Vogelmiljonairs Zeist azen met subsidie op weidevogelsubsidie

‘Bedreigde Boerenlandvogels’ zoeken hun heil gewoon elders, hier industrieterrein Joure. Grasland vol pieren, en broedgebied op de grinddaken

Twaalf miljoen euro spaargeld, een pand van 4,2 miljoen euro, 1,2 miljoen euro belegd vermogen, meer marketingpersoneel dan natuurbeschermers; in supermarkten de ondergang van ‘boerenlandvogels’ met vogelplaatjes verkopen is een lucratieve business.

De boerenlandvogels hebben zelf ondertussen hun eigen opvattingen over hun vermeende ondergang.

Reclame voor een ‘oproep’ die meer subsidie voor Fondsenbescherming uit Zeist moet opleveren

Liegen en wetenschappelijk gesjoemel kan NOOIT een goed doel zijn
In alle supermarkten zie je met beeldreclames voor ‘bedreigde boerenlandvogels’ waar de Vogelmiljonairs uit Zeist (11,7 miljoen euro spaargeld, per jaar 13 miljoen euro inkomsten waarvan 3-4 miljoen euro loterijgelden) hun prioriteiten leggen; marketing voor meer subsidies.

De huidige 1,2 miljoen per jaar subsidie kan best nog wat meer bij. Wel 40 miljoen euro om precies te zijn… 🙂 En daar wil Fondsenbescherming haar leeuwendeel van. Voor de leeuwerik uiteraard 🙂

Hier draaide het om…geld voor Fondsenbescherming en haar linkse vrindjes van Nijmegen

Op de campagnezuilen in de Albert Heijn en Jumbo-supermarkten heet ook de torenvalk een ‘boerenlandvogel’ die ‘dreigt te verdwijnen’. Dat stempel van vogels van torenvalk tot spotvogel (die overal voorkomen) tot ‘boerenlandvogel s zorgvuldig voorbereid door Vogelbescherming BV samen met SOVON Vogelonderzoek (Ruud Foppen) en Arco van Strien van CBS.

Vogelbescherming haar fondsenwerver bij de overheid heet ‘Kieviet’ 🙂

Zie het eerdere bericht ‘Boerenbedrog over boerenlandvogels‘ dat we 14-11-2017 maakten, en de publicatie in Elsevier Weekblad over de 4 meest gebruikte trucs voor boerenbedrog. Er is EERST een campagnedoel (geld) en daar verzinnen ze dan ‘wetenschap’ bij.

Boerenlandvogels? Scholeksters gedijen goed op industrieterrein

Via wetenschappelijke doodzonden als ‘data genereren waar er geen zijn’, kersen plukken en valse concreetheid maakten ze met Sjoemelnatuur (zie mijn rapport over biodiversiteitfraude)-instituut Planbureau voor de Leefomgeving deze grafiek. Een grafiek die de noodzaak van meer subsidie en eigen baantjes moest verzekeren.

Boerenbedrog (zie IT 14-11-2017) door Arco van Strien (CBS), Sovon (Ruud Foppen) en Vogelbescherming voor campagnesubsidies

Dat de ‘torenvalk dreigt te verdwijnen’ is op zijn best bullshit.  Want hij is – hier in Friesland althans- nog net zo algemeen als 50 jaar terug, en bovendien niet van boerenland afhankelijk. De aantals-schattingen, door een handvol vogelaars gedaan van 2000-7000 paar zijn gelijk aan vroeger (ook in de onzekerheid, de bandbreedte van de schatting).

Hoewel die torenvalk forse concurrentie krijgt van de vertienvoudigde nieuwe boerenlandvogel….de buizerd. En die tellen ze dan weer niet mee.

Dus Vogelbescherming selecteert enkel wat vogels tot ‘boerenlandvogel’ waar het slechter mee gaat, en niet de nieuwkomers als zilverreiger, buizerd, ooievaar waar het goed meegaat. Allen vogels die wel een gesubsidieerd gruttokuikentje lusten.

Agro-industrieterrein met mestinjectie, enkel nog geschikt als ganzenfokgebied

De werkelijke schuldige voor het strakgetrokken boerenland zonder singels, intensief bemest met melkplassen en boterbergen, dat is overigens Sicco van Mansholt (PvdA).

Die legde als eerste Eurocommissaris voor de Landbouw met zijn Europese plan uit 1968 de basis voor de vernietiging van alle kleinschalige boeren, en de landschapjes die zij al boerend in stand hielden. Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid van Brussel sloopte de lanschapselementen die het boerenland tot zo’n natuurrijk land maakte.

Maar omdat Sicco hun linkse vrindje was, zul je dat niet horen: sterker nog. Omdat Fred Wouters met Birdlife jaarlijks 3,55 ton euro Birldlife-subsidie vangt, houdt zijn club haar mondje wel over DE drijver achter biologische verarming; Brussel. Want daar vangen ze dan weer de LIFE+-subsidies van.

De lobby-subsidie voor Birdlife International (van Fred Wouters) in Zeist, gaat uitsluitend op aan propaganda en lobby voor meer subsidie voor zichzelf en hun actiewetenschappers aan het Toernooiveld in Nijmegen

Fondsenbescherming; hoe het MIDDEL geld een DOEL werd…
Vogelbescherming, door mij ‘Fondsenbescherming’ genoemd, steunt met hun voor 1,4 ton euro salaris per jaar ingeschaalde directeur Fred Wouters tegelijk het SER Energieakkoord. Niet vreemd, wanneer er ook sinds 2011 een SER-kroonlid in je bestuur zat tot 2018.

Poen poen poen poen

Zodat Fred Wouters mede-verantwoordelijk is voor de verdrievoudiging van het aantal windturbines in natuurgebied (Bv Windpark Fryslan in vogelgebied IJsselmeer), en de hier getoonde en beschreven RVO-subsidieerde kaalkap van onze bossen voor verbranding in Klimaatcrematoria (biomassacentrales).

En de bedekking van Fries boerenland met zonnefarms. Ook op plekken waar uw Rechtse Hippie vroeger nog grutto-nestjes vond op het Friese platteland zoals op de foto hieronder:

‘Red de Rijke Weide’ van Fred Wouters zijn steun aan het Energieakkoord

Vogelbescherming vangt ook subsidies van ‘het Ministerie van Klimaat’, dus dan houdt Fred wel zijn mondje dicht.

Subsidie

Je kunt je afvragen waarom een ‘particuliere’ stichting met reeds 11,7 miljoen euro vermogen op de Van Lanschot-Bank ook nog voor 1, 2 miljoen euro subsidies in aanmerking komt. Dat ze OOK nog eens bij het Waddenfonds vooraan mogen staan, en zelfs door Rijkswaterstaat tot ‘beheerder’ zijn gemaakt.

Onze prioriteiten

Zelfs voor de directe fondsenwerving voor de eigen organisatie zetten ze nog 3 ton euro subsidie in. Subsidies die ze dan besteden om in supermarkten te pleiten voor…. politici die hun meer subsidies toeschuiven uit naam van ‘boerenlandvogels’. Ook zien we dat het leeuwendeel van de personele inzet naar reclame gaat (communicatie en marketing).

Net als Nico de Haan en Hans Dorrestein een klassieke baardman: de oud-directeur van Vogelbescherming

Baardmannetjes door Valse Snor ingeruild
Maar goed, dat is hoe Neoliberaal Nederland nu eenmaal is geworden. Vogelbescherming werd gecontroleerde oppositie van de Oligarchie. De oud-directeur Eric Wanders, woonachtig in Gieten (Drenthe) betreurt ook hoe zijn vroegere cluppie verworden is tot een marketingbedrijf.

Wanders is een echt ‘Baardmannetje’, net als uw Rechtse Hippie. Alleen had Wanders nog van die grappige linkse opvattingen, terwijl ze in Nederland niet rechtser geleverd worden dan uw Rechtse Hippie.

Reclame voor zichzelf vormt veruit de hoofddoelstelling

Dat soort opinies gun je die beste Eric Wanders. Waar het om draait, is dat hij nog wel Hart had voor het doel: habitat veilig stellen voor vogels. Vervolgens kun je dan van Harte van mening verschillen over de invulling van die doelen.

Het volgooien van weilanden met zonnefarms past alvast daar niet bij, of windturbines in natuurgebied. Bij Fred Wouters de valse snor, is geld het doel, en vogels het middel. Zie ook de eerdere reportage ‘snorren en baardmannetjes’ over de scheidslijn ‘moderne oplichters’ en de ouderwetsen met hart voor de zaak.

Belegd vermogen, en dan ook nog subsidie

Het moderne Vogelbescherming is een typische ‘moderne’ organisatie geworden, een soort VVD (Vereniging Voor Dieven) met vogelveren, verweven met het valse establishment dat zichzelf wil verrijken op publieke kosten. Op Bijltjesdag staan hun namen in Het Grote Boek. En Bijltjesdag komt spoedig!

Rechtse Hippie, de RIPPIE. Verlost uw organisatie van Bullshit zodat ‘Waarde’ met grote W voorop kan staan

De vogels redden zichzelf
Van de ‘boerenland’-vogels kunnen we ondertussen enkel hun aanpassingsvermogen bewonderen. De in media als ‘bijna uitstervende’ subsidiekip scholekster, die verschoof zijn broedgebied van de mest-geinjecteerde agro-industrieterreinen naar de halflege provincie-industrieterreintjes. Overal gras met pieren dat veel minder intensief wordt bewerkt.

Industrieterrein Emmeloord afgelopen week

En op de daken op het grind kunnen ze veilig broeden, zonder predatie van eieren door vossen, steenmarters en die andere stormachtig toegenomen boerenlanddieren. We zien nijlganzen het boerenland domineren met andere ganzen. En ook dat boeren die zelf al wat akkerrandjes met kruiden inzaaien de bemoeienis van de vogelmiljonairs uit Zeist als kiespijn missen kunnen.

Meneer Storm 🙂 Met ook stormmeeuwen die pieren pikken uit het voedselrijke gazon

Je hoeft geen ‘Deltaplannen’ met ‘Kwartiermakers’ (ambtenaren die hun functie oppimpten) of ‘meer onderzoek’ uit te voeren om vogels terug te krijgen. Zie maar op de foto’s: waarom denk je dat er na mestinjectie geen voer meer is voor weidevogels?

In GELUL kunnen vogels niet wonen.Je steekt de handen zelf uit de mouwen, en in luttele tijd gonst het in het boerenland van de bijen. Je laat de bomen staan, in plaats van ze als ‘biomassa’ in je klimaatkachel te stoken En Fred Wouters? Die Valse Snor verdient een goed pak slaag op zijn leugenachtige en inhalige tronie. Net als zijn opportunistische geestverwant Bjorn van den Boom (Natuurmonumenten)

Na mestinjectie eten meeuwen bodemleven op (afgelopen voorjaar bij Harich Fryslan)

Aldus uw Rechtse Hippie. Hij was lid vanaf het eerste Vogelaartje lid. Maar bedankte in 2008 voor deze leugenachtige roversbende die geld als doel in plaats van middel ging gebruiken. Ja sorry, natuurbeleving is emotie, dat moet niet door de Mammon en de leugen vervuild raken.

Het typische moderne boerenland, hier bij Joure met nijlganzen

Wil je wat voor de vogels doen? Doe dan als uw Rechtse Hippie; leg zelf een vogeltuin aan, en steun je LOKALE vogelwacht van vrijwilligers. Loop niet op onze boeren de PIJPZEIKEN maar help deze voedselproducenten aan een betere prijs voor hun product.

Er zijn geen ‘deltaplannen’ nodig, wel handen uit de mouwen. Of soms is het zelfs beter om je handen thuis te houden. Zie wat er gebeurt wanneer een industrieel beloftenterreintje in de provincie aan haar lot overgelaten wordt. Bloeiende klaverweides, gonzend met insecten:

Leeg beloftenterreintje bij Heiligerlee (Groningen) gonst van de bijen

…maar iedere boer met oog voor natuur en hart voor de zaak heeft ’t zo gepiept met een akkerrandje:

De ‘Intensieve Landbouw’ die Fryse Gea zo verfoeit met de Vlinderstichting, het wemelt van de bijen en er staan bijenkasten…

Dat hoeft geen 40 miljoen euro subsidie te kosten. En als ’t dat wel kost, dan moet dat naar de boeren gaan, niet naar Fred Wouters. Het enige dat Fred Wouters ECHT verdient, is een klap voor zijn leugenachtige snavel.

En als je wilt weten, of de boeren de vogelverrijkende expertise nodig hebben van SOVON en al dat ‘Linksche Thuigh’ met vals zelfbeeld ( Gutmenschen), ‘kwartiermakers’ van Radboud Universiteit Nijmegen. Moet je zien in wat voor tegeltuin voor de onderhoudsarme hersenpan ze huizen op het Toernooiveld in Nijmegen: geen toefje groen of broedgelegenheid….

…het insect- en vogelloze hoofdkantoor van Sovon aan het Toernooiveld in Nijmegen. Aan de vruchten herkent men de boom

Heel modern, dat wel. Dus het past goed bij de eigen mentaliteit. Ja beste lezer, uw Rechtse Hippie heeft nog Hart, gevoel voor recht en onrecht, waarheidsliefde. Hij ziet dat als teken dat hij nog gezond Mens is gebleven, want waarom zou je de Menselijkheid ook offeren voor de Mammon?

Uw Rechtse Hippie levert gevraagd en ongevraagd commentaar bij het valse zelfbeeld (imago) dat mensen etaleren bij de uitverkoop van de beschaving

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *