Natuurmoeras 230-454 maal meer methaan-emissie dan Neder-koeien

Methaan-bubbels Naardermeer, als je de schroef van de excursieboot een duw gaf, kwam het omhoog borrelen

De hoeveelheid ‘natuurlijk’ moerasgas is wel 230-454 maal de aan de Nederlandse veestapel toegeschreven methaan-emissie per jaar. Ook is de methaan-productie van plant-etende insecten even groot als die van de mondiale veestapel.

Terwijl het bij beide gaat om kort-cyclisch CO2-equivalent, geen fossiele CO2 uit voorbije geologische tijdvakken. Die waarden kom je in de literatuur tegen.

Ik zocht het even op, na vrijdag al de denkfout te tonen achter de CO2-voetafdruk (Hans Blonk Consulting 2008) van veehouderij: alsof zou cultuurgrond per definitie CO2-schuld opbouwen, terwijl natuurgebied per definitie netto CO2 vastleggen zou.

Dat is onwaar.

.. ‘Nieuwe Natuur’ – zompieland Staatsbosbeheer (De Deelen) is methaan-emitter

In werkelijkheid dragen bijvoorbeeld natuurlijke moerassen op de wereld wel een KWART van alle methaan-emissies bij, een 25-31 maal sterker broeikasgas. Een studie uit 1994 toont verder dat plant-etende insecten met methaan-bacterien evenveel methaan produceren (78,8 Mton maximaal) als de mondiale veestapel.

 • De methaan- productie van de veehouderij  telt de Nederlandse overheid wel mee voor haar emissie-registratie, maar die van natuurgebieden en insecten niet: waarom niet?

Niet voor niets is de bijnaam van ‘methaan’ (CH4) beter bekend als ‘moerasgas’. Loop maar eens door een slootje met rot plantenmateriaal op de bodem: meteen komen de gasbellen boven. Dat is methaan.

Toen ik voor Natuurmonumenten nog excursies gaf in het Naardermeer, kon je dat moerasgas omhoog doen bubbelen door met de boot wat gas te geven. (zie bovenste foto)

Moerassen meer methaan dan cultuurgrond

Dat moeras neemt maar 5-8 procent van het landoppervlak op aarde in. Met een CO2-equivalent van 25-31 (afhankelijk van studie die je kiest) praat je dan op zo’n klein oppervlak aan natuurgebied al over een CO2-equivalent uit moerassen, dat 115-227 Mton x 31 = 3,6- 7 gigaton CO2-equivalent. 

Dat is liefst 18-35 maal de Nederlandse CO2-emissie anno nu (195 Mton CO2-equivalent) Niet voor niets bestaan plannen om uit naam van ‘het klimaat’ moeras maar te ontginnen.

Zie hier de bron:

Bron: International Letters of Natural Sciences Online: 2015-04-03 ISSN: 2300-9675, Vol. 37, pp 51-60

De jaarlijkse methaanproductie van alleen al die moerassen, is dus anderhalf tot 3 maal zoveel, als wat de mondiale veehouderij zou produceren aan methaan: 86 Tg, de befaamde koeienscheten uit enteric fermentation, waarbij ze een bron uit 2007 citeren:

Bron: International Letters of Natural Sciences Online: 2015-04-03 ISSN: 2300-9675, Vol. 37, pp 51-60

Of die getallen kloppen, ik weet dat niet zeker: dit is alvast wat je in de literatuur tegenkomt.

Emissie-registratie NL
Wanneer we kijken naar de officiele emissie-registratie voor 2018 van onze leugenachtige en corrupte overheid (RIVM en consorten), dan zien we het volgende CO2-staatje voor de landbouw. Dat is wat Nederland moet doorgeven aan de Klimaat-Bureaucratie van de UNEP/IPCC dankzij het UNFCCC-klimaatverdrag (1992 RIO)

emissies veehouderij 2017, blz 178

IN bovenstaande tabel, daar valt meteen de hoge toegekende waarde aan ‘enteric fermentation‘ op. Dat is het methaangas dat via bacteriele vertering ontstaat bij koeien enz die cellulose (zoals in gras) verteren.

Dan maakt die ‘enteric fermentation’ liefst 4,5 van de 9,8 procent Nederlandse CO2-equivalenten door de landbouw uit.

Veel ‘natuurgebied’ is ook gewoon begraasd weiland omdat Natuurmonumenten daar pachtsubsidie voor krijgt

Niet geheel verrassend komt zo de gedaalde CO2-productie door de veehouderij sinds 1990 (onderstaande grafiek) vrijwel geheel voor rekening van de grote afname van de veestapel.

Sinds 1990 zijn er ruim 1 miljoen minder koeien in NL. Bij de resterende dieren werd per koe meer uitgeperst en de melk-productie steeg wel: de zogenaamde hyper-intensivering die voor natuur zo slecht uitpakte. Niettemin zie je zo, waarom het laffe en corrupte LTO-Nederland roept hoe goed ze op milieu-gebied presteren.

Omdat minder koeien met steeds minder bewegingsruimte wat minder methaan uitschijten, doordat ze de dieren steeds verder uitknijpen.

Bron:

Oxidatie veenbodems, verdienmodel Commonland/IUCN 
Bij die binnenlandse registratie, valt de oplettende lezer al op: hier zitten die fictieve ‘Voetafdruk’-emissies niet bij (de tot ‘milieuschade’ gebombardeerde weidegrond), die boeren volgens hoofdstuk 2 van Overheids-rapport ‘Monitoring Verduurzaming Veehouderij 1.0’ WEL moeten reduceren.

 • daarop kom ik morgen terug, want het lijkt dat Voetafdruk/CO2-gelul vooral ter groenwassing dient van overheid en LTO, over de rug van boeren die anders willen dan groter, meer, sneller. Daarom zijn die multinationals ook zo gebrand op CO2-politiek, om zichzelf groen te wassen terwijl ze bodem-erosie, sociale exploitatie en landverwoesting negeren.

Commonland wil controle over nog eens 125 duizend hectare boerenland

Een groot deel van emissies, wordt verder toegeschreven aan de oxidatie van veenbodems, dat is het onderdeel 3D Agricultural Soils. IUCN-exdirecteur Willem Ferwerda slaat uit die CO2-reductie nu zijn subsidie-slaatje, door zich met zijn club Commonland op ons veenweide-gebied te werpen.

Het waterpeil omhoogbrengen, dat zou in theorie dan die (theoretisch met modellen geschatte )emissies omlaag brengen.

Woeste Gronden Staatsbosbeheer, zompig moeras dat weer methaan uitscheidt

 • Maar open vraag voor mij is: als je van veenweide weer moeras maakt, gaat de rotting en dus CH4-productie juist weer omhoog. Je hebt dus kans dat die 70.000 hectare (van de ruim100 duizend) natte ‘ecologische hoofdstructuur’-natuur sinds 1990 via methaan-emissie negatief bij draagt aan Neerlands CO2-budget.

Bron: Wageningen UR 2017, uw bron voor technocratische milieu-misantropie en beleids-prostitutie

Mestkevers op de wereld schijten ook meer uit dan onze koeien
Om tot het dier nauwkeurig met een rekenmodel NEMA te bepalen hoeveel methaan er uit Nederland ontsnapt, maakte de overheid met Wageningse beleids-prostituees dit rapport, op te laden via Emissieregistratie.nl: Daar zie je het getal van 500 miljoen kilo, 0,5 Megaton methaan per jaar uit de bus rollen.

Dus om te kunnen uitrekenen dat je veestapel 0,5 Megaton methaan produceert, minder dan wat de Nederlandse natuur produceert, moet je dan een Sovjet-achtige administratie voeren.

De laatste omrekenfactor voor broeikas-equivalenten voor Methaan: CO2 in de literatuur komt op 31:1.  Je kunt ook de oude omreken-waarde van 25 hanteren, en dan kom je dus voor ‘enteric fermentation’ op 12,5 Mton CO2-equivalent.

Tsjirp tsjirp, zoek de krekel

Dus ongeveer 40 procent van alle CO2-equivalent van veehouderij komt voor rekening van methaan uit methanogenese door bacteriën in koeiendarmen. Dat is de zelfde opgave die de FAO ongeveer geeft voor de mondiale veehouderij.

Gelukkig leeft op die ‘intensieve landbouwgrond’ dan minder insecten-spul. Want die scheiden ook methaan uit, als ze planten verteren. Laten we dan ook eens kijken wat planten-etende insecten aan methaan produceren.

Bron

Een ruwe indicatie daarvan vind je in deze studie Methan Production in Terrestrial Arthopods uit 1994 met medewerking van de beroemde microbiologe Lynn Margulis (was ooit getrouwd met Carl Sagan).  Insecten die cellulose verteren (net als koeien) kenden een co-evolutie met die methanogenese-bacterien.

Ze vonden dat vooral tropische insecten en thermieten veel methaan uitscheiden. Het is natuurlijk een ruwe opgave, toch kwamen ze niettemin tot de volgende tabel.  Een indicatie van wat insecten aan methaan produceren per jaar:

Dan zie je dat bijvoorbeeld de orde van mestkevers (Scarabeidae) alleen al maximaal 38 Megaton metaan uitstoot, en alle insecten een gezamenlijk maximaal 78,8 Megaton CH4. Dus alle insecten op de wereld, zouden dan evenveel methaan produceren als de mondiale veehouderij (ongeveer 80 Megaton CH4)

Ook van het Belastingvee willen ze tot de ton nauwkeurig registreren: Bron CBS

 • Conclusie: Klimaatbeleid = Cultuurhaat/Westerse Zelfhaat
  Klimaatbeleid heeft een geheel ander doel, wat je afleidt uit de consequenties (niet de vrome intenties): een Sovjet-Unie achtige administratie opbouwen waar je mens en dier tot de gram nauwkeurig kan volgen, en vervolgens afknijpen kunt.
 • De wetenschappelijke basis is op zijn best drijfzand van modellen, schattingen, ruwe aannames, waar je door het oerwoud van naar elkaar verwijzende rapporten het klimaatbos niet meer ziet. De ‘wetenschap’ dient meer als rook-gordijn voor een vastomlijnde totalitaire politiek
 • Er ligt onder die totalitaire politiek een duidelijke ideologische basis voor dit beleid en al die CO2-boekhouding: de constatering van Mefistoles in De Faust: ‘het ware beter dat dit alles er niet was’:  De haat tegen cultivering van de aarde door mensen, de verheerlijking van het ongecultiveerde. Aka: De Groene Leugen

Want als je al die rapporten doorneemt, ademt je via getallen, emissies, tabellen en pseudo-exactheid vooral een geest toe van bureaucratische misantropie, levenshaat en de wil via Controle over anderen jezelf te verheffen. Bewijs van het tegendeel is overigens meer dan welkom: toon mijn ongelijk, mijn fouten. Graag!

5 Replies to “Natuurmoeras 230-454 maal meer methaan-emissie dan Neder-koeien”

 1. Wetlands/moerassen ontginnen…. *zucht*!
  En dan vervolgens over een paar jaar te constateren dat dat toch niet handig was en allerlei vervelende gevolgen heeft voor….. noem het maar.

  Wij mensen zijn zo kortzichtig. Denken alles naar onze hand te kunnen zetten. Denken het beter te weten als moeder natuur en steeds opnieuw blijkt na een aantal jaren dat ‘we’ het bij het verkeerde eind hebben.
  Het trieste is dat we er niets van leren.

  Er is nu eenmaal een groep mensen dat klauwen geld verdient met de klimaatreligie. Msm (Maind Stream Media) kun je hier niet in geloven want dat is handen van die groep mensen.
  CO2 is geen opwarmer. De aarde warmt al bijna 20 jaar niet meer op. Wij weten veel te weinig van de langdurige cyclus van de aarde om te weten wat normaal is. En dan denken we met drastische maatregelen de ‘schade veroorzaakt door de mens’ wel even te herstellen. Met de voorgenomen maatregelen (Parijs) is de thermometer in 2100 nog steeds niet beïnvloedt, maar is wel onze samenleving danig beperkt en gehandicapt en zijn we honderden miljarden in de sloot aan het gooien.

  We zijn een triest ras.

  1. Ik bedoel natuurlijk geen fossiele CO2 maar CO2 uit verbranding van fossiele brandstoffen: dat is CO2 wat toen is vastgelegd door planten die fossilliseerden en verteerden. Ik dik dat alleen even in tot ‘fossiele CO2’, maar dat kun je foutief interpreteren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *