Het Negerlands verdringt ABN als jeugd-dialect, zelfs hier!

Op een half uurtje rijden ligt Frankrijk, hier eindigt de Linde op de Topografische Kaart van de Bosatlas van Friesland

Zoekend naar de oorsprong van de Friese rivier de Linde kom ik na een half uurtje rijden in Frankrijk terecht, het land dat het WK voetbal won met overbetaalde inboorlingen. Daar eindigt het in 1922 tot slootje gekanaliseerde riviertje de Linde onder een duiker.

Langs de oevers van die tot sloot getemde rivier stuit je op een paar taal-problemen.

De duiker waar de Linde zo’n beetje doods onderdoor loopt als boerenslootje

De eerste taalschok vinden we op een bord van Staatsbosbeheer. Daarop staat uitleg over de Friese Waterlinie van de Linde in de 80-jarige oorlog. Op dat bord wordt een Inlands spraakgebrek tot cultuurgoed verheven, dat van Saksische inboorlingen.

Dus dat het gesproken dialect van ongeletterde keuterboertjes fonetisch overgezet werd tot ‘taal, die behouden moet blijven’. Dan krijg je ‘Ie Staon Hiere‘.  Dat is: U staat hier.

Zo’n dialect kun je zelf ook verzinnen. Zaa dialek kenni oe verzonn’n. Dan praat je geen Saksisch maar Rypkisch:  krijg ik nu ook subsidie voor cultuurbehoud?

De Bekhof-schans, deel van de Friese waterlinie uit de 80-jarige oorlog

Gemompel dat in stand bleef, door gebrek aan contact met de beschaving, literatuur, de rest van de wereld. Omdat je hier eeuwen op het Pleistocene Zand tussen de schapen opgesloten zat, niet tot culturele ontwikkeling kwam door een combinatie van geografie, armoede, inteelt enzovoort.

Zomaar uit de Boertijd losgerukt na de Industriële Revolutie.

Het lullige slootje dat Linde heet, vlakbij ‘de bron’

Waarom moet verbasterd Nederlands op schrift overgezet en als cultuurgoed bewaard blijven? Binnen de kortste keren hebben ze dan recht op subsidie met eigen TV-station en streek-producten. Zandhuizer Zandgebak,  Elslooer Bramen-jam, Nijeholtpader Water bij de Wijn.

Al stuitte ik laatst zelfs op een bundel met Drentse Erotische Poezie. Dat je niet klaarkomt maar ‘kloar k’om’. De Drentse VVV-verkoopster antwoordde oernuchter: ‘in Drenthe worden ook kinderen geboren’. Heerlijk…

De Linde in gekanaliseerde vorm sinds 1922

Dus Staatsbosbeheer verhaalt in semi-verstaanbaar Koeterwaals (op een bord uit 2003) wat hier te zien is, zodat je het maar half kunt lezen. Het promoten van het Saksisch dialect was hier dus belangrijker dan het informeren zelf.

Je kunt daar het gekoketteer met ‘oorspronkelijkheid’ in zien, het ‘natuurlijke’ dat je dan in mensen verheerlijkt. Alsof ‘ongecultiveerd’ de hoogste staat van mens-zijn is, van Westerse smetten vrij, werkelijk ‘jezelf zijn gebleven’.

De vraag is hoever je terug naar die natuur wilt? Is ergens een balans te vinden tussen cultuurlijk en natuurlijk, tussen globalisme en het herwaarderen van de eigen streek?

In draf met alle voetjes van de vloer, de Paarden=prairie

Dat ‘terug naar de natuur’-gevoel krijg je trouwens wel in dit zand-landschap, diepere jungle is in Friesland niet te vinden met paarden-maneges, natuurgenezers en af en toe een seks-club als De Huifkar.

En zo blijven we in het Westen al wat jaartjes tussen natuur, gevoel, en cultuur, de rede slingeren, maar de balans leek afgelopen decennia wat naar ‘natuurlijkheid’ door te slaan. En zo komen we bij het onderwerp dat hier uiting aan geeft: het Negerlands. De verheerlijking van het ongecultiveerde, een cultus die zowel in taal als hang naar ‘oer’-natuur tot uiting komt.

Omgekeerde Bounties bij de Fokking Linde, ikzwirretje

Omgekeerde Bounties praten Negerlands
Schok Nummer 2 deed zich al verderop in de bovenloop voor, bij De Hoeve waar deze ‘jongeren’ zaten, hierboven op de plaat.

Spreek de volgende zin eens uit met lispeltoon en een vernegerde gangsta-rap-tongval, zo’n misdaad, promiscuïteit en zichzelf verheerlijkende draaideur-crimineel en kansenjongere, die met gestolen scooter als strijdros in prachtwijk wacht op zijn WAJONG-uitkering, want daar heeft hij RECHT op:

‘Ik zwirtje k’hab die gas gezeg tis g’wo fokking kankah e-arg, heeft die fokking bitsj gewo gezag…

  • dan spreek je onvervalst Negerlands

Het nasale Saksische dialect en dito tongval heeft nog wel iets gemoedelijks, het roept associaties op met oernuchter.

Heel anders ligt dat bij het Negerlands. Een dialect dat afstomping ademt.

Zelfs jongeren in de diepste Friese binnenlanden aan de Lendevallei kun je dus op die ‘fokking lispel‘-slistoon betrappen alsof ze een Mocromaffia-imitatie ten beste geven. Ietsje milder dan me al jaren terug in Amsterdam opviel. Maar niettemin herkenbaar.

Bovenloops is de Linde toch iets indrukwekkender met bloeiende kattenstaarten

Het Ver Gezochte blijkt dichtbij te liggen
Kent U die schok?

Je hoort lispelend Negerlands, en draait je om. Tot grote ontsteltenis blijken het blanke ‘jongeren’ te zijn, die zo ‘fokking kankah’-praten.

Omgekeerde Bounty noemen Millennials dat: zwart van binnen, blank van buiten. Die luisteren naar Negerlands-reppende Rap/Nep-artiesten als Yessrrr of zoiets. Producten van een cultuur die – naast Het Grote Geld- het ‘natuurlijke’ verheerlijkt, de oerstaat van de mens, zijn gevoel als maat van alle dingen.

De verheerlijking van het ongecultiveerde.

En natuurlijk: je mag niet oordelen over die apenmuziek, want alles is persoonlijk, niets objectief. ‘Gij zult niet oordelen’. Dat is een wel erg moralistische uitleg van Dostojewski’s ‘Zonder God is alles geoorloofd’.

Zelfs kut-muziek moet je dan in het openbaar aanhoren, als ze het op de fiets uit hun radiootjes laten klinken. Boze Bounties die het weerbericht voorlezen van hun eigen wisselvalligheid, met een gejat dreuntje er onder.

Kunstenaar Martin de Jong in De Hoeve laat Uw Ziel Leven als U tot hem komt en hoort!

Je hoort het Negerlands ook in van die Allochtonen-discomuziek. Met zo’n Rai-beat (Arabische dans-muziek) er onder, waarmee zo’n allochtoon zijn voortplantingsdrift etaleert: ‘Jai bent die maisje for mai, ik zwirtje schatje jai bent voor mai, iek ben die beste, iek ben geweldig zo‘.

Na een couplet van een aap met gouden ring, die opschept over zichzelf, dan volgt een gezongen refrein op Sinterklaas-rijm door zuchtende disco-snollen, met de groeten van Zwarte Piet. Arrenbie noemen ze dat geloof ik, die negro-plebejers opgevoed door Low Culture, pop-commercie.

Met clips vol apen met gouden tanden, en gouden medailles om de nek voor het wereld-record straathoek-hangen. Die staan nog zo dicht bij de natuur. Dan ga je zelfs wat boos gepraat op een vierkwartsmaat muziek noemen, tromgeroffel met THC-rooksignalen.

Terug naar de oernatuur, en gouden oorringen in plaats van een botje door de neus en tatoeages als oorlogs-graffiti. Maar al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding.

Bij De Hoeve in de buurt kun je kano’s huren, mooi toch?

Seculiere analisten als Sid Lukassen noemen dat fenomeen ‘alle cultuur moet gelijkwaardig heten’ het ‘Cultuur-Marxisme’.

Maar Karl Marx werkte slechts uit in machts-politiek (verdeel en heers), wat de Franse filosoof Rousseau al voor hem populariseerde. Rousseau- aartsvader van de Milieubeweging- die populariseerde de Naturalistische Drogreden (‘de natuur/gevoel = Goed’) als mainstream-filosofie bij een elite.

Ik stel daarom dat je bij het opdringen van Low Culture als gelijkwaardig niets meer ziet dan ‘terug naar de natuur’. Nu moeten we volkeren die in de steentijd bleven hangen – met tromgeroffel en billenschudden in bananenrok- op gelijke voet waarderen met culturen die kathedralen bouwden en requiems componeerden, bibliotheken bouwden.

Tot je als ‘helden’- mannelijke rolmodellen- wat overbetaalde inboorlingen overhoudt. Op hun souplesse geselecteerde plantage-werkers die voor Frankrijk die fysieke eigenschappen in WK-winst omzetten onder een blanke coach/slavendrijver. Een orgie van Het Grote Geld op TV en in stadions. En geweld na afloop op straat.

De jungle revisited. Terug naar De Natuur, maar dan met een vijgenblad van WIFI en Techno.

Zanduizenaren inspecteren pas gereviseerde Ford uit 1919, volgens de eigenaar is er geen jeugd meer te porren voor sleutelen aan zulke auto’s

Pinautomaat-Pinda’s
De schok bij het zien van Bounties is: Je verwacht bij Negerlands een paar Fubu-boys te horen spreken zoals je woonachtig in de Bijlmer gewend was. Die komen grotendeels ook uit gebroken gezinnen, en werden door de straat en slechte TV opgevoed. Die zaten daar altijd wat in de metro te blowen tussen Gaasperdam en Station Bijlmer.

Ooit in Gaasperdam wilde ik pinnen, stonden 3 gezanten van de Afrikaanse savanne voor dat apparaat. Hier dankzij Aardgasbaten en de PvdA in weelde opgegroeid in de duurste kleertjes: over herstelbetalingen gesproken.

Ik duw ze opzij, terwijl 1 nog  ‘deuze pinautomaat doet ut niet omdat ik hier sta‘ over zijn dikke lippen rolde. Met zo’n gouden tand. Op televisie bij video-clips leren ze dat zulk gedrag positief is. Als je de recherche in Amsterdam spreekt hoor je ook dat ze het hebben van een strafblad als iets ‘stoers’ zien. Krijgen ze de bitsjes en bling mee

Die Pinautomaat-Pinda’s waren echter nog zulke gastjes, dat ze lach- in plaats van vreeswekkend waren. Gangsta op zijn Hollands, van de ingepolderde straat-jungle.

Ik vroeg nog ‘als je gangsta wilt zijn, loop dan eerst nog eens stage‘, en zelfs zijn 2 vriendjes lachten ‘m uit. Het maakte gewoon nog geen indruk, ze moesten het vak nog leren.

Dichter bij de oorsprong

Dan kun je aanvoelen, en bewijs voor tegendeel is altijd welkom: ‘Die Negerlanders, zowel zwart als wit, die worden geen jongens die plezier hebben aan het bestuderen van de natuur, het lezen van boeken, of het geduldig sleutelen aan bovenstaande Ford uit 1919.’

Als je Negerlands lispelt in plaats van beschaafd ABN, geef je uiting aan een mentaliteit en de sociale acceptatie daarvan. Daarvan is hard werken, geduld, vakwerk geen onderdeel. Wel ‘Instant Gratification’, het is het dialect van directe bevrediging, taal van de dieren.

Die zwarte Ford uit 1919 kwam ik overigens in Zandhuizen tegen, met de trotse eigenaar van die eeuw oude Oldtimer, net helemaal gereviseerd.

Prachtig vakwerk! En hij vertelde meteen, dat jeugd niet te porren is voor het restaureren, kost teveel moeite.

Paardenmanege-land. Via muziek breng je als Trojaans Paard een mentaliteit binnen

Wat het hoofd voor mentaliteit ingeprent kreeg door slechte TV en commercie-‘cultuur’, dat uit zich in de handen.

Die Negerlanders willen dan iets doen met ‘hangende rijk worden’ , dat is wat ze continue voorgespiegeld krijgen: Die willen dan ‘ies meh compjoetus weetje, fokking, a ikweenie weutje ‘, iets dat uit de fokking lucht komt vallen.

Geen wonder dat vak-opleidingen uitsterven, dat visserij en boerenstand in verdrukking kwamen. Naast de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer voor seculieren met verheven zelfbeeld (hun ‘gevoel’) spreekt de Negerlandse jeugd de Taal van de Dieren, opgevoed door slechte TV en propaganda die ‘directe bevrediging’ als hoogst haalbare verkopen. Beide fenomenen hebben een zelfde bron, de verheerlijking van het ongecultiveerde.

Als slachtoffers van een cultuur die ‘terug naar de natuur’ tot dogma maakte en haar dictatuur van het dierlijke gevoels-leven. Hoger opgeleiden en maffioso als Ed Nijpels gebruiken De Staat om anderen te beroven met groen gedicht (klimaat-subsidie), de Negerlanders roven het zelf.

De mentaliteit van de Duurzamen en Negerlanders is eender.

Diepere jungle kun je in Friesland bijna niet krijgen

Trojaans paard
Beweren dat muziek geen invloed heeft op gedrag en cultuur: dat spreekt ieder’s directe ervaring tegen. Je kunt slechte muziek zien als Trojaans Paard, waarmee je een slechte mentaliteit acceptabel maakt, al dan niet bewust.

Via jeugd-cultuur met Rap/Nep-artiesten die criminaliteit, ego-centrisme en promiscuïteit verheerlijken, slijt die taal-degeneratie en bijbehorende mentaliteit van wapperende handjes er in.

Dat gebeurt via de door psychologie-prof Jerry Kroth beschreven psychologische manipulatie-techniek van positive reinforcement. Met die negatieve rolmodellen zijn volgens Kroth door de (Joodse, blanke) exploitanten van Gangsta-rap (bv Geffen vanaf jaren ’90) juist alle negatieve stereo-typen over negers van rond 1900 her-bevestigd.

Negatieve rolmodellen geven volgens Kroth negatieve gevolgen voor zwart Amerika, waar nu liefst 70 procent van de jeugd in 1-oudergezinnen opgroeit. In de jaren ’60 was dat nog 30 procent of minder, wat ook aangeeft: met slavernij-gezeik heeft dat niets van doen. (Zie ook werk van econoom Thomas Sowell)

Eerder met de afwezigheid van een goede plantage-drijver. Met een goede coach, kunnen ze zelfs het WK winnen. Wie kwetsbaar voor negatieve beinvloeding is, wordt er dus eerder slachtoffer van. Vooral wanneer je wansmaak niet als zodanig mag veroordelen, en ‘Goed’ van ‘Slecht’ niet mag onderscheiden.

Groene Di Caprio als voorbeeld voor labiele jochies die op wraak zinnen

De daders van de Columbine High School Massacre (1999), die wild om zich heen schoten op school, die waren ook ‘geïnspireerd’ door het liedje ‘Lunchbox’ van Marilyn Manson. De metal-zanger combineerde zijn artiesten-naam uit seks-symbool (Marilyn Monroe) en massa-moordenaar (Charles Manson).

Die beschreef letterlijk de wijze waarop de Columbine-shooters later wraak zouden nemen. Er zit een sociale rechtvaardiging in Lunchbox, omdat je wraak neemt op de mensen die je in een positie van machteloosheid vernederen.

‘Lunchbox’ is metafoor voor een pistool.

De Columbine Shooters voerden exact het scenario uit van de film ‘The Basketball Diaries‘ (1995) met groene Leonardo di Caprio. Daar schieten jongens in een klas onder aanmoediging van lachende klasgenoten hun ‘bullies’ neer, de dominante pestkoppen die hun hadden dwars gezeten.

Lunchbox van Marilyn Manson

De Propagandafabriek der Mainstream-journalistiek zoals Rolling Stone– doet haar best om het evidente te ontkennen: dat nihilistische cultuur-uiting tot nihilistisch gedrag aanmoedigt, bij mensen die daar toch al gevoelig voor zijn. Seculier-Links gaat altijd prat op ‘de feiten’ en ‘de wetenschap’.

Maar iedereen die zelf kind was is gepromoveerd kinder-deskundige.

De Auteur als depressieve Kurt Cobain look-alike

Na het luisteren van het requiem van Mozart of het bezoeken van een kapel met wierrook sla je geen bushokje stuk. Of na studie van de filosofie van Lao Tse, of oefening in Japanse Thee-ceremonie.

Na het luisteren van opgefokte muziek die geweld verheerlijkt in een drank- en drugshuis (uitgaans-centra) is die kans toch groter. Zo heb ik ook stupide dingen gedaan, deels onder sociale druk die je al dan niet inbeeldt.

Modern uitgaan, het lijken wel vee-hallen waar iedereen massaal in de herrie zit opgepakt onder invloed. Hoeveel sociale druk en drugs heb je nodig voordat dat leuk is?

Voorntjes vissen bij De Linde. Ooit ontstond het riviertje als gletsjer-rivier, de Tjonger was afsplitsing van de Linde

Dus dan het volgende experiment: Je toont continue video-clips van iemand die zich misdraagt met negatieve uitstraling, maar die krijgt wel alle bitsjes en zit vol blingbling. En zo vertoon je decennialang positieve prikkels bij negatief gedrag via TV en Hollywood. En die TV en films zijn de belangrijkste cultuur-invloed van Negerlanders, naast wat laf massa-onderwijs.

Wat voor invloed heeft dat op gedrag en cultuur?

Zie dan het Franse voetbal-team, waar miljo-negers en Tattoe-Fransjochies nog een WK-bonus krijgen van 3 ton; beloning met gouden bananen. Omdat ze doen waarvoor ze al overbetaald werden: brood en spelen brengen om de massa dom te houden, door achter een bal aan te rennen die ze eerst wegtrappen.

Circus-kunstjes.

Wie wil dan nog voor een fractie van dat bedrag elektricien worden of stratenmaker? Stratensloper word je wel, zoals je afgelopen weekend zag na de WK-winst.

Franse Slag-landschap bij Frankrijk, waar de Linde ontspringt

Of kijk naar witte oermensen, de CEO’s van Unilever en Akzo Antony Burgmans en Hans Wijers, de bankiers die miljoenen euro’s aan bonussen meenemen ter zelfbeloning. Die geven een zelfde signaal af als die voetballers.

Zien we daar niet de zelfde natuurstaat,  van  ‘als het goed voelt, en dan is het goed, en je mag niet oordelen’.  Dus ‘Gij zult niet oordelen’ betekent ‘De Natuur is Goed’, de zelfde naturalistische drogreden die Oernatuur-adepten in de Oostvaardersplassen etaleerden. Het is natuurlijk dus goed, zo stelde apologeet Han Olff,

Terug naar een meer primitieve staat hoeft niet beslist beter te zijn

Boernatuur leren waarderen, waar je ‘Oer’-natuur al direct fantastisch vindt
De onschuldige vorm van ‘terug naar de natuur’ zijn we hier dan meer fan van. Die zie hier in het Frankrijk van Stellingwerf.

…gewoon lekker rustig wonen, nuchter, los van de drukte van de stad, een trek van stedelijke import naar het platteland. Het vinden van de juiste balans tussen cultivering en natuurlijk zijn, orde en spontaniteit, gebondenheid aan regels en vrijheid.

..Poel van verderf vlakbij oorsprong van De Linde aan Frankrijk

..zodat je tussen de autochtone Saksen komt te wonen, tussen boeren die op positieve manier nog niet van de natuur vervreemd zijn, die weten wat werken is. Dat je nog weet dat een koe melk geeft, dat je een vis kunt slachten, een haas kunt schieten: dat werk.

Jaaa, eindelijk, daar hebben we de Linde gevonden: hier loopt hij volgens de Topografische Atlas van Friesland dood op een duiker

Van natuur geniet je alleen in beheerste vorm. Met die blik kun je dan leren blij te zijn met de Levende Mus die de getemde Friese Boernatuur is. Die is op het eerste gezicht vaak een beetje saai.

Dus moet je leren verder te zien, door je verbeelding als bril op te zetten. Dat je fantasie gebruikt om die vervoering op te wekken, in plaats van een pilletje te nemen.

Door historisch onderzoek, ontdek je dat deze natuur van de getemde Linde door bloed, zweet en tranen uit de onwillige grond is gestampt, gecultiveerd en gekanaliseerd. Zodat de hier reeds eeuwen aanwezige Saksen tegen de klippen van de natuur op een bestaan hoopten te krijgen.

Natuur met een verhaal, dat je met wat verbeelding in het echt voor je ziet leven.

Geen schoonheidsprijs, zo’n slootje langs de Koedijk, bijna lullig zelfs…

Dan met die verbeelding gewapend, zie je dat die cultivering ook een goede zaak was. In plaats van afbreuk aan oorspronkelijke schoonheid, die je weer moet terugdraaien. Die cursus ‘Tel Uw Zegeningen Voor Gevorderden’ heb je wel nodig, als je de bron van de Linde opzoekt: wat een lelijk eendje.

De eerste kilometers van Linde werden volgens locale hobby-historicus Geert Lantinga in 1922-1926 tot dit droevige slootje rechtgetrokken. Het riviertje was in de winter een bron van wateroverlast, en stond in de zomer meestal enkele maanden droog.

Onbruikbaar dus voor mensen die nog niet op geleende welvaart konden teren, maar die nog moesten overleven.

Op een duiker bij Frankrijk naast een boerderij loopt die Linde-sloot dan dood op de Topografische Kaart van de Bosatlas van Friesland, de meest gedetailleerde die ik vinden kon.

Die kruising met 2 boerderijen bij ‘Frankrijk’ en de ‘Koedijk’, daar zie je de Linde doodlopen

Langs de Koedijk loopt die sloot dan zo’n beetje door richting Tronde. Bij Tronde is volgens de overlevering dan de echte ‘bron’. Na 1960 hebben ze daar toen dit bordje geplant bij een boerenslootje, dat tot ‘de bron van De Linde’ werd gedoopt.

De ‘bron’ van de Linde

Moet je dan toch dit trieste slootje zien, de ‘bron’ van een Friese rivier. Maar volgens historici is dit slootje pas in 1960  gegraven. De ‘echte’ bron zou ergens verderop in een Maisakker liggen volgens Lantinga.

Bij de ‘nep’-echte bron sinds 1960 vind je deze groene poel eendenkroos:

De woeste oorsprong van de Linde, die volgens historisch onderzoek nep blijkt te zijn

Vergelijk die aanblik dan eens met de ongetemde oernatuur van de bron van de Isel in de Obertauern. Die prikkelt je zintuigen als soepel dansende inboorling die een doelpunt in de kruising schiet, instant gratification.

Net als bij pop-muziek krijg je bij het zien van Oernatuur zonder moeite al je ‘beloning’, van instant ‘verwondering’, overweldiging, dat ligt daar wat onaangeroerd te zijn sinds de steentijd. Je gaat er je Maori-dansje van doen, maar er zit niet meer achter dan Fuck & Fight van je Kleine Hersenen.

Geen historie, verhaal.

De Isel, echte Oernatuur in de Obertauern, op de cliche-manier gemaakt

Je moet kortom wel erg je best doen, je fantasie laten leven om van Friese Boernatuur een zelfde directe ervaring te maken als van Oernatuur. Zoals ik die overal al van Wit Rusland tot Amerika opzocht.

Maar dat is nu juist de kunst, die inspanning.

Die Boernatuur van de getemde Linde heeft een verhaal nodig voor je het waardeert, een ontstaansgeschiedenis, een cultuur. Die moet je opzoeken, en met je historische bril op moet het toch mogelijk zijn om blij met deze levende mus te zijn. Een eigenschap die van pas komt in een eeuw van aanhoudende natuur-exploitatie.

De Linde ontspringt in Frankrijk

Nu blijkt dat ik bij deze ‘bron’ van de Linde nog niet de echte gevonden heb. De Bron, die zal net als De Graal misschien wel altijd onvindbaar blijven. Laten we het er op houden dat de Linde ergens in Frankrijk ontspringt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *