As I walk through the valley of the shadow of death…

De 12de eeuwse Sint Nicolaaskerk van Hijum Meer Fryslan dan dit kun je een landschap niet krijgen

In het Middeleeuwse zadeldakje van Hijum beklom ik vanmiddag de kansel om Psalm 23 voor te dragen aan slechts 1 overgebleven gemeentelid: de beheerder van dat kerkje waar al decennia geen diensten meer plaatsvinden.

…al liep ik door een dal van de schaduw des doods… (Psalm 23)

Ook het plebs dat haar wereldbeeld aan massamedia en de pop-‘cultuur’ ontleent kent tenminste 1 zin uit die Psalm dankzij de doodgeschoten gangsta-rapper Tupac Shakur (Gangsta’s Paradise): As I walk through the valley of the shadow of death…

…1590, vlak nadat heel Friesland tot de Reformatie overging

Ken uw klassieken. Dan bedoel ik natuurlijk niet zo’n crimineger die wat opschept over zichzelf. Maar wel de Bijbel, waar die gewelddadige aap met gouden ring dan toch maar uit citeert. En waar ieder wat van zijn gading uit kan halen om te onderstrepen dat hij wel gelijk heeft en de ander niet.

Op de kansel lag een Bijbel in Statenvertaling met gravures van Gustave Dore. Je moet ook niet die nieuwe vertaling hebben. Laat staan dat een feministische van gat voorin voorziene dominee er uit leest die God dan met ‘je’ en ‘jij’ aanspreekt. MIjn God houdt niet van linkse lesbische halve kerels met kort haar, en die trouwt Hij ook niet.

Heiligheid spreek je niet aan met Je en Jij. Dan ben je seculier. Sindsdien lokt ook Nijkleaster in Jorwerd niet meer, en ben je al snel weer praktizerend heiden/seculier. Daar moet je ook wat voor doen, zoals op zondag dingen kopen, werken, met wildvreemden krikken die je netto nog maar een paar uur kent.

Een Bijbel met gravures van Gustave Dore

‘De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets’. (ps 23) Dat is 1 van de meest geciteerde grafsteenteksten, en het is toevallig ook de stemming waarin ondergetekende vandaag verkeerde: ik heb alles, hoef niet meer dan dit vrije bestaan, en ben blij dat ik leven mag zolang God mij adem geeft.

Want van het bestaan van de Geestelijke Wereld ben ik overtuigd, dankzij directe ondervinding.  Zou de dood morgen intreden, ook prima, alles is toch maar tijdelijk. Maar het is nu mijn tijd nog niet. Want in het verkeer bij wilde rij-capriolen declareerde de beschermengel reeds overuren om dat Uur U uit te stellen.

Dus dan is je leven nog niet af, er moet nog wat gebeuren/gij zult van de bok dromen.

Hoezo, sfeer?

…ook heb ik nog even Lof Zij de Heer (lied 434) gezongen van Joachim Neander. Dat is de lied-dichter waarnaar het Neanderthal is vernoemd en daarmee de eerste oermensen. Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. Komt allen saam, Psalm-zingt de heilige naam. Looft al wat ademt de heeeeeeeeeere.

Zingen is 2 x bidden schijnt Luther gezegd te hebben. Je moet ook zingen, dansen en je stem vanuit je onderbuik omhoog laten borrelen om echt vitaal te zijn. In de auto zingen, ook een hobby.

Lof zij de heer de Almachtige Koning der eeeeere, Lied 434: Van Joachim Neander (Neumann), waarnaar het Neandertal is vernoemd en de Neandertaler

Sinds 1789 vallen de kerk (het schip) en de toren onder een gescheiden beheer, en die toen ontstane scheiding is tot de dag van vandaag in iets andere vorm voorgezet.

De hier reeds vernoemde stichting Alde Fryske Tsjerken beheert nu het schip van de kerk, en Monumentenzorg de toren en de kerklokken. Toevallig kwam ik Willem de Graaf tegen, de bouwkundige van die stichting bij dit kerkje.

…fijn handschrift

Op de 1 of andere manier plaatst het toeval steeds de mensen op je pad waarnaar je toch al op zoek was. Zo niet actief op zoek, dan wel ergens achter in je gedachten. Ook de beheerder, een Indier van Java liep ik spontaan tegenaan. En zo kon je binnen komen, waar voor anderen de deur gesloten bleef.

Net als ik gaat die Javaan sinds zijn puberteit niet meer ter kerke, bij ondergetekende kwam het ‘God bestaatnieheh’-moment al op het 8ste jaar.

Mijn evangelische periode in de late studententijd resulteerde ook niet in duurzame kerkgang. Die fabriekshallen met drumstel waar seculier-light-gristenen zonder traditie wat de oren pijnigen, een preek aanhorend van iemand zonder academische vorming, die zijn wereldbeeld aan (linkse) massamedia ontleent….

Of nog erger; van Dagblad Trouw, dat marxistische zuurzaamheids-pamflet van de groene kerk. Je kunt niet ‘links’ (leugenachtig, geestelijk onvolwassen) zijn en christen.

Dus dat NGO-grrristendom hoeft ook niet.  Als dat in de hemel komt, wil je er niet zitten, dat weeige wollige brrrr.

Wie de moderne cultuur adopteert, belichaamt als vanzelf een vorm van atheisme, modernisme. Maar heeft dan meer lawaai nodig om zichzelf van het tegendeel te overtuigen/schreeuwen. Die fabriekshal-herriekerken trekken ook enkel de laatste traditionelen leeg, ze voegen niets toe.

Zo zijn we allen door de geest van het modernisme de afgrond van Het Niets in gesleept, de Ondergang van het Avondland.

En zo zijn wij schuldig aan het uitsterven van de ‘cult’ onder de Westerse cultuur, die dan leegloopt en met subsidie van instorten behoed moet. De Staat is dan de belangrijkste hoeder van de cultuur geworden; net als in de nazi-tijd en in de Sovjet-Unie. Want als (seculiere) financier stelt zij ook eigen eisen.

Er ligt ook een marathon-schaatser begraven

Het schijnt dat ieder kerktorentje per jaar gemiddeld 10 duizend euro in onderhoud kost.

Een schijntje, als je het vergelijkt met de subsidies die men aan windmolenaars geeft om de overheid een groen imago te geven. Dat je miljoenen geeft aan mensen die je landschap verkrachten, in plaats van een fractie van zo’n bedrag voor je cultureel erfgoed dat je identiteit geeft: het gezicht van Friesland.

En al die tientallen zo niet honderden Middeleeuwse kerkjes vragen een aantal miljoenen per jaar om de zaak op orde te houden. Ook dat is helemaal niets, wanneer je het vergelijkt met de miljarden euro’s groene subsidies voor de Nijpelitaanse maffia van Ed Nijpels.

Bijbel in onbruik, zie de spinnewebben

Toch stelde De Graaf dat juist de meest gekoesterde kerkjes de ‘slechtst’ onderhouden kerkjes waren.

Namelijk degenen waar al een eeuw of langer niets aan is gedaan. Want als kerkelijke gemeenten vroeger geld hadden, gingen ze er allerlei moderne ‘verbeteringen’ aan toevoegen die we nu als afbreuk zouden zien.

…een eiland in het Friese land van de vroegere Middelzee

Hijum is zustergemeente van Finkum, waar ook al zo’n kenmerkende zadeldak staat op een terp, waartegen af en toe bij Springtij de Middelzee klotste. De Middelzee bleef tot zo’n 4-5 eeuwen terug Friesland opdelen in Oostergo en Westergo tot hij dichtslibde.

Prachtig plaatstje aan de Boorne, Oldeboorn

En de slikwerkers van Het Bildt dichtten het laatste gaatje van die zeearm die de Middelzee was.

FInkum

Die Middelzee was de uitgesleten monding van de Boorne die door Oldeboorn loopt, en waar ik al eerder een foto-impressie van maakte.

Die Boorne is de Friese B, ons antwoord op de Drentse Aa, die via A-Kerkhof in Groningen dan het Reitdiep wordt. En die mondt dan weer als zee-arm in de Lauwerszee, die in 1968 tot meer getemd werd.

Het Reitdiep

Dat Reitdiep zag er zo (hierboven) uit afgelopen week. Nou ja, zo kan de Middelzee er dus ook in haar nadagen uit hebben gezien toen die langs Sneek en Leeuwarden liep.

FInkum met onze nationale vogel, de Ljip

..welnu, laten we dan de volledige Psalm 23 opschrijven (en dan niet in die vreselijke nieuwe vertaling) met een kleine actualisatie: je moet het zoals bij alle Poezie luidop reciteren alsof je zingt, anders komt het niet tot zijn recht:

De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets

Hij doet mij nederliggen in grazige Friese weiden; Hij voert mij zachtkens aan stille wateren

Hij verkwikt mijn ziel, leidt mij in het spoor der gerechtigheid om zijns naams wil

Al ging ik in een dal der schaduw des doods, ik vrees niet want Gij zijt met mij

Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.

Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn vijanden der milieubeweging

Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker Abdijbier is overvloeiende

Zo zullen mij het goede en de weldadigheid volgen, alle dagen dat ik leven mag

….en ik zal weer naar het Huis des Heeren gaan tot in lengte van dagen. (dure belofte….)
Uiteindelijk zijn die kerkjes als klank-kasten gebouwd om de Psalmen te laten galmen, met een toren om de klokken van leven en dood te luiden. Andere activiteiten in zo’n kerkje waaronder nog voorname Friezen uit het jaar 1500 liggen, die zijn al gauw een vorm van ontheiliging,.

Alsof je een Greenfield-gitaar (startprijs vanaf 15 duizend dollar) gebruikt als kookstoof, of een Rembrandt-schilderij als placemat. Toch schijnt onderhoud-subsidie nu wel op die basis toegekend te worden, dat er profane en seculiere activiteiten moeten plaatsvinden. Lesbisch multi-culturele klei-sessies of een Wooksjop Maintfoelnus.(ja sorry mijn Engels is niet meer wat het was)

Wat God verhoedde…

Goddelijk, de Sint Vituskerk van Finkum, ook uit de 12de eeuw

Om dan tot de Bijbel aan het begin terug te keren: je kunt beter bij huwelijk en dood uit de Bijbel citeren dan dat je zelf wat verzint, als je de seculiere Sinterklaas-rijmpjes op sommige Epitaphs ziet… The Horror.

Dat had de aap met gouden ring ook goed gezien: wie literair talentloos is moet zich niet aan de poezie wagen, EN DESONDANKS MENEN ZO UNIEK TE ZIJN. Want dat ben je niet: ja iedereen is uniek, werkelijk ie de reen. Je plast ook geel en je sterft. Uw mening ( = bij 99 procent ‘andermans mening’) kan ons gestolen. Amen.

2 Replies to “As I walk through the valley of the shadow of death…”

 1. Zie ook de Armeense metalheads van System of a Down die Psalm 22 citeren, die duistere Psalm van wanhoop die aan het vertrouwen van 23 voorafgaat: ‘Mijn God waarom hebt U mij verlaten.’

  Alleen spugen zij op Jezus – die deze Psalm zou aanhalen aan het kruis- door zijn opoffering als ‘selfrighteous suicide’ af te schilderen. Dat zure en boze getrap tegen geloof van de linkse medemens, terwijl je dan beter grapjes kunt maken als ‘Jezus offerde zijn weekeinde voor onze zonden’.

  Want op zondagochtend stond ie al weer op… Zo kun je van letterlijke en fantasieloze bijbel-interpretaties een heerlijke karikatuur maken, want dat zijn karikaturen in zichzelf al. Terwijl het verhaal- waaraan je geen Jota mag veranderen- in zichzelf al de geest bevat, mentaliteit, die de realiteit meer treft dan ‘de feiten’.

  Als 1 uitroep bij het Armeense volk past, dat door de seculiere Ataturk om zeep werd geholpen, om in Diaspora te gaan… Mijn God Waarom hebt U mij verlaten, verre zijnde van mijn verlossing. Des daags roep ik maar gij antwoordt niet.

  En dat de voorvaderen op U vertrouwden en Gij deed hen ontkomen.

  Maar ik ben een worm en geen man

  Al die slachtoffers van het A-theisme van afgelopen eeuw, de afwezigheid van God in hun Goelags en doodskampen, de totale duisternis

Laat een reactie achter op simon van slooten Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *