Friese rivier begint bij Neuke en eindigt met AIDS

Freudiaans fotograferen…De Linde bij Wolvega onder de A32

In de diepe Friese binnenlanden van Stellingwerf was ik op zoek naar de plaats bij Nijeberkoop waar de Linde ontspringt. Zomaar vanuit het niets, althans: op de landkaart.

Onder het viaduct van de A32 bij Wolvega waar de Linde onderdoor loopt, had iemand een meer basale menselijke behoefte- die van voortplantingsdrift in het beton gekerfd. Neuke. Zonder uitroepteken.

Die seksuele noodkreet roept herinnering op aan de winterse aflevering over Kuinre, het Overijsselse plaatsje waar deze rivier de Linde doodloopt op een sluis met viaduct, ijsvogeltje er bij om het vuur te blussen.

Een ruime en trotse Friese rivier…

Toen zag je al hoe deze trotse Friese rivier – als natuurlijke grens tussen Overijssel en Friesland- roemloos aan zijn einde komt onder een viaduct met HIV/Aids er op gekalkt. Je kunt die HIV oplopen bij geslachtsverkeer waar de Private Parts tot vorm van openbaar vervoer werden.

Of na een date met zo’n Tinder-Toilet, perzikhuid, koekoekskinderen van afdankvent, mentaal rugzakje. Bij voedsel let je ook op de Houdbaarheidsdatum….

Alsof je in een derdehands-auto moet rijden waar de vorige eigenaar het snot afveegde onder de stoel. Terwijl je zelf ook niet meer bent dan een testrit met openbare bespreking in de consumentengids, vergelijking met de vorige auto

Dus een Friese rivier ontspringt vlak bij Neuke en eindigt roemloos met AIDS. De Linde, hoe tragisch is het ingesnoerde en gekanaliseerde bestaan in een provincie.

Een toestand van verveling, ingekerfd in provincie-beton bij Kuinre. Hier je bestaan eindigen als mens en als rivier de Linde

Overal waar je in de natuur rond de Linde rondkijkt krijg je plots aanwijzingen, alsof je de camera op het standje Freudiaans Fotograferen zet….

Je kunt ook op natuurlijker wijze je obsessies verwoorden: Katlijker Schar

Kom je als monnik uit je Friese meditatie-grot gekropen na jaren afzondering op een warme zomerdag, op zoek naar de Linde. En krijg je deze 3 jonge hindes door De Schepper aangereikt, zomaar voor je groothoeklens als natuurlijk onderdeel van het menselijke natuur-landschap van de Linde:

De Linde met 3 hindes

…en steekt er een Jonge Hinde over de Linde, in het wild genomen met groothoeklens, zonder schuilhut:

Een jonge hinde steekt over de Linde

…en er valt ook gewoon niet aan te ontsnappen, als het een ransuil was geweest met zijn oorpluimen had ik ook afgedrukt:

…dus dat je niet denkt dat het aan mij ligt, ik zocht er niet om maar het werd me gewoon steeds aangereikt:

Zodat je een vorm van menselijke natuurfotografie kan bedrijven, die boeiender is dan wat vogelaars – voor de eigen vrouw uit huis gevlucht- bij elkaar fotograferen aan gefotoshopte Birds vanuit een schuilhut. Als hobby, de vlucht uit het dagelijkse werk-bestaan.

Dan krijg je zulke foto’s

Terwijl ze- niet zelden- heimelijk aan onderstaande denken in combinatie met een mooiere en jongere versie van wat ze hebben.

Freudiaans fotograferen…

Dus dat God- Hij die van alles je doet Toevallen en vaak doet tegenvallen- je onder een viaduct leidt.

Alwaar hij je een Teken geeft, de brandende braamstruik die het vuur van de lendenen verbeeldt.. En dat Freud op God’s commando precies dat bootje voorbij duwt met 3 bikinis en je hoeft slechts nog met flitser af te drukken, in snelle reactie op de combinatie.

Ik vond het alvast een erg geslaagde plaat, ook zonder Bijbelse beeldspraak die als grootspraak kan overkomen.

Tempelier

De Vallei van Ellende
Maar we (ik en mijn teefje Trudy) bezochten dus de Lindevallei, om de bron van dat riviertje te vinden. En bleven haken in dit oord van het Fryske Gea, de Lendevallei, Lende is Fries voor ‘Linde’. Zoals je bij ‘Linde’ aan een mooie meid moet denken, en bij Lende aan Friese plofkip met bloempot-kapsel.

Of kunnen we beter zeggen Ellende-vallei, zo’n pas aangelegd rollator- en elektrofietsparadijs voor Leeuwarder Courant-lezers, verboden toegang beneden 60 jaar:

Milieuclub Fryske Gea kreeg grond en subsidie om de Linde-vallei bij Blesdijke (naast Wolvega) te herinrichten tot nep-natuur. Bij de intree van hun betonpaden voor elektro-fietsen zetten ze dan een waslijst ge- en verboden. Bijvoorbeeld dat je op de betonpaden moet blijven omdat anders de hele- met machines afgegraven- natuur verontrust raakt en ineenstort.

Je moet zelfs de keutel van je hond opruimen in de natuur, terwijl er geen APV is tegen plastic-afval en blikjes dat mensen zomaar wegslingeren.

Linde-vallei, ‘Ga er niet heen’, een ontmoedigingsbord voor die ene bejaarde per dag die nog in de natuur komt

En terwijl hun grote graasmeiers wel overal de boel kaal vreten en onderschijten, zoals deze biologische schijt-machines: Hollandse Landgeiten bij de boswachter van Fryske Gea achter huis, bij molen De Gooijer.

Het schijt-personeel van Fryske Gea dat overal haar keutels neerlegt zonder dat de boswachter er met een zakje achteraan moet lopen

Die molen hierboven draait nu slecht, want Fryske Gea laat het omliggende terrein met bomen dichtgroeien en de tochtsloten lopen ook vol planten. Dat scheelt meer dan de helft van de wind. Daarom kapt Staatsbosbeheer ook in het Robbenoord in de wijde omtrek het bos voor die wind-turbines.

Molen de Gooijer met daarachter de Fryske Gea Boswachters-woning

De natuurkabouters wachten waarschijnlijk op een LIFE+ natuurherstel-subsidie om die natuurlijke loop der natuur tegen te gaan. De verlanding van moeras tot moerasbos, tot het Houtland wordt, Holz-land, oftewel Holland.

De molenaar toont het binnenwerk, de molen kan 34 kuub water per minuut tussen Linde en omliggende Fryske Gea-gebied pompen

Want de petgaten die Fryske Gea en andere milieuclubs nu als ‘natuur’ behouden zodra ze subsidie krijgen, dat waren ontginnings-gaten en praamsloten voor turf van de vroege 20ste en 19de eeuw. ‘Natuur’ als resultaat van de winning van pre-industriele bio-energie.

Dus wanneer je zo’n menselijk ontginningslandschap ‘herstelt’- dus door de bestaande natuur te vernielen (bos) – dan heet het resultaat van intensief beheer plots ‘kwetsbaar, verboden zone, nergens aankomen’.

Al jarenlang ontgaat mij iedere logica bij die natuurkabouters en hun plannenmaak-bureaus. Al kan het ook zijn dat ze het eigen gebied als schilderijtje zien, en zichzelf als hobby-schilder: zo is het ‘af’, niet meer aankomen!

…wel vind je overal blikjes langs de weg en plastic. Waarom is er geen APV tegen slecht verteerbare wegwerp-blikjes en plastic in de natuur, maar kun je wel bekeurd worden voor biologisch verteerbare keuteltjes

Natuur in Nederland is verder geen bal aan.

Het is een doodsaai wandel- en wellness-resort voor mensen die der dagen zat zijn, terend op een bed van geleende welvaart. Hoogstens kun je via inkaderen dit grapje maken, dan krijg  je nog enige spanning van Nederlandse natuur-beleving in de Ellende-vallei:

Niet dat ook maar iemand zich aan die waslijst van regels houdt, die bordjes die de bezoeker moeten verjagen. Maar het gaat ook niet om die regels, alswel het idee dat je die regels opstelt.

Het enige dat officieel is toegestaan is wandelen en je bek houden: dat wil zeggen, het is de enige optie die men open houdt door uitdrukkelijk te articuleren wat er zoal NIET mag. Omdat je in een ‘kwetsbaar’ gebied zou lopen, een verzameling gras, onkruid, hooi, ganzen-plagen en van die grote grazers met hun vliegen.

Je mag alleen dit, de rechte weg over, het smalle Pad van Fryske Gea-boswachters die God op hun eigen terreintje spelen:

Wat moet je hier nu, behalve wegwezen…

Lopen over een betonpad, tot je bij het absolute hoogtepunt komt, zo’n door het lokale nuts-departement gedoneerd nulpunt waar je der dagen zat mag mijmeren boven de betonvloer:

..en hier MOET je dan genieten

…en wat is daar dan te zien, behalve het zoveelste braakgelegde weiland dat ‘Kwetsbaar Broos Vaatwerk Verboten’ is gedoopt, omdat er subsidie voor kwam.

Kwetsbaar met machines afgegraven natuurgebied. Trudy snapt het ook niet

…waar je als je geluk hebt nog 1 van de miljoenen kwetsbare bedreigde ganzen tegenkomt, die gak-beesten waarvan die Nieuwe Natuur op voedselrijke ex-landbouwgrond de fok-centra zijn.

Goh, je verwacht het niet zeg, een gans…voor de afwisseling

…’kwetsbaar zus’ en ‘verboden toegang zo’, terwijl je wel gewoon het gebied met een maaier bewerkt om het gras te oogsten dat je tegen subsidie als biomassa verstoken laat. Als je er al niet voor een pacht-subsidie van 150 euro per hectare koeien laat grazen.

…als het zo kwetsbaar was, waarom er dan wel met trekker en maaier overheen?

…maar voor een positieve noot zijn we ook best te porren. Het meer natuurlijk maken van ooit strakgetrokken en gekanaliseerde riviertjes als Tjonger en Linde, dat levert toch paradijselijke resultaten op. Door ruilverkaveling en diepte-ontwatering sinds 1960 verdroogde de boel, en dat maken ze sinds de jaren ’90 weer ongedaan.

Met de zelfde bureaus als Arcadis, die in 1888 werden opgericht als ontginnings-maatschappij van deze moerassen als Nederlandse Heidemaatschappij. Nu helpen die via een ingenieus sloot- afwatering en damwerk te zorgen dat dit riviertje natuurlijk nat blijft.

Zodra je onder de A32 doorrijdt, kom je dit tegen. Een geluksvogel met jacht dat de steiger confisqeerde, lekker rustig:

..aanlegsteiger voor de gelukkige rustzoeker met bootje

…en je krijgt dit landschapje met een hommel op een schermbloemige. Zo’n insect waar het volgens de natuurkabouters 2/3de minder mee zou gaan, zodat de natuurkabouters 2/3de meer subsidie en bemoeienis krijgen met de openbare ruimte:

Maar nu heb ik de oorsprong van de Linde dus door alle afleiding nog niet gevonden. Hier is een landkaart, waar een ‘jongere’ zijn frustratie met scherp voorwerp inkerfde, dwars door de Tjonger en dat akelige Rotstergaast.

De Linde, grens tussen Friesland en Overrijsel

Het dorpje Peperga kun je hier op de achtergrond zien liggen achter zo’n vogelpoel, die water moet vasthouden voor de Linde. Peperga ligt vlakbij Willemsoord, een naar Koning Willem vernoemd kolonie-dorp dat werd gesticht als onderdeel van de Veenkolonien bij Veenhuizen.

Peperga, hier preekte de vader van Peter Stuyvesant nog, de stichter van New York

De ‘Lende’ is de ver-Frieste naam van deze Stellingwerfer en dus Saksische rivier. Want de Tjonger is de grens tussen het Friestalige en Saksisch mompelende deel van Friesland, de Stellingwerfers.

…al die officiele natuur ziet er het zelfde uit: dit is de Rottige Meente

Die Lende komt dan uit bij Rottige Meente, zo’n poel van verderf van moeras en muggen waar Staatsbosbeheer een eigendoms-claim op legt.

…daar kun je dan dit soort bordjes vinden

…aan bordjes zie je dat daar otters leven die je nooit zult zien. Behalve wanneer er weer eens 1 wordt doodgereden, omdat ze te stom zijn om uit te kijken. Dan krijg je het typische otter-gesnotter van die milieuclubs, die weer bij de overheid komen bedelen om nog weer zo’n ottertunnel van 3 ton euro per stuk.

Waarna de ecologische verbindings-troepen van deskundigen-bureaus weer komen opdraven. Hebben ze weer publiek betaald werk na met hun Rode Lijstertjes moord en brand te schreeuwen.

Daarom ging ik eergisteren ook niet naar dat ‘inspiratie-festival’ met een ‘gedeputeerde Klimaat en Energie’. Een transpiratie-festival, waar je koud zweet uitbreekt over de menselijke gesteldheid.

Nee helaas, dat zou meer een Transpiratie-festival worden

Klimaat en energie hebben niets met elkaar van doen, want die combinatie is gebaseerd op De Groene Leugen. En zo heeft natuur ook niets van doen met energie-politiek, behalve dat die groene leugenaarsbende een excuus zoekt om hun windturbines in het bos te zetten.

Pornmag, zonder de gevoels-beloning van de geslachtsdaad zouden denkende mensen wel 2 keer nadenken om een kind te verwekken

Je zou je maar weer opfokken over zoveel huichelachtigheid, inhaligheid en leugenarij bij elkaar. Net als bij die Wadden-conferentie in Leeuwarden. Alleen met een doorgeladen AK47 zou mijn inbreng daar nog zinvol zijn.

One Reply to “Friese rivier begint bij Neuke en eindigt met AIDS”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *