Europese Commissie: ’40 miljoen euro voor ‘klimaatactie-jeugd’

340 miljoen euro belastinggeld om jeugd op te hitsen voor de Rode Heilstaat (solidariteitsfonds) en ‘Climate Action’

Berichtten we gisteren over de gecoördineerde PR-campagne van de Club van Rome om klimaat-spijbelaars te fabriceren. Dan stuiten we nu op deze notitie van de Europese Commissie die 347 miljoen euro beschikbaar stelt voor het financieren van een ‘Europees Solidariteits Corps’, waaronder de vorming van een soort klimaatpadvinderij van de Europese Sovjetunie.

We zien dus met nog meer aanwijzingen bevestigd, hoe men een China-achtige Heilstaat (technocratie) invoert in Europa met 1 ideologie, die voor 2030 gestalte moet krijgen. Een aanwijzing uit vele. Leon de Winter waarschuwt in De Telegraaf voor de afschaffing van contant geld als opmaat tot totalitaire staat. De voorstander van die afschaffing, Christine Lagarde werd de baas gemaakt van de Europese Centrale Bank (ECB).  

Het goede nieuws is uw besluit daar vandaag tegen in opstand te komen. We laten ons mooie landje niet door een stel Leninistische technocraten met ‘groen’ jasje afpakken. Als vrolijke noot van schoonheid de foto’s die we met een kort uitje in De Vulkaaneifel maakten.

Nog niet eerder gezien, het dambordje

Europese Commissie betaalt Rode Reljeugd voor ‘solidariteit’ met haar Rode Project
Aan U beste lezer de vraag: wat is ‘crimineel’? Van wie hebben doorsnee-burgers meer last? Van iemand die in verdovende middelen handelt? Die Zuidas-Haaien van Poederneus en Partners moeten ook hun lijntje kunnen snuiven terwijl ze weer met de Belastingdienst een deal sluiten voor witwasserij voor de ING-bank of zo’n andere criminele entiteit.

Heeft Willem Holleeder ooit van onschuldige mensen 347 miljoen euro met geweld geroofd, om dat in te zetten voor ‘klimaatactie’? Of verdampt Holleeder net als RVO-Ambtenaar Meindert Smallenbroek 73 miljard euro met staatsgeweld afgeperst geld (SDE+-subsidie) om dat uit te geven aan windmolenaars en mensen die bomen in de brand steken in bomencrematoria (‘biomassacentrales’)

Dus: Is het niet crimineel dat het minst democratische gezelschap sinds Lenin, Pol Pot en Mao, genaamd ‘de Europese Commissie’ liefst 347 miljoen euro met staatsgeweld afgeperst geld (subsidie) geeft om reljeugd te mobiliseren voor de Rode ( ‘groene’) Revolutie? Een ‘Europees Solidariteitscorps’…dat ‘klimaatactie’ bedrijft…

Waterval Wolfschlucht

Wie van U had daarmee ingestemd, laat staan zelfs maar van gehoord? Van de 340 miljoen euro met staatsgeweld geroofde gelden, daarvan wil die Europese Commissie dus VEERTIG MILJOEN EURO uittrekken, om Europese jeugd voor het karretje van de Klimazi’s te spannen. We citeren:

New projects under the European Youth for Climate Action can cover a wide range of activities, from training youth workers to reuse and recycle materials, motivating youngsters to use smartphone applications to save energy, stimulating the spirit of green entrepreneurship

Voorlopig ziet de website van die Europese Klimaatpadvinderij er nog zo uit:

Wat mij betreft gaat er permanent de stekker uit

Zie hier de bevestiging van mijn bericht van gisteren, wat de invloed van groene lobbyclubs betreft op Europees beleid; hoe de Club van Rome achter uw klimaatspijbelende kind zit, als gecoordineerde PR-operatie door de ‘Global Changemakers’ en hun Global Youth Summit in mei 2015.

Wanneer mensen  niet zouden denken in ‘vrome intenties’ (verkooppraatjes) over het redden van de planeet, maar logisch nadachten ‘wat zijn de consequenties’.  Dan zie je dat het einddoel een technocratische heilstaat is die veel op China lijkt. Wat is immers het effect van ‘De Klimaatwet’ (1000 miljard euro, per gezin 50-100 duizend euro) behalve dat je de middenstand uitroeit en mensen aan de bedelstaf brengt?

En wat is de consequentie van die geforceerde armoe voor je burgerlijke vrijheden? Wanneer je enkel nog met overleven bezig bent. En wanneer de overheid uit naam van ‘het klimaat’ je mobiliteit afknijpt, een CO2-bonkaart invoert…

Leon de Winter snapt het bijna helemaal (alleen zijn liberaal secularisme is nog een puntje)

De Weg naar de Hel is geplaveid met ….
De vraag wat ‘crimineel’ is werd relevant dankzij het argument dat de voorstanders van de afschaffing van contant geld hebben. Daarover gaat de column van Leon de Winter in De Telegraaf met bovenstaande ‘duivelse’ titel. Ook dat duivelse zal zo nader context krijgen

De Winter is 1 van de zeldzame commentatoren in mainstream media die enkele trends scherp ziet. Hij merkt op dat de invoering van een Totalitaire Heilstaat altijd met ‘goede bedoelingen’ omkleed is. De Betere Wereld dient zich ook steeds aan met ‘technische voordelen’, een ‘offer you can’t refuse’. Het afschaffen van cash zou ‘crimineel geld’ uit de roulatie halen, zo is het verkoopargument bij Lagarde en haar ECB-criminelen.

Alsof de grootste criminelen niet bankiers zelf zijn, die onze Staatsschuld sinds het ABN Amro-debacle van Rijkman Groenink lieten verdubbelen. Eigenlijk werd door de opkoop met belastinggeld van DE Bank de Staat meer eigendom van de banken. Immers, hoe groter de Staatsschuld, hoe meer je in de klauwen bent van je schuldeisers.

Een privatisering van de overheid met burgers als ‘Pound of Flesh’, het onderpand voor Shylock/Rothschild.

De Windsbornkrater, een slakkenkegel met regenwater opgevuld, hij stoot nog CO2 uit…OP het kruis staat ‘God bescherm ons Vaderland’ in het Duits

Met De Klimaatwet verklaart De Staat met haar milieubeweging de oorlog aan haar eigen burgers, die zo Human Resources van bankiers worden: levend onderpand voor de Staatsschuld. Die heten planeetverpestende CO2-bronnen die ‘gehalveerd’ moeten in het proza van de Firma Mensenhaat BV/aka de Milieubeweging. Lees ‘geknecht en onderdrukt’. Maar dat verkopen ze als ‘we redden de planeet’.

Hoe werd ons in 2001 de Euro als onmisbaar betaalmiddel verkocht? Je zou dan die 3 weken op de Franse camping niet je geld hoeven te wisselen. En dus moest je voor die overige 49 van de gulden af. Nu krijg je voor 1 euro evenveel of minder dan voor 1 gulden.

Maar goed; het is zo nog prima leefbaar. Je merkt nog weinig van totalitaire plannen in het dagelijks bestaan. Nu kunnen we nog vrij reizen, en bijvoorbeeld even in de Vulkaaneifel de natuur intrekken. De Wereld is mooi!

Zo konden we het ‘dambordje’ in beeld te brengen, een vlindertje waar U 10 tegen 1 nog nooit van had gehoord. Maar iets niet dagelijks lezen, zien of gewaar worden is dus geen indicatie voor het al of niet bestaan daarvan. Wie zich beter informeert dan massamedia die ziet hoe men op ‘Het Grote Schaakbord’ van bankierspolitiek weinig met burgerlijke vrijheden opheeft.

En dat de trend is ‘meer controle en repressie’ met de ‘Klimaatwet’ als meest totalitaire ingreep sinds Seys-Inquart het nazi-bestuur installeerde. We noemen ze dan ook ‘klimazi’s’.

Die krater stoot nog CO2 uit en de Universiteit van  Munster meet hoeveel

Eigen veroorzaakt probleem oplossen met ‘meer macht voor ons’
De ECB lost dus eigen gefabriceerde problemen op door steeds meer macht naar een klein clubje bankiers te trekken rond de Bank for International Settlements (BIS) in Basel. De muntunie met de knoflooklanden faalde, dus koopt de ECB alle ‘zuidelijke’ schulden op. En nu hoopt die ECB via Weimarrepubliek-achtige maatregelen als geld bijdrukken de inflatie aan te wakkeren.

Zodat door geldontwaarding dan de schuldenberg verdampt. Een maatregel die de spaarders treft. Maar niet de bankiers zelf die goedkope leningen uit kunnen geven.

De Euro-dollar was natuurlijk allereerst een ideologisch project om een politieke unie af te dwingen. Een project, dat bij de Bank for International Settlements (BIS) in Basel werd bedacht. Een ‘punt van geen terugkeer’ forceren. Het lijkt steeds of bankiers dus het probleem dat ze zelf veroorzaken ‘oplossen’ door meer macht naar zichzelf toe te trekken.

En ter afleiding loopt men dan oorlogje te hitsen met Rusland.

Schaatsenrijders

Een andere ‘oplossing’ hebben de wereldbankiers ook al in de aanbieding. Cryptocurrency van Facebook en de ‘Earth Dollar’: die laatste cryptomunt krijgt geldwaarde met het land, ons water en lucht als onderpand: die publieke ruimte heet dan ‘Natuurlijk Kapitaal’.

We berichten al hoe de Waterschapsbank op de kapitaalmarkt waterrechten verkoopt, zodat ze voorlopig met geleend geld het gesjoemel van Waterschappen met publiek geld kunnen maskeren. Dat mengen van publieke en private boekhoudingen is ook wat ze bij World Economic Forum ‘Blended Finance’ noemen. Het effect is dat iedere democratische controle op publieke besteding onmogelijk wordt.

Privatisering van de publieke ruimte en het publiek bestuur = 2030 Agenda.

Je kunt die agenda ook ‘collectivisering’ noemen, die concentratie van macht en productiemiddelen in de handen van een kleine elite, bankiers en multinationals die De Staat aansturen, die op haar beurt de burgers uitkleedt voor ‘het Klimaat’. Wie ziet onderhand nog het verschil tussen Communisme en Monopolie-kapitalisme? Klimaatbeleid en ‘Duurzaamheid’, dat noemen Amerikanen ‘Crony Capitalism’… Private winst op publieke kosten.

De krater van bovenaf gezien

Openbaringen 13: niet meer kunnen kopen of verkopen…
Zo is de totalitaire heilstaat weer een stukje dichterbij, en De Winter is daar niet gerust op als 1 van de roependen in de woestijn. En hier komt zijn ‘duivelse’ typering wel zeer gepast.

Want je kunt zonder cash niet meer kopen of verkopen of een bankier/technocraat keurt je transacties. En een bankier of bureaucraat kan je mogelijkheid tot economische deelname ook met druk op de knop blokkeren. Dat klinkt bijna als de passage uit Openbaringen 13 in de Bijbel, waar je enkel nog kunt ‘kopen en verkopen’ wanneer je het merkteken van ‘het Beest’ draagt: 666, of in de Joodse letters voor dat getal ‘vod vod vod‘, zijnde WWW.

Waar stond dat ook maar weer voor, w w w. Ehhhh? 🙂 Of je dat verhaal nu allegorisch interpreteert of niet, het doet niets af aan de zeggingskracht.

Wanneer je volgens De Atheïstische Heilstaat ‘stout’ bent geweest, bijvoorbeeld iets onaardigs over RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek zei, dan is het technisch mogelijk om dat opstandige Burgerservicenummer financieel te blokkeren. Zoals dat al in China gebeurt.

Dat je een reisbeperking krijgt, op basis van een puntensysteem voor door De Klimaatheilstaat gewenst gedrag. Met 1 druk op de knop al je gegevens bij de hand. En straks ook een chip-implantaat waarmee je elektronisch kunt afrekenen. Heel handig! Niets te verbergen!

Pikzwarte naaktslakken op vulkanisch gesteente

Bijvoorbeeld ‘hoeveel CO2 je deze maand al uitstootte’, af te lezen via je kilometerkastje in de auto en je ‘Slimme Meter’ voor energie in je huis in een Smart City. Dat je een reisverbod krijgt omdat je ‘teveel CO2’ gebruikte, tenzij je bijbetaalt voor CO2-compensatie. Dat een bank of bedrijf zegt daarvoor boompjes te planten…

Nu nog een keuze, straks een verplichting dankzij de Klimazi-wet van ‘Ik Rem niet voor Ed Nijpels’. Oeps, zie, daar heb ik al strafpunten te pakken.

Of dat je door De Staat tot ‘nepnieuws’ verklaarde waarheid via sociale media deelt en de mededeling krijgt ‘weet U zeker Kameraad dat U deze geruchten wilt verspreiden’? Poef, weer strafpunten. Mensen op invloedrijke posities zijn er (helaas) slecht en gek genoeg voor…

…op de Vulkaanweg..

Wat moeten we doen?
De geest van de demonisch bezeten massamoordenaar Lenin waart kortom nog steeds rond in Europa. Nu met ‘Groene’ jas aan, maar het Rode Beestje is het zelfde totalitaire drammertje en lijkenvretertje gebleven. Dus als we dan toch Lenin citeren ‘What is to be done’….

Wilt U graag in een Communistische Heilstaat leven? Nee heh. Dus: Laten we daarom vooral ook in oplossingen denken. Wat in 5 jaar tijd nodig is:

 • Nexit, en lidmaatschap van ‘Europa’ omzetten in een EEG-achtig samenwerkingsverband waarbij we met meer nationalistisch gezinde EU-landen overeenkomsten sluiten. Er is geen bewijs dat een ideologische en bureaucratische unie nodig is voor een goed lopende handelseconomie als NL
 • Wij dienen de met honderden miljoenen euro’s campagne-subsidie per jaar gestutte milieubeweging en Non Profit Industrie in Nederland met wortel en tak uit te roeien uit ons midden tot de laatste metroman. Dat kan door ze hun subsidies af te nemen; het merendeel houdt dan praktisch op te bestaan, omdat ze buiten Groen Links geen aanhang hebben. En door ‘direct mail’ via de postbus te verbieden. Voor het milieu. Dan is ook het verdienmodel van de wereld-socialistische Postcode Loterij in 1 keer de nek omgedraaid.
 • Evenzo dient hun subsidiering in Brussel (LIFE+) per direct gestopt.

Door het groene oerwoud

Dat stopzetten van ongewenste ‘geadresseerde’ reclame in je brievenbus, het gebeurt nu niet omdat onze criminele overheid met haar Staatsloterij (en Holland Casino) ook in de gokverslavings-business zit. Een ander actiepunt: Staatsbedrijven die geen onomstreden en uitsluitend publiek belang dienen, die kunnen in de verkoop of dicht.

We maken een einde aan ambtenarij die voor ‘ondernemer’ speelt en die concurrentie vervalst met echte bedrijven.

Een negatief voorbeeld is staatsbedrijf Staatsbosbeheer, dat met 87 miljoen euro subsidie per jaar ook nog een gelijk bedrag ‘uit de markt’ trekt. En dat ‘beste overheidsbedrijf 2018’ geeft zichzelf ANBI-status voor ‘goed doel’. Je bent OF privaat OF publiek, en wie publiek is, die behartigt openbare functies, geen private agenda’s en belangen. Staatsbosbeheer kan dus ontmanteld en haar gronden verkocht aan particulieren.

Door dat agrarische natuurland, waar boerenland met natuur is verweven. En natuurlijk: Trudy!

We dienen dus weer een duidelijke scheiding aan te brengen tussen ‘privaat’ en ‘publiek’. We dienen de bananenrepubliek-achtige corruptie in dit Nigeria aan de Noordzee meedogenloos af te straffen, en Ed Nijpels met zijn Nijpelitaanse Klimaatmaffia op te knopen aan de hoogste boom.

Of je die corruptie nu ‘blended finance’ noemt, PPS-constructie of People Planet Profit. Monopolie-kapitalisme en Collectivisme. Alle kapitaal en productiemiddelen raken geconcentreerd in de handen van een kleine club met absolute greep op De Staat en haar onderdanen. IS dat geen zuivere definitie van een totalitaire staat? Of van een maffialand?

De nazi’s gingen ook niet weg, nadat U een ‘ik voel me boos’-emoticon op Facebook plaatst. Met zoete broodjes bakken komen we er niet. Zo dienen de klimazi’s straks dus uit hun holen en riolen gesleept, berecht te worden en opgesloten wegens het op historisch grove wijze bedriegen en bestelen van Nederland, Nijpels, Rutte en Winsemius voorop.

OP naar de Wolfschlucht, hoe Germaans-Romantisch wil je het hebben…

Het Achtzaamheidpad
Wat de foto’s betreft, hoe Romantisch Duits wil je het hebben als je een kloof met vulkanisch gesteende (basaltafzettingen) de Wolfschlucht’ noemt, op bordjes met gothische letters weergegeven. Dan ga je spontaan het Horst Wessellied scanderen ‘Die Fahne Hoch’….terwijl je als Wandervogel de rotspaadjes afmarcheert richting ‘Germanenbrucke’.

Over die ‘Germanenbrucke’ liep het ‘Achtzaamheidpad’. Daarbij stond een leistenen bordje met tekst over ‘Inspiratie’, waarop een uitspraak van Ralf Waldo Emerson (1834) stond. Die Amerikaanse natuurdichter – inspirator van de natuurbescherming- bespreekt uw Rechtse Hippie in deze editie van Epoque. Emerson betrad de natuur als surrogaatkerk, en vergeleek het binnentrekken van een natuurbos met een ‘kathedraal’.

Helaas kwam ik op het verkeerde moment van de dag (uurtje of 2-3) aan, met te ‘hard’ licht. Dus hebben we een excuus om weer terug te keren, bijvoorbeeld met bruine blaadjes en warm najaarslicht om een nieuwe poging te wagen. Want de waterval hieronder, die had best beter gekund… Hier uit de Vulkaaneifel kwam dus het ‘tufsteen’ vandaan, waarmee monniken in Friesland de eerste kerkjes bouwden in de 11de eeuw.

Dat is net als basalt een uitwerpgesteente, dat bij uitbarstingen naar buiten komt. Moet je nagaan, hoe ze die brokken van tonnen handmatig moesten uithouwen, met ossenkarren verslepen, dan over de Rijn verschepen, en in Friesland uitladen. Wat zijn we dan nu zwakke mietjes geworden…

De Wolfschlucht met basaltontsluitingen

Dankzij het water van de ‘Bach'(stroompje) uitgesleten

Met ophopend gebladerte

…dat stroomt naar de ‘Germanenbrucke’ met ECHTE Germanen er op…

…waar je deze waterval vindt

..en of we hier even gelukkig waren….

 • Zoals altijd; Like en deel mijn verhaal op je sociale kanalen, uw Rechtse Hippie is door Juf Kajsa van Safespacebook geblokkeerd en kan zijn berichten niet meer plaatsen, wegens ‘aanstootgevende’ inhoud die ‘emotionele schade’ veroorzaakt bij de linkse medemens. Nog een aanwijzing voor de totalitaire tendens van links-‘liberale’ globalisten en hun Big Tech-bedrijven. De lange tenen van de macht bepalen de bandbreedte van discussie en de taal die je mag gebruiken als schrijver.

 

3 Replies to “Europese Commissie: ’40 miljoen euro voor ‘klimaatactie-jeugd’”

 1. Bedankt en gedeeld
  Woon al jaren niet meer in Nederland maak me meer hard dan menig schaap in het kikkerland
  Waardeer je week enorm
  Groetjes

 2. De trend is al jaren zichtbaar; er zijn een aantal EU landen véél te rijk zijn tov de zuidelijke en oost-europese EU landen. Dat moet genivelleerd worden. De middenklasse hier is veel te vermogend, veel te rijk, te onafhankelijk, te zelfstandig en daardoor lastig te besturen en ze renderen te weinig. Dus? Langer werken want: pensioenen gaan slecht. Waarom gaan die slecht? Doordat de ECB de rentes kunstmatig laag houd om de zuidelijke landen niet failliet te laten gaan. Bijkomend voordeel is dat de noordelijke, rijke landen, vanzelf armer worden. Win-win. Maar het word je verkocht als een voldongen feit en ‘kan niet anders’. Dat is onzin. Het ontbreekt aan politieke wil om iets te veranderen omdat het ze gewoon erg goed uitkomt. Klimaatgereutel? Niets meer dan afromen van kapitaal van de middenklasse om te nivelleren. Rutte tijdens de crisis: mensen koop dat huis, koop die auto! Kortom: geef je geld in godsnaam uit. Toen dat niet gebeurde moet men gedacht hebben, oke, goedschiks lukt niet, ze blijven op hun geld zitten, dus dan maar kwaadschiks. En toen kwam het klimaat als een duveltje uit een doosje tevoorschijn. En dát was me toch een godsgeschenk voor de socialistische nivelleer adepten! Nu kun je alles extra gaan belasten met een smoes waar weinig tegenin durven te gaan, men kan mensen dwingen tot zeer grote uitgaven die ze vrijwillig niet zouden doen voor huis en vervoer. Het is niets als macro economie, ik noem het in dit geval bij voorkeur: intensieve mensenhouderij. Mensen moeten langer werken om beter financieel te renderen. Mensen moeten geld uitgeven, veel geld, waarmee de 1-2 met het bedrijfsleven ook meteen duidelijk is. Hoort iemand e auto industrie klagen over de constante verandering van regelgeving? Natuurlijk niet. Iedere nieuwe vorm van regelgeving is voor hen simpelweg een vorm van product differentiatie en levert dus kansen op extra (vervangings)verkoop van voertuigen die ineens niet meer aan de regels voldoen. Dat is geweldig voor hen. En dat geldt voor de warmtepomp verkopers, de installateurs van al dat moois, voor de windmolenhandel, voor de ‘nieuwe en verbeterde’ bouwers van elektriciteits centrales. Wat wij feitelijk aan het doen zijn is het aanwakkeren van consumeren tot in het extreme vorm. We gooien gewoon perfect werkende, praktisch nieuwe, dingen onder overheidsdwang wég(!) en vervangen ze door nieuwe, duurdere producten die minder goed presteren. Pure kapitaalvernietiging. Sluit een kolencentrale en bouw een nieuwe ‘biomassa’ centrale. Zijn kolen geen biomassa trouwens dan? Maar goed ik denk misschien te nuchter. “Verse biomasa” is schijnbaar te prefereren boven “Oude biomassa”. Dus schiet mij maar lek zeggen ze in goed Brabants. Het klimaat ontzien gaan we dus doen door méér te consumeren en méér weg te gooien. Dat is natuurlijk krankzinnig. Dank je auto af, koop een nieuwe want dat is goed voor het klimaat. Had je die auto niet vervangen dan had hij niet geproduceerd hoeven te worden, dus er zou geen extra ijzererts voor nodig zijn, geen extra kunststoffen, geen extra energie, geen vervoer per schip over wereldzeeën, geen vliegtuigen vol batterijen die heen en weer vliegen, helemaal niks! Nada. Maar toch beweert men dat het béter is. Beter is om te vervangen, te consumeren, dan dat het beter is om te hergebruiken, of bestaande apparatuur en vervoersmiddelen aan te passen. Neen! Alles moet weg gegooid worden, en alles moet opnieuw gekocht worden. Het is zo ontzettend doorzichtig dat je bedonderd word dat het gewoon irritant is dat hele massa’s volkomen dociele schapen er blind achteraan lopen.

  Toch denk ik dat het allemaal niet zo’n vaart zal lopen. Zodra de rekeningen werkelijk op de mat zullen gaan vallen, over een jaar of twee, als de luchtkastelen en proefballonnen van nu werkelijkheid gaan worden, dan zullen er politici zijn die die maatschappelijke verontwaardiging en te voorspellen onvrede zullen willen verzilveren. Er zal kortom in de maatschappij en dus in de politiek een tegenkracht gaan ontstaan. Maar het zal een flinke strijd gaan worden. En het zal heel veel mensen, heel veel geld en ellende gaan kosten. Dat is jammer want het is nergens voor nodig, het dient geen enkel ander doel dan dat van een kleine groep politici en NGO’s die elkaar gek aan het maken zijn. Dom. Maar helaas is de stelling weer eens ontzettend waar: individuele mensen reageren (over het algemeen) verstandig en rustig, maar een hele gróep mensen diue aangemoedig worden om als collectief te denken? Die groep is bang en daardoor agressief, gevaarlijk en op macht belust. Macht is het enige in een collectief wat perspectieven op ontplooiing en op een vorm van individualiteit bied. Een recept voor ellende, voor wrede nietsontziende wederzijdse concurrentie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *