme is niets nieuws onder de zon bij de Europese elite, lees John Gray maar in zijn Onsterfelijkheidscomite.

Ook de communistische elite was volop met spiritisme bezig. En wat dacht je van Alfred Wallace, mede-ontdekker van natuurlijke selectie als basis van de evolutie-theorie? Volop bezig met spiritisme.

De wijnkelder van de Wewelsburg. De Germanen in de Wewelsburg waren gewone kerels, in voor Wein, Weib und Gesang

Het is anno nu ook bon ton om in het Oosten te winkelen voor geestelijke vervulling. Dat was toen net zo geaccepteerd als nu. Het hakenkruis is een gangbaar Oosters symbool dat de zon verbeeldt, natuurverering. Aan het plafond van de Krypta hangt nog steeds een eikenhouten variant op dit Arische symbool.

Germanen vinden eigen Varusschlacht bij Stalingrad
In 1943 bij Stalingrad werden de Germanen zelf tegengehouden door een volk dat zij minachten: de Slaven. Toen hield het complete Zesde Leger met 300 duizend Duitse soldaten op te bestaan, in zomertenue omsingeld door de Russische Winter.

En zo begon het grote terugtrekken. Er verschenen nog grootste bouwplannen, waarbij een hele SS-stad werd gebouwd rond de Wewelsburg, het driehoekje wijst naar het Noorden als punt van een speer. Het bleef bij een maquette.

Zo moest het worden, met de Wewelsburg in de punt van een speer

De geallieerden bombardeerden zich een weg richting Wewelsburg. Zij legden iedere Duitse stad in de as die op hun pad lag, om Europa te bevrijden. Alle weerbare Duitse mannen vechten zich dood tot de laatste man.

De ironie van de geschiedenis wil dat het de Spearhead-compagnie van de Amerikanen was die doorstootte richting speerpunt Wewelsburg. Op 31 maart 1945 gaf Himmler persoonlijk het bevel om de Wewelsburg op te blazen, alle sporen uit te wissen.

Gut Boddeken

Veel boeken en kunstschatten werden eerst naar het klooster Gut Boddeken vervoerd en daar verstopt. De rest verging in de vlammen of werd geplunderd door de geallieerden. Die legden in Wiesbaden een depot aan voor oorlogsbuit, zodat vele Duitse kunstschatten in Angelsaksische verzamelingen terecht kwamen.

Binnenplaats Wewelsburg

 

One Reply to “Ecologische Nazi’s in SS-klooster Wewelsburg”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *