Failed State: Mel Kroon (‘CEO’-ambtenaar Tennet) vervijfvoudigt beloning

Het Duitse Net moet fors uitgebreid; kosten voor Nederland

Ons Nigeria aan de Noordzee, Nederland is niet alleen een typische maffiastaat met jaarlijks 639 miljoen euro omzet-belang bij gokverslaving (Holland Casino). Republica Banana Hollanda ontwikkelt zich in sneltreinvaart tot Failed State in de klauwen van de kapitaalmarkt (10-13 miljard euro rente over staatschuld per jaar).

In zo’n klimaat, heet ‘liegen’ bij onze corrupte en leugenachtige overheid nu ‘goede marketing’, zo kun je zien in het Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming 2017 Neutrale en betrouwbare publieks- informatie is vervangen door loze verkoop-praatjes, wishfull thinking, loze beloften als zekerheden. Denk toch positief! Ton Elias achtig VVD-geklets.

Met als overduidelijk doel: publieke kassabonnetjes wegmoffelen of vooruit schuiven.

Dus terwijl Rutte meer belasting wil heffen op je biertje omdat ’t zo ongezond zou zijn (Vitamine B?),  heeft de Republica Banana Hollanda een jaarlijkse gokverslavings-omzet van 639 miljoen euro. Met certificaat, dat dan weer wel. Zo jubelt Financien-minister (zijn verkoper van ‘communicatie’) Wopke Flopke Hoekstra in het jaarverslag-intro;

Holland Casino werd Europees geroemd om zijn aanpak gokverslaving te voorkomen

Hebben ze her en der wat folders opgehangen?

Zoals iedere zichzelf respecterende maffiastaat betaamt, belegt de Staat der Nederlanden in gokverslaving

Die andere gok, Netcowboy Mel Kroon (Tennet) zijn poging tot eeuwige roem/eeuwige doem
De kroon op alle financiële miskleunen betreft natuurlijk het Energie-transitie-avontuur door de Nijpelitaanse Klimaatmaffia (VVD), dat ons minimaal 500 miljard euro kan kosten voor 0,0007 graden klimaatwinst. (60 duizend euro per werkende burger)

Onderdeel daarvan is de turbinisering der Noordzee. Daarvan dekt staatsbedrijf Tennet als netbedrijf (sinds 1998) sinds 2014 alle aansluitkosten, waar windmolenaars dat eerder zelf moesten betalen. Dat doet de overheid louter om het beleid politiek te kunnen verkopen. Omdat bij eerlijke uitleg van kosten politiek weerstand zou komen. Zodat ambtenarij bij de verkoop van het beleid door de rijkspropaganda-dienst Rijksoverheid.nl kan liegen ‘2,7 miljard euro minder subsidie voor windpark Borselle.

Alsof het eigenlijk een koopje is, enkel voordelen!

Tennet moet zulke transportlijnen dwars door heel Duitsland aanleggen vanuit de Noordzee

Tennet pompt tot 2023 (Energieakkoord) 6 MILJARD euro in de Neder-Noordzee-aansluitingen.  Maar dan hebben we De Kroon op alle Kronen; de tot CEO opgepoeste AMBTENAAR Mel Kroon, de net-cowboy van 100% staatsbedrijf Tennet.

Hij wilde met ambtenaren van het Ministerie van EZ stroom-marktje spelen. Hij kocht in 2009 voor 885 miljoen euro de Duitse Katze im Sacke :-): Transpower. Een Koopje! (niemand was zo gek ’t ook te willen) En de rest is geschiedenis waar we niet meer vanaf komen. Want nu moeten we ook op termijn bijbetalen voor Duitse Noordzee-avonturen.

We willen het graag positief zien hoor: Tennet hoogspanningsmast bij de Tjonger

Deze publieke miskleun kan in de tientallen miljarden euro’s lopen, zo tonen we omdat Nederland zo voor DUITSE avonturen moet boeten. De investeringen in ‘duurzaam’ zijn bovendien zonder uitzondering economische zelfmoord. Want je pompt tientallen miljlarden euro’s in het minder betrouwbaar maken van je energie-voorziening. (wind-wiebelstroom)

Tegelijk vervijfvoudigde Tennet-ambtenaar Mel Kroon als ‘Sie Ie Oo‘ sinds 2007 de directiebeloning, zoals we hier laten zien.

Wat ik hier schrijf is bij ingewijden bekend, maar men negeert je gewoon. Zoals men bij de kritische Algemene Rekenkamer doet, 1 van de weinige nuttige overheids-organen die het huishoudboekje van de Staat nog controleert.

Zo omvloerst mogelijk toegeven dat je een publieke kat in de zak kocht, blz 97 in Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming

Algemene Rekenkamer negeren
Zie dat de Minister van Financien de Algemene Rekenkamer botweg negeert bij haar kritiek op de aankoop door staatsbedrijf Tennet van het Duitse net.  De waarschuwing van de Algemene Rekenkamer in 2015 was, dat Tennet door haar aankoop van het Duitse net in 2009 een Publieke Kat in de Zak zou worden. Dat Nederland betaalt voor Duitse problemen.

Die waarschuwing herhalen zij 2 jaar later. Want de Duitse multi-miljardenflop die Energiewende heet, komt dan op het Nederlandse bordje terecht. In september 2017 herhalen zij;

Het Duitse net brengt risico’s met zich mee, die in tegenstelling tot wat de bewindspersonen stellen, wel degelijk anders zijn dan de risico’s in Nederland. De minister van Financiën loopt het risico een financiële bijdrage te moeten leveren aan de Duitse investeringen.

En

Het uitblijven van extra kapitaal zal er in ieder geval toe leiden dat geld lenen voor TenneT duurder wordt, niet alleen voor Duitsland, maar ook voor Nederland. Om dit te voorkomen heeft de Staat eerder 600 miljoen beschikbaar gesteld.

De enige garantie die Financien-Minister Wopke Flopke Hoekstra nu geeft op bladzijde 97 van het Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming (2017) is een loze bewering van Tennet. Dat de aankoop nodig was voor Nederlandse net-stabiliteit. Niet meer dan een bewering.  Wat wel vaststaat, is dat ze 28 miljard euro nodig hebben, geld dat Tennet zelf niet in de kas heeft.

Blz 97 in Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming

Bij de klimaat- en energietransitiekosten spant Corporate BV met de ambtenarij zich hevig in om het kassabonnetje van minimaal 500 miljard euro te verduisteren (60 duizend euro per werkende Nederlander). Bij Tennet praten we dus in tien jaar tijd over een injectie van 28 miljard euro in vooral het Duitse Net (73% bezit Tennet ligt sinds 2009 in Duitsland)

Duitse Kosten die vroeg of laat ergens op het NEDERLANDSE publieke kassabonnetje gemoffeld raken. Dat geeft Hoekstra ook zo omvloerst mogelijk toe op bladzijde 97 als hij stelt ‘de komende tijd zal blijken hoe de staat hiermee om zal gaan’. ( = die kutburgertjes springen wel bij als ’t een voldongen feit is en de Tweede Kamer slaapt/twittert toch maar wat?

Tennet pompt 6 miljard euro in de Nederlandse Noordzee, en minstens evenveel miljarden in de Duitse Noordzee

Kat in de Zak BV; Schuldscheine (‘green bonds’) voor het Duitse net
Wopke ‘Flopke’ Hoekstra van Financiën helpt bij Tennet alvast om een nadeel- vreemd vermogen moeten aantrekken op de kapitaalmarkt bij gedwongen investeringen in Duitsland- als voordeel te verkopen in het Jaarverslag Beheer Staatsdeelneming 2017.

Er zijn 1 miljard euro aan ‘Green Bonds’ (zo noemt Tennet ze) uitgegeven door 100 procent staatsbedrijf Tennet. Dus, dat sukkelige ambtenaren van een staatsbedrijf tussen de Financiële Haaien van de kapitaalmarkt gaan zwemmen, in de hoop dat ’t goed afloopt:

Jaarverslag Staatsdeelneming Bedrijven 2017.Een nadeel verkopen als voordeel…

De Duitse naam voor zo’n groene James Bond heet ‘Schuld-Scheine‘. Wanneer Nederlanders iets te verbergen hebben gaan ze in het Engels over en wordt ’t ‘Green’ en ‘Bond’. Tennet helpt een investeerder met zo’n groene aflaat groen poetsen, in ruil voor een stukje autonomie-verlies.

Corrigeer mij vooral wanneer het onwaar is, maar logisch gezien concluderen we: Uitgeven van die Schuldscheine kan geen goed teken zijn. Bovendien wordt het zo voor Kamerleden nagenoeg onmogelijk nog te controleren waar het publieke bedrijf mee bezig is. De boekhouding raakt nog onoverzichtelijker.

Je ziet dan ook in het Jaarverslag dat het vreemd vermogen in Tennet al bijna verdubbelde naar 14,9 miljard euro:

Steeds meer vermogen van buiten aangetrokken

En wie in de Tweede Kamer begrijpt dan wat de ambtenarij hier schrijft in de kleine lettertjes?

Cijfers vanaf 2012 op basis van TenneTs ‘underlying’ accounting policies. In tegenstelling tot de huidige IFRS weerspiegelen ‘underlying’ cijfers zogenoemde gereguleerde activa en verplichtingen voortvloeiend uit TenneTs gereguleerde activiteiten. Dit betekent dat bedragen die voortvloeien uit gebeurtenissen in het verleden en die in toekomstige tarieven mogen of moeten worden verrekend, onder de activa of verplichtingen worden verantwoord.

???????????

Groene ‘obligatie’ = SCHULD-scheine

De Verantwoordelijke- ambtenaar/net-cowboy Mel Kroon vervijfvoudigt directie-bezoldiging
En zoals je in een Failed State kunt verwachten bij wanbeheer van de publieke kas, dan zorgt de directie goed voor zichzelf.

De bezoldiging van de Tennet- directie inclusief commissarissen steeg onder net-cowboy Kroon bezielende leiding van 452 duizend euro in 2007 naar ruim 2 miljoen euro in 2017. Maar welke prestatie staalt daar tegenover naar de Staat?

Het bedrijf Tennet kan zich er nu op beroepen dat zij dividend uitkeren aan De Staat (de enige aandeelhouder). Maar hoeveel is dat? Slechts 141 miljoen euro in 2017. De Minister van Financien zijn verkopers laten die opbrengsten vergroot zien:

BLZ 44: Zo LIJKT Tennet winstgevender dan Schiphol (Staatsbelang 69 %), terwijl haar aandeel vreemd vermogen (geleend geld) verdubbelde, en De Staat nog 600 miljoen euro belastinggeld injecteerde om de vermogens-positie van Tennet op de kapitaalmarkt gunstiger af te schilderen

Streep de Staats-injectie in de Tennetkas er bij weg (600 miljoen euro na 2011 aldus Algemene Rekenkamer). En is het dividend netto gezien dan niet gewoon NUL over de laatste 4-5 jaar?

Laten we ons dan verder verwonderen over de nog bescheiden directie-beloning in 2007; toen Tennet nog deed waarvoor ze wettelijk waren aangenomen, ons net stabiel, betaalbaar en betrouwbaar houden: dat koste maar 457 duizend euro directie-lasten per jaar.

Beloning directie jaarverslag 2007/8, in dat jaar vond al een verdubbeling plaats

Sinds net-cowboy Kroon stroom-marktje speelt met de Duitse Kat in de Zak in bezit noemt hij zich Sie Ie Oo.

En dan kost je nu eenmaal meer dan wanneer je ‘ambtenaar’ heet, voor minder dan een kleine zes ton euro komt ie niet meer opdraven. Dus dan toucheeert Kroon nu in zijn eentje meer dan de gehele directie inclusief commissarissen nog deed in 2007. (zie jaarverslag Tennet)

Met de bezoldiging van de Tennet-ambtenarij is het enkel beter geworden

Dus Kroon beloont zichzelf voor liegen tegen zichzelf.

Plots kon Kroon zich ‘internationale speler’ noemen op feestjes. Positief denken!. Wij zien het niet zo somber! VVD-gelul. Alleen de Algemene Rekenkamer behield haar nuchterheid. Dit nuttigste publieke orgaan van Nederland stelde in 2015 nog over die aankoop:

Bron Algemene Rekenkamer 2015: Niet lezen als Uw humeur vandaag geen verdere schade mag lijden

Gelukkig hebben we de Tweede Kamer nog 🙂
Wat de Algemene Rekenkamer nog meegeeft:

Het bovenstaande roept de vraag op of de aankoop van een privaat buiten­lands elektriciteitsnet zoals Transpower wel past bij een activiteit waarvan de politiek heeft bepaald dat het in publieke handen moet blijven.

We zien nu al dat de Algemene Rekenkamer haar woorden meer dan profetisch zijn. Niet alleen schoot De Staat Tennet al tegemoet met een injectie van 600 miljoen euro; om zo op de Kapitaalmarkt aantrekkelijker te zijn om in te investeren. Tennet geeft met De Staat zo omvloerst mogelijk toe, dat ze een beroep op de Nederlandse Staatskas nodig hebben om het DUITSE Energie-avontuur te financieren.

Mede debet aan die ondergang van NL zoals we dat kenden, dat is een falende bestuurlijke controle door de Tweede Kamer, met dieractivisten die liever Camera-vragen stelt over goudvissenkommen dan over financiele verantwoording.

We hebben welgeteld 1 functionerend Kamerlid dat kan rekenen: Pieter Omtzigt. De rest kan vooral goed twitteren, ‘netwerken’ om te zorgen dat ze na een Kamer-baantje als bedrijfs-lobbyist beter terecht komen. Daarom: Nederland is een Failed State geworden, verbloemd door geleende welvaart.

Maar om toch positief te blijven: zo in de winter zien die Tennet-masten er nog best aardig uit. Of wat vindt U van deze plaat:

Dus, ik heb geen psychologische storing dat ik ’t mooie van ’t leven niet wil zien of zo. Dat je aan een ‘gebrek aan positiveritis’ lijdt en dus iets onaardigs moet zeggen. In tegendeel. Maar Nederland is een Failed State geworden, en dankzij mislukkelingen als Mel Kroon krijgen we voor 2030 een burgeroorlog en/of dictatuur.

Mel Kroon kan het beste zelfmoord plegen, zijn leven is zinloos. Hou de eer aan jezelf Mel!

Een touw, een krukje en dan bungelen…

One Reply to “Failed State: Mel Kroon (‘CEO’-ambtenaar Tennet) vervijfvoudigt beloning”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *