Kan blauwe lupine raszuiver blijven door Juncker’s beleid?

Lupine op Kamp Westerbork

De Provincie Drenthe houdt 28 september een ‘Themadag Invasieve Exoten’. Nederlandse overheden geven zo gehoor aan de wens van Brusselse beleidsbakkers om ongewenste vreemdelingen uit te roeien. Dat beleid is omstreden.

Kamp Westerbork in Drenthe is bijvoorbeeld bezaaid met blauwe lupine, een plant die ‘inheems’ is in Zuidelijk Europa en Noord Afrika, waar hij ‘van oorsprong’ voorkomt.. Deze vlinderbloemige kan stikstof uit de lucht binden en wordt daarom al duizenden jaren gebruikt als groenbemester.

De lupine is ook symbool bij het herinnerings-centrum

Zo moet hij ook met hulp van bijvoorbeeld de Romeinen vanuit zuidelijker streken bij ons zijn gekomen. Zoals het konijn hier ook werd ingevoerd uit Spanje. Dus hoe objectief is het criterium ‘van nature voorkomen’ dat de Rijksdienst voor Onderdrukking van Nederland (RVO) hanteert? En wat is ‘schadelijk voor DE natuur’, wiens natuur praat je dan over?

Hoe ‘inheemsch’ is die lupine nu dus in Nederland die op Kamp Westerbork groeit, zoals hij in 1943 ook al massaal deed?

Die Euraziatische  Lupinus angustifolius is juist weer exoot in Amerika, Australië en Nieuw Zeeland. Europese lupine wordt namelijk mondiaal geteeld als voedselgewas nadat de Europeanen ‘m overal invoerden. Dit, vanwege het eiwitgehalte in de zaden van 30-40 procent, en dus is hij bruikbaar als veevoer.

Al sinds de VOC de mondiale wateren afschuimde slepen wij Hollanders met planten-materiaal en het netto resultaat is een enorme soorten-verrijking.

De Amerikaanse variant op de blauwe lupine is Lupinus polyphylus, die is nu in veel tuincentra te krijgen. Ik zie het verschil niet met de Europese, net zulke blauwe, misschien zelfs nog iets vollere bloemen en wat bredere bladeren dan de Europese.

Die polyphylus-variant kwam in de 19de eeuw in Europa en is nu kandidaat voor de Brusselse uitroei-lijst. Juncker wil op last van extremistische eco-puristen, de vermenging van rassen voorkomen.

Het hele kampterrein is met blauwe lupine bezaaid, is dit ‘de goede’?

Wanneer de hardliners hun zin krijgen- deskundigen die oordelen welk levend wezen hier inheemsch is en welke niet- dan wordt handel in de Amerikaanse variant op blauwe lupine en haar cultivars in tuincentra verboden.

…de meeste lupines zijn al uitgebloeid, bestoven door de bijen en ze dragen hun zaadkapsels. Op de achtergrond, Duitse veewagon waaruit een Prozac-stem de namen van gesneuvelde Joodse Nederlanders opdreunt

Unieke herdenkings-natuur
Kamp Westerbork is de laatste bestemming in Nederland van de enkele reis die ongeveer 100 duizend Joodse Nederlanders vanaf 1942 maakten naar slaven-kampen van de Nationaal Socialisten, zoals Auschwitz en Sobibor. Het kampterrein is nu een indrukwekkend herinnerings-landschap.

Het blijft mensluw, omdat het een lang eind lopen is voor de meeste toeristen. Een Kamp Westerbork-herinneringscentrum bij de parkeerplaats vangt de hordes op, en die laten hun bezoek daar verder bij.

Lupine..op de achtergrond de verbogen spoorrails van het nationale Holocaust-monument. Zijn de blaadjes smal genoeg om ‘inheemsch’ te zijn….

Vanuit roestig ogende zuilen klinken belerende dominee-stemmen, die ieder een eigen verhaal vertellen uit de dagboeken van Kampbewoners. De woorden ‘ellende‘, ‘verrrschrrrrikking‘ en ‘vrrrrouwen en kinderrrren‘ fluisteren zo over het kamp-terrein.

..’groeten uit Westerbork’

Steeds gecombineerd met veel bijvoeglijke naamwoorden, om je als bezoeker een overtreffende trap tegen het gepijnigde geweten te geven. Dat is deels terecht. Wij brave Nederlanders waren veel te gezagsgetrouw, terwijl de tirannie zich ontvouwde, en nog ontzettend op de centjes ook….

Lupine voor herdenkingsmonument huisvesting Molukkers (1951-1971), die de Nederlandse Staat zo goedkoop mogelijk wilde opbergen

Holo-cultus
De af en toe wat hoogdravende wijze waarop de Holocaust (= brandoffer) herinnerd wordt, die stamt pas vanaf de jaren ’60 vorige eeuw. Een Israelisch historicus, schreef daar een boek over en legt een verband met de stichting van Israel (1948), en de rechtvaardiging van de Joodse Staat op Palestijns grondgebied. Er werden in 1948 immers 700 duizend Palestijnen uit hun huizen gedreven en duizenden vermoord door….

……

Het etnisch unificeren van leed grenst af en toe aan een cultus, die politiek is misbruikt. Vaak doen mensen daarbij alsof ze elkaar in publieke ontzetting willen overtreffen, als vorm van Virtue Signalling.

Alsof de meer dan 100 duizend weerloze Duitse burgers in Dresden die door Britse fosforbommen verschroeiden (ook een Holocaust, brandoffer) minder erg zijn dan de – meest door tyfus (Anne Frank) en uitputting omgekomen Nederlandse Joden in de slavenkampen van de Nationaal Socialisten.

En wat te denken van  de Amerikaanse atoombommen op de weerloze burgers van Hiroshima en Nagasaki, en de miljoenen afgemaakte Vietnamezen (met oa Napalm, ook een brandoffer) en Irakezen door die Amerikanen.

Nee, mensen zijn geen lieverdjes.

Een inheemsche komposiet, is het streepzaad of het schadelijke Jacobskruiskruid?

In Amerika werden negers nog tot in de jaren ’70 gelynched, en Cassius Clay werd zelfs na het behalen van de Olympische boks-titel voor de Verenigde Staten nog uit een restaurant gejaagd: We serve Whites Only. En dus hernoemde hij zich tot Mohammed Ali.

Hitler ontleende zijn rassenleer aan een Amerikaans elite-figuur, Madison Grant. En Duitse eugenetische onderzoeks-programma’s werden door de Amerikaan John D Rockefeller zijn Rockefeller Foundation gesponsord.

De Wachttoren: bij de wachttoren staat een roestige zuil waar een dominee-stem vertelt over paarse lupine

In 1948 haalden wij Nederlandse kolonialen in het door ons al eeuwen bezette Indonesië nog de zelfde streken uit als de Duitsers. Alleen noemden we het platbranden van dorpen, en zonder proces neermaaien van mensen dan ‘politionele acties’.

En dan… hoe we de Molukkers nog opborgen vanaf 1951 in Westerbork, mensen die wij hadden gebruikt als soldaten tegen Indonesiers die voor hun onafhankelijkheid vochten. Lekker goedkoop…

Ook de laatste nog intacte barakken verpatste de Nederlandse staat vervolgens aan boeren voor gebruik als schuur. Je zou daarom juist bij ieder mens liever een vorm van kritisch denkvermogen stimuleren, ook richting zichzelf.  Het tegendeel lijkt anno 2017 de norm.

Inheemsch boerenwormkruid

De Wachttoren….Lupine in 1943
De zuil bij de wachttoren vertelt met dramatiserende uithalen over….. de lupine. Die lupine groeide in de zomer van 1943 in paarse velden rondom het Kamp.

Zo gaven die lupine-velden ‘kleeuuur en fleeuuuurr en geeuurr‘ aan het kampbestaan, je hoort steeds die 3 woorden herhalen tot je opmerkt: verrek, hij vertelt over de lupine die je nu ziet. Prachtige bloemen, waar de bijen rondom zoemen, en die de Kampbewoners toen in 1943 ook zagen.

Inheemsch wilgenroosje bij de wachttoren. Ongeveer 1/3de van de moderne plantensoorten in NL (+/- 1500 srtn) kwam hier NA 1500, dat zijn neo-fyten

Met het verschil dat de historie jouw vooralsnog genadiger behandelt dan zij.

De in de roestige paal verscholen Westerbork-dominee vertelt uit het dagboek van Filip de Mechanicus (?) de passage met titel ‘De Wachttoren’, gedateerd op donderdag 10 juni 1943:

Vlak achter het prikkeldraad bloeit statig de paarse lupine, een verrrrkwikking voor het oog van de duizenden gedeukte mannen, vrrrrrrouwen en kinderrrrren in de dorre straatjes van de doodse barakken met doffe vensters (zo slordig uit het hoofd RZ)

Inheemsch duizendblad… daaronder inheemsche (jonge) zwarte roodstaarten

De kampbewoners zouden ook de ‘natuuuuur willen begluuuuurren’, zo vervolgt hij.

Maar neee, zelfs de Lupine staat onder strrrrrenge bewaking van een man met grooote karrrrrabijn aan een forrrse schouderrr

De lupine:…’maar het weeeeemelt in het kamp van de decoratieve lupine op de rrrrruwe houten taaaffels’

Maar gelukkig voor al die duizenden….. gedeukte…… dorre…… doodse….. doffe…. vrrrroouwen….. en …..kinderrren in die ellleeeende en verschrrrrikking:

‘Maar het weeeeeemelt in het kamp van de decoratieve lupine op de rrrrruwe hooouuuten tafels van de barrrrrrrakken.

Grasmus op lupine, het Kamp ligt afgelegen van toeristen-hotspots en vormt zo een sfeervol, indrukwekkend herinnerings-natuurlandschap

Ze hebben dus bossen lupines geplukt en op tafel gezet om de boel wat op te fleuren in het kamp. Daar verlenen zij:

Geeuuurr en kleuuuuurr en fleeuuuurrr tussen de gooorheid der opeengepakte bedden en de stank van ongewassen kleren en bezzzzzwete lijven.

De lupines zijn grotendeels uitgebloeid. Wanneer je ook zaad wilt van Westerbork-lupine om uit te zaaien waar je maar kunt (het zijn fantastische bloemen), dan moet je er nu bij zijn.

Blauwe lupine voor de in glazen sarcofaag verpakte Kampbewaarders-woning

Exoto-fobie
Ik gebruik Kamp Westerbork niet voor niets als natuur-locatie om een discussie op gang te krijgen. Voor WIE doen we het, is de vraag…

Rond het exoten-beleid staat al een risico-industrie opgetuigd van ‘deskundigen’ die trappelen om gehoor te geven aan de Brusselse verordeningen. Het meeste natuurbeleid dient een baantjes-carroussel, zonder al die deskundigen redt de natuur zichzelf meestal wel.

De risico’s die beleidsmakers aan exoten hangen zijn meestal een gelegenheids-argument bij een ideologie. Een ideologie verwant aan de ecologistische stroming van het Nazisme. ‘Van nature’ en ‘oorspronkelijk’, het zijn geen biologisch wetenschappelijke criteria maar onderdelen van een zuiverheids-ideologie.

Het maatschappelijk risico van exoten is meestal nagenoeg nihil vergeleken met de schade die inheemse soorten veroorzaken. Er worden meer paarden ziek van inheems Jacobskruiskruid dan van voor uitroeiing bestemde Reuzenberenklauwen.

Ook ontbreekt een realistische risico-calculatie, uitgezet tegen de financiële lasten die het beleid oplevert. De kans dat je immers onder een auto komt is veel groter dan dat je jezelf bezeert aan een reuzenberenklauw. Toch halen we ook niet alle auto’s daarom van de weg.

Waarschijnlijk zijn deze deskundigen 28 september ook boventallig vertegenwoordigd, en zijn onafhankelijk denkende mensen niet welkom. Ik ben al vaker na aanmelding met een excuus geweerd. Zo is Nederland anno 2017 met haar Klimaatwetten en Slimme Meters.

Toen afgelopen maand ook de reeds anderhalve eeuw in Nederland levende Reuzenberenklauw op de uitroei-lijst kwam, besteedde Interessante Tijden al aandacht aan die exoto-fobie.

Een rationeel alternatief voor Brussels exoten-beleid, en de ideologische herkomst van dat beleid, je leest het in ons boek Ecomodernisme, het Nieuwe Denken over Groen en Groei, en dat kun je HIER bestellen. Er zijn doelmatiger manieren om je beperkte natuurbudget aan te besteden, die ik daar beschrijf.

En wat nieuwkomers betreft, die de volksgezondheid geen schade toebrengen (als de tijgermug met knokkelkoorts): geef ze een onderduik-adres! Goede mensen overtreden slechte wetten. Daarop zeggen wij:

Amen, Rechts heeft hier voorrang!

– Wil je mij helpen jouw originele inzichten te geven over de (menselijke) natuur op een menselijker planeet: zet je waardering om in wat financiele energie via Stichting Milieu Wetenschap en Beleid,IBAN NL04INGB0005526038 onder vermelding van Blogs Rypke. En voeg je bij de donateurs die mij al jaren helpen onafhankelijk en vrij te zijn in een zee van volgers.

4 Replies to “Kan blauwe lupine raszuiver blijven door Juncker’s beleid?”

    1. @Sunny Verklaar je nader, of je verkondigt een hoger inzicht dat ik nog niet begrijp, of je roept nu maar iets vanuit de PVV-pishoek. Want de inheemse Friezen hier zijn alles behalve uitgeroeid, al heeft de brain-drain hier wel een slachting aangericht onder de mensen met een IQ boven de 100. Hier op Interessante Tijden wil ik iets meer niveau, dus haal het beste uit jezelf ipv een opiniescheet

Laat een reactie achter op RypkeZeilmakerAdm Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *