ASN Bank ( = De Staat) wil biodiversiteitbelasting!

De Goede Bedoelingen-maffia, hij werkte ook bij ‘Trees for All’, vliegreizen compenseren met boompjes

Onder de noemer ‘Belasting Onttrokken Waarde’ en ‘Natuurlijk Kapitaal’ maakt de ASN-Bank ( = Volksbank = Ministerie van Financien) – de geesten rijp voor biodiversiteitsbelasting in 2020. Hun methodiek leunt echter oa op het frauduleuze MSA-concept, dat Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ontwikkelde.

Zo maken ze van ‘biodiversiteitsverlies’ een inwisselbaar ‘groenige’ schulden-generator waarmee je investeringskapitaal voor bv windmolens vrijmaakt. Een vergelijkbare cashconvertor als CO2-schuld, die pas waarde krijgt door dwingende wetgeving. Biodiversity-‘offsetting’ is dus een ander woord voor ‘Afzetterij met Staatsgeweld.’

Voor de technici onder de lezers: Bij MSA-‘biodiversiteit’ staat menselijke landconversie ten opzichte van een virtueel ‘ideaal’-jaar (bv 1700) gelijk aan een virtueel ‘verlies van biodiversiteit’.  Die simplistische aanname verbloemen ze door met een Globio-database van 312 studies en theoretische milieu-invloeden te suggereren dat van diepgravende wetenschap sprake is.

Voor de simpele danwel luie lezer: het is ingewikkeld verpakt boerenbedrog en u mag ‘boeh’ roepen op Facebook. Of je opent een rekening bij ASN en gelooft dat je de wereld verbetert.

Sjoemelnatuur (2015), zie hier het volledige onderzoek

‘Belasting Onttrokken Waarde’ = compensatiekrediet (bio-aflaat)
We kwamen dankzij een PR-bureau ‘Laat Bloeien’ op het item ‘Biodiversiteit’-belasting, aka ‘Natuurlijk Kapitaal‘, een bankiers-concept dat we hier al ettelijke malen bespraken. Laatbloeien maakte reclame op Facebook voor biodiversiteitbelasting. Roel Nozeman van ASN-Bank (tevens Trees for All CO2-compensatie), die noemt dat concept- het compenseren van een ‘biodiversity-footprint’ – een ‘Belasting Onttrokken Waarde’ (BOW).

Dat je voor het gebruik van grondstoffen en landbouwgrond in bijvoorbeeld je broodje gezond extra bijbetaalt.

ASN valt onder de Volksbank, die weer valt onder het Ministerie van Financiën. De Staat speelt ook hier al ondernemertje sinds 1817 als ‘De Nederlandse Maatschappij’. De VOC-mentaliteit zeg maar.

Screenshot bewijstuk 1…gesponsord

Alles moet duurder, ‘offsetting’ = afzetterij
Natuurlijk kapitaal heeft als idee een lange geschiedenis, sinds ‘The Tragedy of the Commons’ van Garrett Hardin in 1968 voorstelde om de publieke ruimte te privatiseren (enclosures). Een soort werelddictatuur voor het beheer van grondstoffen, iets dat de Club van Rome sinds 1968 ook voorstaat.

Economen als Roefie Hueting wilden al in 1970 het ‘Duurzaam Nationaal Inkomen’ ( DNI) berekenen, het huisboekje in geld minus de onttrekking van grondstoffen. Robert Constanza maakte daar in 1997 ‘Natural Capital’ van, er zijn minstens 10 namen voor ’t zelfde idee. OP papier klinkt het idee redelijk. Maar ja, de Liefde voor Theorie is de wortel van alle kwaad.

Offsetting is in de praktijk gewoon afzetterij. Want hoe bereken je ‘waarde’ of een ‘dienst’, ook als niemand daar om vroeg of deze afneemt. En wie profiteert? Wie zit achter de kassa bij de bloemenwei? Trekken we van die theoretische opbrengst van de natuur ook de schade af door ziekte en plagen? Bij ieder rietmoeras in Gambia dat CO2 zou vastleggen, wil je toch ook het dodental door malaria verrekenen. Rotnatuur.

Je moet wel academicus zijn om in de goedheid van Natuurlijk Kapitaal te geloven, danwel van de PvdA-of-erger…. Dat er hooguit ‘meer onderzoek’ nodig is, om iets dat krom is recht te promoveren.

Offsetting, het is kortom net als het ritueel in brand steken van 2 buitgemaakte vijanden, 7 ossen en 3 varren om de wraak van Wodan af te wenden. Maar nu dan via een bankier in plaats van via de Germaanse Voluspa (heksenpriester). Een beetje terug naar de tijd dat ’t hier ook nog Afrika was, maar dan met hightech-vermomming.

Sinds 1817

In de praktijk betekent het dus; inwisselbare groenige ‘schuld’- met wetenschapperig jasje aan-  waarmee je (belasting)geld afperst van mensen en bedrijven. Om die onder Staatsdwang en bangmakerij verkregen gelden aan te wenden voor eigen investeringen. Zeker PvdA!

De Paus ging er in voor, om de Sint Pieter te kunnen financieren. Al Capone vroeg ’t lokale MKB om protectiegeld, omdat hij ze anders door een knokploeg liet afranselen. De Angel-Saksen in Engeland betaalden Danegeld om Viking-plunderingen van de Denen af te kopen. En Groene Gerben Jan Gerbrandy (D66, Globe EU wil dus met de ASN Bank U onder dreiging van 7 plagen en de Eurosovjet bestelen uit naam van ‘biodiversiteitsverlies’..

Belasting Onttrokken Waarde (BOW), het is zo oud als de menselijke slechtheid. Die laatste., onze Gerben Jan, is 1 van de belangrijkste lobbyisten voor ‘natuurlijk kapitaal’, onderwerp van dit verhaal. Dus we vermelden hem even expliciet, want Gerben Jan zal me zeker nog herinneren 🙂

En de schade die de natuur ons toebrengt dan?

Een bloemenweide ruilen voor een windfarm en beide ‘biodiversiteit’ noemen
Hoe een bioaflaat werkt kun je uitleggen met een simpel voorbeeldje: Het Natuurlijk Kapitaal-concept (Constanza 1997) pretendeert dat je de waarde van een bloemenveld in geld kunt omrekenen. Zo wordt een bloemenveld (investeringskapitaal) inwisselbaar me een windmolenpark (project met dat kapitaal gebouwd) als ‘compensatie’.

Dus dat je een bloemenveld omrekent in x-duizend euro compensatiegeld, na daar een huis op te zetten en de bloempjes dus te vernielen.

En vervolgens zet je dan die x-duizend euro in als ‘compensatiegeld’ (het vernielde bloemenveld), een investeringskapitaal om nog meer natuur om zeep te helpen.(energie-industrie die je groen wast) Maar dan dus met een windmolenfarm in Natura 2000. ASN-Bank investeert bijvoorbeeld in windfarms op zee als overheidsbank.

En beide noem je dan (goed voor) ‘biodiversiteit’, zowel die windmolens die vogels doodslaan als het ‘verlies van biodiversiteit’ waarmee je die windfarm via geldomrekening (BOW) financierde als bioaflaat. Kniesoor die ’t verschil opmerkt. Het is vooral voor je imago. Je imaaagoooo.

Zelfde idee, maar dan dus een klimaat-aflaat (CO2-compensatie) in plaats van een Bio-aflaat (natuurlijk kapitaal/BOW)

Het concept ‘natuurlijk kapitaal’ werkt net als bij het Nationaal Groenfonds en ‘natuurcompensatie’ onder Cees Veerman (CDA), ex LNV-Minister. Het aantal verwensingen aan zijn adres vanuit dit webhuis is reeds ontelbaar.

Nederland doet zoiets al 25 jaar, als handelsland met VOC-mentaliteit. Alleen willen ze die aflatenhandel, een soort particuliere belastingheffing, nu standaard onderdeel van de economie maken, via nog meer wetgeving. Net als bij de Klimaatwet. Waar je aan de pomp bij Shell nu nog vrijblijvend je CO2-zonde afkoopt voor boompjes bij Staatsbosbeheer, dan is dat straks verplicht.

Wettelijk gedwongen Belasting-afdracht aan particulieren zeg maar.  We laten het citaat hier als screenshot en bewijsstuk zien:

Belasting op biodiversiteit, zie www.laatbloeien.nl

Boerenbedrog achter technische facade
Dit bericht van Laat Bloeien past in een waar ‘natuurlijk kapitaal’-offensief van sinds ‘Parijs’ (2015) als paddestoelen uit de grond schietende ‘ngo’s en schrijversplatformpjes als Laatbloeien. Omdat ze dus het ecokapitalisme in de wet willen vastleggen voor 2020, als onderdeel van 2030 Agenda (“De Transitie’ naar corporatistische dictatuur voor 2030).

Van hoog tot laag, van RIVM en Planbureau tot de directeur-generaal Jan-Kees Kloet van Ministerie van LNV en het bedrijfsleven, sinds 2015 echoot alles ‘natuurlijk kapitaal’. Dat ontstaat niet ‘zomaar vanzelf spontaan’. Het is onderdeel van een lobbystrategie, die vanuit de valse elite (bv Club van Rome, banken) is opgelegd.

Afgekaart met een ‘Natural Capital Declaration’ in 2012 in Rio de Janeiro. , En een resolutie van het Europees Parlement op 3 april 2012, met Gerben Jan Gerbrandy (Globe EU, D66, ja daar is tie al) als ‘speciaal rapporteur’.

Die resolutie moest het concept ‘natuurlijk kapitaal’ deel maken van de Europese ‘biodiversiteit’-strategie voor 2020. Die strategie was door de Europese Commissie voorgesteld op 3 mei 2011.  En Gerben Jan hielp dit ecokapitalisme vervolgens gemeengoed maken in het Europees Parlement.

Gerbrandy en Globe EU zijn dus effectieve lobbyisten. Want vervolgens zie je ‘Natuurlijk Kapitaal’ overal opduiken. Globe EU is gelieerd aan de Club van Rome. Ook Al Gore is van Globe lid. Voormalig Europees Milieu-commissaris Potocnik is ook lid van die lobbyclub GLOBE. Vaste lezers wisten dat al, want we hebben ’t tot vervelens toe besproken:

Plots is het O VE RAl, bron RIVM 2017

‘Biodiversiteitverlies omzetten in geld’
Voor 2020 willen zij dus cashen op natuurlijk kapitaal met banken en grootbedrijf/de planeet redden van onze zonden. Deze vorm van kapitaal-generatie noemen ze wel ‘Sustainable Finance’ en Blended Finance.

In 2020 staat in Peking een ‘biodiversiteit’-conferentie gepland (COP 15). Die laatste in november (COP 14) kan je bijna niet ontgaan zijn. Het gekrijs dat ‘1 miljoen soorten’ uit zouden sterven. Terwijl er afgelopen 500 jaar slechts 900 uitstierven, minder dan 1 procent van bij de wetenschap bekende soorten.

Je snapt nu al waar dat mediakabaal/bangmakerij voor nodig was. In 2020 moet nu via de Verenigde Naties en de Europese Commissie ‘natuurlijk kapitaal’ in wetgeving afgedwongen worden. Dan maken ze de biodiversiteitbelasting via de Europese Unie verplicht. In 2012 bezocht ik hun Janez Potocnik. Die zal me – net als Gerben Jan Gerbrandy- nog levendig herinneren 🙂

De Ezel.

Janez Potocnik, voormalige EU-Milieu-Fuhrer, nu adviesraad Globe EU, lobbyisten voor Natuurlijk Kapitaal

Rewilding financieren, boeren wegjagen met ‘natuurlijk kapitaal’
Het netto effect van al die dwangmaatregelen is dat het ieder van ons smakken geld kost, die ‘zij’ dan weer kunnen herinvesteren.

Bijvoorbeeld in grondaankoop voor ‘natuurontwikkeling’ van hun milieuclubs als Natuurmonumenten, Rewilding van landbouwgrond dus. De Hoogleraar Natuurlijk Kapitaal sinds 2017, Koos Biesmeijer is bijvoorbeeld weer adviseur/lobbyist van Natuurmonumenten. Die werd in 2017 in Leiden geïnstalleerd door onze leugenachtige en corrupte overheid.

Zo helpt de LNV-Milieu-ambtenarij om dit bankiersconcept van academisch krediet te voorzien.

Zo werkt dat bij PR/beleidsverkoop: iemand met witte doktersjas aan is meer ‘betrouwbaar’. Via het Laatbloeienbericht kom je dan bij ASN op de pagina, om al dit moois te lezen:

Screenshot 3 Integere bankiers

En je kunt hun rapportje opladen, Common Ground, waarmee ASN in November op de COP14-conferentie (2018) goede sier hoopte te maken. Met voorwoord van een Europese ‘natural capital’-ambtenaar van de DG-Environment (Europese Commissie):

Van je vrienden moet je het hebben…

ASN: Common ground in biodiversity footprint methodologies for the financial sector
Dan nu het technische gedeelte, voor de volhouders en doorzetters die willen begrijpen ‘hoe, worden we genaaid’. Ieder bankiersproduct is met complexe wiskunde omgeven, of andere grafiekjes en prognoses die de indruk wekken dat je een schuld hebt die met rente afgelost moet. Dat je gelooft ‘dit is wel erg ingewikkeld, het zal wel heel knap zijn’.

In plaats van dat je ze met de stropdas over ’t bureau trekt en ze een welverdiend pak slaag geeft, roepende ‘Slangen, Addergebroed’, naar de Heiland die aan het kruis belandde.. Bij ‘natuurlijk kapitaal’ en ‘biodiversiteit’ is dat niet anders.

Natural Capital kreeg academisch krediet door een publicatie van Robert Constanza in Nature in 1997. Die ecoloog hing een astronomisch prijskaartje van tienduizenden miljarden euro’s ‘schade’ aan ‘verlies’ van ‘Natural Capital’. Omdat wij ‘gratis’ regenwater gebruiken, ‘diensten’ als bodemvruchtbaarheid, zuurstof uit de lucht van plankton en planten.

Zonder dat er een bankier achter de kassa zit, die ons voor die zogenaamde ‘ecosysteemdiensten’ afrekent.  Op Constanza’s gereken volgde een vloedgolf vergelijkbare studies. Al gauw kwam er ook zo’n soort studie in opdracht van de Europese Commissie, onder leiding van Deutsche Bank-bankier Paavan Sukhdev: The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB).

Sukhdev werd vervolgens topbestuurder bij het internationale Wereldnatuurfonds.

Rob Alkemade was here 🙂

Het Planbureau voor de Leefomgeving(PBL) werkte mee (Leon Braat) aan TEEB. Zij leverden het getal voor theoretisch ‘biodiversiteitverlies’ sinds 1700, ergens tussen de 20-30 procent zou in 2000 foetsie zijn. En dat zou oplopen tot wel de helft of meer.

In een OECD-rapport uit 2008 komt dat zelfde percentage terug.

Om dan bij Sjoemelnatuur terug te komen: de geclaimde 85 procent ‘verlies van biodiversiteit’ in Nederland komt uit de Mean Species Abundance (MSA) van Arjan van Binsbergen en Rob Alkemade (PBL). En die MSA is hier van belang, want die is dus de basis van de Bio-aflaat van ASN. Die MSA werd zowel voor TEEB gebruikt als voor de OECD.

Maar als je de MSA-ui dus pelt, dan zie je: die 15 procent ‘resterende biodiversiteit’ is gelijk aan de hoeveelheid landoppervlak met papieren bestemming ‘natuur’ of ‘bos’ (CBS) Die MSA-indicator onderwierpen Marcel Crok (nu Clintel) en uw wannabe-oloog/Rechtse Hippie in het rapport Sjoemelnatuur (2015) aan een kritische inspectie, via gegevens die we met de Wet openbaarheid bestuur (Wob) verkregen.

Screenshot 4 Gebaseerd op MSA, blz 23

PBL pretendeert soortenverlies enz weer te geven, en suggereert dat ook met taalgebruik rond de MSA (‘overgebleven populatieomvang, resterende biodiversiteit’, soorten). Maar ze rekenen niet met bestaande soorten. Dus ik stelde al: Achter een facade van complexe omwegen- zoals een Globio-database met wel 312 studies (met slechts 3 in Nederland) schuilt een eenvoudige aanname:

 • menselijke landconversie sinds 1700 = biodiversiteitverlies. En die landconversie berekende Klein-Goldewijk met zijn Hyde Database. (2001)
 • Bij GLOBIO is ‘wildernis’ – of dat nu arctisch ijs is of een halfdode woestijn gelijk aan 100 procent ‘biodiversiteit’. En zodra land door mensen is omgezet in landbouwgrond, dan keldert ‘biodiversiteit’ (MSA) daar met 90 procent.

Mean Species Abundance

Ignorance is Bliss
MSA is dus GEEN indicator voor soortenverlies, maar een verlies van ‘oorspronkelijkheid’, iets dat nooit bestond in het eggie. Meer een typische ‘groene’ ideologie die stelt ‘de mens is slecht’. Maar dan in percentages uitgedrukt, verwant aan de Rewilding die we vrijdag bespraken.

Wanneer de ASN-Bank dus over biodiversiteit begint, dan voel je direct nattigheid. Je kijkt dus in hun rapport, en BINGO: ze gebruiken de MSA als ondergrond.

Nuff said.

En dan weet je dus, als wetenschapsjournalist die deze MSA uitploos: De ASN bank/onze leugenachtige en corrupte overheid bedondert U. Al met al geen boodschap waar je vrolijk van wordt. Ik zei het al, je kun beter onwetend zijn en werkelijk geloven dat je met een rekening bij ASN de wereld verbetert. In plaats van dat je de natuur laat verwoesten. Om via een windfarm in natuurgebied NOG meer natuur te verwoesten.

Ja lieve mensen, zo rot is de wereld. Een appel om zelf NIET zo te zijn…

2 Replies to “ASN Bank ( = De Staat) wil biodiversiteitbelasting!”

 1. Zijn toch wel zieke geesten die zulke dingen verzinnen . Terwijl diezelfde geesten ons bestoken met chemtrails , is toch zeker ook niet gezond voor al wat leeft

 2. Ik plant de bomen zelf wel op onze boerderij en al die subsidies mogen ze in hun reet steken.
  Immers, wie betaald, wie bepaald.
  Weledele rechtse hippie met het gouden toetsenbord, wat je hierboven beschrijftgaan hoogstwaarschijnlijk de meesten boven de pet, begrijpelijk lezen is namelijk reeds sinds jaren niet meer opgenomen in het onder-wijs, is het al niet dat de gemiddelde aardebewoner suf is gevaccineerd, danwel een permanente hersenbeschadiging heeft opgelopen door dagelijks de pens te vullen met junkfood.
  Maar, blijf schrijven, maybe, one day……..

  Stay Human,Jos.

Laat een reactie achter op Jopie Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *