LTO Noord helpt demonisering vlees voor ‘biodiversiteit’ (…)

Gesteund door LTO Noord, Langzaam Ten Onder

In de Online Cursus Bullshitdetectie vandaag: Het Friese provinciebestuur start een ‘biodiversiteit’-campagne ‘wat zullen we nu beleven’ op bussen en via internetvervuiling. Daarin spoort deelnemer LTO Noord je aan broodje vegobonen in plaats van vlees te eten.

Voor ‘de biodiversiteit’, de in 1988 uitgevonden politieke ‘reframing‘ van wat duizenden jaren lang ‘natuur’ heette.

Als ‘boerenbelangen-organisatie’ staat LTO-Noord, tevens sponsor van Stichting Natuur en Milieu ( = Groen Links) niet voor niets als ‘Langzaam Ten Onder’ bij boeren bekend. Terwijl Al Slapend Rijk (ASR) de vrijkomende boerengrond opkoopt, en ASR-CEO Kick van der Poll als bestuurder bij de Postcode Loterij de boerenhaat-propaganda financiert van clubs als Wakker Dier en WWF.

Als LTO Noord de ‘Vrienden’ van boeren zijn, wat zijn de vijanden dan wel?

Zonder biodiversiteit geen subsidie meer

Zonder subsidie valt in Fryslan niks te beleven voor talentloze parasieten
De ‘Wat zullen we nou beleven’- campagne werd gemaakt vanuit die typische houding, die we bij afwezigheid van een intellectueel gevormde elite in Friesland kennen.

Waardoor importmensen die zich kwojtiejjjmakujjj of ‘programmamennudjur‘ noemen ook onze Waddenzee mochten kapen.. Met een miljoenen euro’s Waddenfonds verdampende ‘Vvvussut Wodden‘-campagne, met aan kop de theaterdeskundige Harm Edens die zichzelf als klimatoloog heruitvond. Oh die klimaaatvurandurring die als een muuuujjjjj op ons af komt… En dat die boertjes daar dan heimelijk tegenop kijken.

Klimaatstakkers.

Zo zet het met subsidie gestutte linkse clubjescircuit van Import-PvdA-of-erger de toon. Bijvoorbeeld van de Friese Milieufederatie (met haar directeur die meer dan een ton publiek geld per jaar casht).

Aangevuld met een gepensioneerde voetbaltrainer, en een wakwachter van de laatste Elfstedentocht uit 1995, beide met de behoefte ‘ook mee te doen’. Het valt nog mee dat Anneke Douma en de fan de tulluvuuusie beroemde Johannes niet mee doen voor de bi o di ver si teit. Of is dat campagnefase twee?

Us Johannes! Tine hou my beet… Fryske Innovaaaasje!!!! 🙂 Oh Heer….

Die wonderlijke mix van minderwaardigheidsgevoel en grootheidswaan, hoogspringen met maaiveld-mentaliteit, het Eelke Lok-levensgevoel, aangevuld met de intellectuele stroming die wij het Fries Minimalisme noemen. Dat je meer diepgravende en brede studie eigenlijk maar aigenwiiis noemt, een grotere woordenschat dan die van een koe argwanend aanziet.

En liever afgaat op zelfbenoemde autoriteiten, die ze van hun teulevuussie en Omrop Fryslaan en de Ljouwurter Kronte kennen, met een saus van bovenmatig gezagsvertrouwen overgoten.

Ssse sille wol witte wat se sssizze die knap’n weut’nuskappus. Het onkritische sentiment dat hier ook rond de Waddenacademie hangt. Waar zeespiegeloverdrijver Pier Vellinga directeur mocht zijn. De ‘klimaatprofessor’ zonder 1 wetenschappelijke publicatie over klimaatfysica op zijn naam, die zeespiegelstijging al in 1988 met factor 2,5 opblies. (hij dokterde bij de voorloper van Deltares wat met sedimentatie van zand)

Wat is in godesnaam nu het verband tussen een plastic tas en het broedsucces van een kievit?

Zo kweek je hier boertjes die wereldburgertje pogen te spelen samen met Ssssirkuleeer Fryslaaaan van een proletenmeiske waarvan me de naam even ontschoot. In plaats van in de traditie van Fries fysicus en poëet Obe Postma en gelijkgezinden te staan, ontwikkeld, met historisch en cultureel besef van de Friese komaf, Rjocht en Sljocht.

Maar dat naaaasssjonallisssme zou dan ‘oubollig’ zijn, in plaats van gezonde worteling in je geboortegrond. Liever slaafs meelopen, in plaats van liever dood dan slaaf te zijn.Dus krijg je met identiteit worstelende rode PvdA-sjaals, die extra hard meelopen met de rest.

In de hoop op een Haagse aai over de bol, ‘kaik onss eunss met ’t klimaet en de biodiverssssitaaait, sssie wai sssain progressssief’. Maar dan dommer en meer vulgair. En met onderhuids revanchisme als je dat lullige beestje bij haar naam noemt. Wai sul’n ‘m wel euv’n ’n lesjeleur’n.

Vulgair, stupide, lullig en feitelijk onjuist

Vulgair, stupide en lullig
De campagne is een op zijn best lullige en op zijn slechtst vulgaire vervuiling van internet en de publieke ruimte. Waarin je bijvoorbeeld tussen de geslachtsdaad met condoom en biodiversiteit een verband moet leggen.

No, juh ssssonder de biodiverssssitaaait geun sssseekkssss huhuhhh. Dit is tenenkrullend op z’n best.

Al even zielig als die campagne ‘Lekker op zijn Fries’ om het FRL-domein aan te prijzen, met een Pompebled-lolly en Fellatio-imitatie. We hoeven slechts de cabaretvoorstelling van Jochem Meijer over de derotiserende werking van het Fries aan te halen: hoe de vrouw direct droog tussen de benen wordt zodra je over ssssekss met de skerpe sss begint in dat nasale opwaartse toontje.

Ssoo, wot sssain wai fraaaigevoch’tn dat waai ssoo openlijk over ssseksss praat’n, ondoigende Friez’n

You Leave Me Dry‘, zong Piet Jelle Harvey nog in 1993 op krakende grunge-gitaar… Of stond PJ ergens anders voor? 🙂

Een halve eeuw na de Seksuele Revolutie elders, 90 jaar nadat Wilhelm Reich (Wilhelm wieh? die ha’k net op tillefiizje sjoen!) hem afkondigde, is dit in Friesland dus reuze progressief. No juh, de sssseksssueule revoluusje mei de fok los oppe Skutsje fan Langwar mei de Freule yn Wommels. Yn Sopsum!

1933: na 86 jaar heeft zij ook Fryslan bereikt

Terwijl je zonder condoom meer biodiversiteit verwekt, zo leek mij.

Want als er een kindje bij komt verrijk je de menselijke diversiteit op aarde, ieder mens heeft namelijk een unieke genetische make up: en volgens de CBD-definitie (wattuh? te moeilijk, net op de tillefiezje sjoen!) is genetische variatie ook behoudenswaardige bi o di ver si teit.  Het is zonder condoom ook nog eens prettiger.

Dus daar gaat je seksuele afhankelijkheid van de wondvloeistof (latex) van de rubberboom al. (Hevea brasiliensis) Voor die rubberboom duizenden alternatieven. Het wondvocht van de rubberboom is het zelfde polymeer dat uit nog 12.000 andere plantensoorten komt ter (vraat)bescherming. Kortom, zonder de rubberboom hebben we nog steeds latex.

Zoals die Rubberboom ook al die herbivoren-soorten als kiespijn kon missen die zijn bast aanvreten, zodat hij uit afweer wondvocht uitscheidt. Het hele idee dat ‘diversiteit’ nodig is gedefinieerd als ‘zoveel mogelijk soorten’, staat op wetenschappelijk drijfzand.

Of zijn al die andere planten die latex uitscheiden tegen insectenvraat ook ‘bi o di ver si teit’? Ja (zoals we zo zien), want net als bij ‘klimaat’ kun je alles aan de biodiversiteit-kerstboom hangen. Maar waarom zou die rubberboom dan onmisbaar zijn? Je kunt latex ook synthetisch fabriceren.

Sinds wanneer zijn al die rubberplantages, in de plaats van ongerept regenwoud, trouwens ‘goed voor de soortenrijkdom’ van zo’n regenwoud? Vorige maand was het brandende regenwoud voor plantages nog een biodiversiteit-ramp in de massamedia.

Is het niet beter voor de natuur, dat je haar meer ontlast wanneer je SYNTHETISCH latex gebruikt? Over biodiversiteit gesproken…

  • En wat is nu het verband tussen ‘bio di ver si teit’ en boodschappen in een plastic tas van gerecycled plastic, die je keurig weggooit: behalve een wazig gevoel door propaganda ontstaan?

Neerbuigende wereldvreemdheid
De campagne is in neerbuigende kleutertaal geschreven. Een beetje zoals de moderne overheid tegenwoordig ook haar burgerservicenummers toespreekt. Met je, jou, jij, of je debiel bent en bevoogding gebruikt.

Alsof wij, de gewone mens, niet zouden ‘begrijpen‘ wat bi o di ver si teit zou zijn, zo is de campagne geschreven. Daarin herkennen we de wereldvreemde houding van mensen die ’t gehele leven aan het subsidie-infuus hingen en die nog nooit iets van enige waarde produceerden. De klasse die slechts renteniert en parasiteert op de productieve sector, het bureaucratisch abces, het gesubsidieerde carcinoom.

En dat we daarom – door ons onbegrip over dat ‘abstracte‘ biodiversiteit- geen affiniteit hebben met de subsidiebehoefte en baantjescaroussel van linkse clubjes en hun parasieten van de productieve sector.

Neerbuigende wereldvreemdheid, veinzen deskundigheid

Terwijl er niets aan het postmoderne begrip bi o di ver si teit VALT te begrijpen. Omdat het volgens de officiële definitie alles in de biologie is. En dus tegelijk niks is, want wat je niet strak kunt definiëren en kwantificeren plaatst zich buiten het domein van normale wetenschap. (Falsificeerbare wetenschap) Biodiversity is in the eye of the beholder.

Hoe ‘komen we ‘van de koude kermis thuis‘ wanneer 1 of meer van de meer dan 3000 soorten muskieten ter wereld er niet meer is? De opmars van teken-encyphalitis is OOK een toename van biodiversiteit. Dankzij de uitroeiing van de Vivax-parasiet, overgebracht door Anopheles atroparvus, dus een AFname van biodiversiteit, hebben we hier in Fryslan geen Vivax-malaria meer (‘moerascoortsen‘)

En wat is ‘alles grijpt in elkaar’, behalve slap gelul, zodat je altijd gelijk hebt, ook al heb je dat niet. Ze bedoelen: wij grijpen allemaal in de subsidiepot.

In de praktijk is ‘biodiversiteit’ datgene wat ambtenaren en hun linkse vriendjes aan publieke baantjes helpt. Mensen die zich dan ‘kwojjtiejjmakujjjj’ noemen of ‘programmamennudjzur’. Kortom, ambtenaren die zich uit schaamte anders noemen, en wereldvreemde parasieten die het internet vervuilen met linkse onzin.

Goh wat stoer zeg, om te janken wat zielig

Politieke ‘reframing’ van ‘natuur’ voor subsidie
Bi o di ver si teit is de nieuwe naam voor ‘natuur’ sinds het woord voor het eerst in 1988 op schrift verscheen als titelblad van een Amerikaans conferentieverslag met E.O Wilson als editor. Natuur, maar dan met meer politieke lading, het stempel er op van de nieuwe discipline van ‘Conservation Biology’.  Oftewel, de SELECTIE van soorten van een zeer specifieke belangengroepering verwant aan ‘Big Government’ en Big Conservation NGO’s (de zogenaamde “Bingo’s)

Ook is nooit enig bewijs geleverd dat ‘zoveel mogelijk soorten’ noodzakelijk is voor bijvoorbeeld de primaire productie op aarde. Dat is 1 van de weinige graadmeters die ecologen-onderzoek aanhaalt om het ‘nut’ van hun ‘biodiversiteit’ aan te tonen (Jena, Cedar Creek)

Wie zich werkelijk wil verdiepen, die leze van mijn hand ‘Biodiversiteit, Massa-uitsterven of Massahysterie’ (stichting Milieu Wetenschap en Beleid 2015) en over de fraude van het Planbureau voor de Leefomgeving het E-book Sjoemelnatuur, hoe het Planbueau en Natuurorganisaties onze natuur uitkleden’. Er is niemand in Nederland, laat staan Friesland die van dit onderwerp zoveel weet als ik.

Maar zolang die proleten je hier niet op hun televisies hebben gezien, ben je geen sociale autoriteit. Dus is het ook niet waar wat je schrijft en ben je aaaig’nwiiiis se siltjir wol euv’n ferteljeuh tinkese dot se heul wat binne’. OEI!

Waar komt het vandaan, wat is het, lees een belangenneutraal E-book van mijn hand en broeder Marcel Crok met mijn fotografie

Nou, laat LTO Noord dus hopen dat ‘meepraten, pappen en nathouden’ uiteindelijk tot zachtere executie zal leiden van de achterban. Een achterban met een hoger zelfmoordpercentage, die een grote actie moet voorbereiden om het Ministerie van Geile Carola tot rede te dwingen. Een achterban, geplaagd door de stikstofleugen van onze leugenachtige en corrupte overheid, en haar stichting Wageningen Research.

Mijn artikel over die stikstofleugen is al ongeveer 10 duizend maal gelezen en 444 keer op FB gedeeld. Geheel zonder subsidie. Dat betekent dat mijn bericht meer wordt gezien en gelezen, dan een miljoen euro kostende campagne die de plank volledig misslaat.

Slechts bedoeld om reeds overgesubsidieerd Links van een existentiele angst te verlossen. Dat hun levens bij de Friese Milieufederatie eigenlijk volstrekt zinloos zijn, terwijl ze instemmen met de windturbinisering van Fryslan. Omdat die zelfde clubs tegelijk ‘koploper’ willen zijn in ‘duh Eunussietrraaansssiesje‘. Mijn advies aan de Friese Milieufederatie zou zijn: pleeg zelfmoord, verlos deze planeet van jullie linksdraaiende aanwezigheid.

Dat bespaart weer CO2, en daar zit ik niet, maar jullie wel mee.. Dus geef eens het goede voorbeeld.

Zo begaan met de natuur, dat het provinciebestuur als ‘bevoegd gezag’ – met de wettelijke taak voor handhaving natuurwetgeving-130 miljoen euro publiek durfkapitaal steekt in het overtreden van natuurregels met Windpark Fryslan

Conclusie: Biodiversiteit = 100% Bullshit
Biodiversiteit = Publiek geld verdampen voor nutteloze mensen met zinloze levens. En academische campagnemeisjes als Louise Vet die hun NIOO-positie misbruiken voor privaat gewin, als belangenverstrengelde ‘onafhankelijke’ voorzitter van het ‘Deltaprogramma Biodiversiteit’.

Nergens voor nodig,  bi o di ver si teit is een politieke ‘re-framing‘ van wat duizenden jaren lang gewoon ‘natuur’ heette, naar het vrouwelijke Latijnse woord Natura. We zien hier op zijn best het politiek misbruik van de gezonde affectie met natuur, die normale mensen ook zonder zulke campagnes al lang hebben.

Kent U iemand die graag naar een windfarm op vakantie gaat? Mensen komen naar Fryslan omdat het landschap hier mooi is, maar in sneltreinvaart takelt dat af DANKZIJ de zelfde mensen die deze campagne voeren. Waarom takelt dit zelfde provinciebestuur haar Friese Zuidwestkust toe met 130 miljoen euro publiek durfkapitaal voor Windpark Fryslan in vogeltrekgebied en Natura 2000-gebied?

Is dit niet een opzichtige PR-aflaat?

Een slap aftreksel van de Randstad worden, en dan kunnen ze ook nog eens niet spellen. Akwadukt met een K…

Een betere vraag is: Hoeveel subsidie verdampt hier aan deze campagne, die je ook voor tastbare vergroening kon gebruiken? Bijvoorbeeld voor een bloemenlint langs die 1 miljard euro kostende plak asfalt Haak Om Leeuwarden, dwars door 1 van de beste Grutto-gebieden van Fryslan in het oude Middelzee-gebied…

Biodiversiteit konden we tot 1988 als mensheid prima zonder. Dus waarom plots 30 jaar later niet? Antwoord: omdat nu, nog meer dan toen, de diversiteit groeide aan talentloze parasieten- kwartiermakers en programmamanagers– het academisch overschot dat over de rug van de productieve sector van baantje voorzien moet worden.

Bullshit = ‘No Concern for Truth’

Bi o di ver si teit dus. Een containerkreet voor schaamteloze leugenachtige mensen, meest van linksdraaiende origine. Klassieke Bullshit dus (no concern for truth)

4 Replies to “LTO Noord helpt demonisering vlees voor ‘biodiversiteit’ (…)”

      1. Ik was er al bang voor. Het gebeurt langs de hele kust van Nederland. Er werd in 2016 een Nationaal Park Hollandse Duinen gesticht langs de Zuid-Hollandse kust, en tegelijk wordt de horizon langs dat park zonder pardon volgegooid met honderden windmolens. Ik weet niet wat er in de hoofden van bestuurders en ‘mileubeheerders’ is gevaren …. maar het is een ernstig virus.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *