‘Wel 127 miljoen euro Fries geld voor windustrie Natura 2000’

Leeuwarder Courant, Fakenews van Friesland

In het Fakenews van Friesland, de Leeuwarder Courant mag gedeputeerde Johannes Kramer onweersproken stellen, dat hij geen Fries geld zou willen uittrekken voor de uitkoop van boeren grenzend aan Natura 2000 gebied. Het zou een ‘Haags’ probleem zijn. 

Maar het door Den Haag met Rijkscoordinatieregeling opgelegde Windpark Fryslan (Pieter Winsemius, ex-voorzitter Natuurmonumenten, legde Energieakkoord-doel op in Fryslan) krijgt van Kramer’s provinciebestuur liefst 107 miljoen euro risico-kapitaal te leen. Om met dat publieke geld IN Natura 2000 gebied het IJsselmeer en PKB-gebied de Waddenzee in een trekvogelroute 89 giga-windturbines te bouwen.

Hier investeert de provincie dus publieke miljoenen om Natura 2000-bescherming (trekvogels, watervogels, weidse karakter) aan de laars te lappen. Tegelijk is die Provincie bevoegd gezag bij handhaving van natuurregels. De provincie neemt dus een financieel aandeel met publiek risicokapitaal in het overtreden van natuurregels.

De Windpark-Fryslan-financiering is een typisch voorbeeld van ‘Blended Finance’ uit de stal van Rabobankier Wiebe Draijer: privaat gewin, publieke kosten & risico’s, contracten geheim & bonnetjes zoek.

… Kwetsbaar natuurgebied, zet maar vol

Het Energieakkoord van Wiebe Draijer (nu Rabobank); Blended Finance
Het Fakenews van Friesland, de Leeuwarder Courant bracht over die aankondiging op Omgevingsweb.nl een vrij onbegrijpelijk steno-bericht, zonder enige duiding wat voor private coup op publieke kosten hier plaatsvindt. (zie hieronder), een typisch voorbeeld van wat World Economic Forum ‘Blended Finance’ noemt: privaat de voordelen, publiek de risico’s, bonnetjes zoek.

Rabobankier Wiebe Draijer zit in zo’n Blended Finance-taskforce van Wereldbankiers , met ‘duurzame’ Rabo Bas Ruter om dat nieuwe bestuursmodel op te dringen (zie hieronder). Wat vroeger corruptie heette en strafbaar was, dat heet nu ‘duurzaamheid’. Je ziet dat wat in Friesland nu gebeurt, zo’n private coup met publiek geld, dus niet uit de lucht valt: dat is onderdeel van de mondiale privatisering van de publieke ruimte & bestuur, genaamd 2030 Agenda, het bankiersprogramma, waarvan in Nederland Pieter Winsemius de (misschien wel) belangrijkste representant is.

De Wereldbank redden 🙂 Wiebe Draijer van Ruimt Alle Boeren Op (Rabo)

Pieter Winsemius hielp hier in Friesland de windturbines doordrukken van Wiebe Draijer (SER) zijn Energieakkoord. En in dat kielzog handelen de ezels van het Friese provinciebestuur dus, iets pratend over ‘duuessssaaaem’. Johannes Kramer, Sander de Rouwe, Sietske ‘het scheetje’, het zijn typische proleten die na een paar eeuwen Friese Braindrain Eenoog Koning werden.

Mensen die oprecht geloven iets goeds te doen voor ‘het klimaat’. 🙂 Waarschijnlijk is zelfs Anne de Groot (Windpark Fryslan) en zijn vader ook zo’n ezel.  Echte gelovigen/bezetenen.

Mooi voor onze Wiebe, de Blended Finance Taskforce, die publieke gelden voor private winsten moet losweken

Dat even ter duiding van Friese ‘duurzaamheid’. Onze bestuurders als ‘Us Johannes‘ zijn net als het journaille van de Leeuwarder Courant ontoerekeningsvatbaar, onwetend, net als kleine kinderen.

Mensen die geloven dat je werkelijk de economie steunt met ‘duuessaam‘, omdat ze niet weten wat ‘De Gebroken Ruit van Bastiat’ is, en nog veel erger: geloven dat het niet nodig is dat te weten. Dan reageren ze revanchistisch met ‘hai sssiltjir wol euven fertelje tinkese dat se heul wat binne, aigenwiiiize’.  Die wonderlijke karaktermix van hoogmoedwaanzin en minderwaardigheidscomplex.

Helpt de boer aan CO2-schuld en klimaatcomplex, mr Blended Finance, Opknopen zulke lui

Waar ik als Oprjochte Fries liever inspiratie haal uit de Middeleeuwse Friezen, trotse krijgers en kruisvaarders, (vecht)monniken die de zee temden tot vruchtbare weiden in terpenland.

Minder Den Haag‘ is de favoriete Mantra van Us Johannes waarmee hij even analfabete kiezers lokt, zoals alle Braindrain-Friezen die nog in de jaren ’50 hangen: ‘Den Haag Neuh!’  Terwijl de macht in Brussel, Londen, Geneve en New York zit, al ongeveer een halve eeuw of zelfs langer. Maar op zijn manier bedoelt Us Johannes het goed! En is het voor de boardroom-jongens van deze wereld dus kat ‘in’t bakkie.

Geef het maar op, de strijd voor Fryslan is verloren 🙂

Maar dat terzijde…
Wie de stukken van de Provincie doorleest, ziet dat ze nu een banken-consortium bereid vonden (ABN-AMRO, ING, BNP-Paribas) de portemonnee te trekken voor die windfarm in ‘kwetsbaar gebied’ Natura 2000. Die investeren voor ongeveer 700 miljoen euro van de 850 miljoen euro GERAAMDE bouwkosten (reken dus minstens 1 miljard, en dan lapt de Provincie wel bij).

Mits de provincie dus alle tegenvallers opvangt, en de publieke bonnetjes zoek maakt, danwel de contracten geheim houdt zoals nu gebeurt. Die houden ze waarschijnlijk geheim, omdat die Kat in de Zak op rekening van Jan Publiek is gezet. Let maar op, want waarom anders zouden ze dat ‘bedrijfsgevoelige informatie’ noemen?

De banken lopen geen enkel risico met die investering bij de huidige lage rente, of zelfs negatieve rente, die weer ten koste van de spaargelden en pensioenen gaat.

Eneco, commissaris bij de grootaandeelhouder (85%) Windpark Fryslan Beheer

Daarnaast zal Eneco zolang de subsidie strekt (15 jaar) de stroom afnemen. En dus strijken zij de winsten uit de 1,2 miljard euro SDE+-subsidies in 15 jaar op die RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg– ze doorsluist. De Windfarm-uitbater Anne de Groot, woonachtig aan het Klutenpad 14 in Creil (Noord Oost Polder)zal verder de winsten uit subsidie opstrijken.

Rob Hollering is de commissaris van Windpark Fryslan Beheer met Lester Fontijn (vm? Eneco), WPF Beheer dat dus 85 % van de aandelen Windpark Fryslan Holding bezit (met de bedrijven van Tiete de Groot en Pieter Meulendijks).

Bij 127 miljoen euro voor natuurvernietiging schrijft het Fake News van Friesland een steno-bericht

De banken, Anne (& zijn vader Tiete) de Groot en Eneco nemen kortom alle lusten.

De provincie neemt alle bouwrisico met publiek geld van de Friezen, en leent De Groot een slordige 100 miljoen euro risicokapitaal dat hij pas over 15 jaar hoeft terug te betalen, wanneer de subsidies binnenstromen. Die 80 miljoen euro heten dan ‘aandelen’, maar zijn ‘lening’. We citeren:

Voor een terugbetalingstermijn van maximaal 15 jaar is gekozen omdat dit ook de periode is dat het park SDE+ inkomsten zal ontvangen. De totale exploitatieperiode is echter gesteld op 25 jaar.

Het lijkt mij dat ze met slechts 20 miljoen euro aan aandelen een minderheidsbelang hebben (slechts 15%, waarvan weer 80 procent enkel een LENING is, geen aandelenwinst dus). Een klein minderheidsaandeel, betekent  dus ook minder macht bij beslissingen.

Een ambtenaar Jan Schippers wordt directeur van de holding (Fryslan Hurde Wyn) waaronder de provinciale aandelen vallen, met een ambtenaar Theo Jellema als commissaris en de lokale ‘powervrouw’ Tecla Bodewes. Nou, dan zit het met de publieke belangen wel goed 🙂 Triple Proleet.

In het bestuur van een publieke holding (Houdstermaatschappij Fryslan Hurde Wyn BV), waarover burgers niets te zeggen hebben, die de contracten met hun gekozen vertegenwoordigers niet eens mogen inzien. Met 2 ambtenaren die ondernemertje spelen. Wat zijn de connecties van die ambtenarij met Anne de Groot?

Wanneer Friezen iets te verbergen hebben, schakelen ze over op Engels; FINANCIAL CLOSE

De gulheid van de provincie Fryslan om in Natura 2000 te bouwen, staat dus in constrast met de vooraf door Us Johannes aangekondigde terughoudendheid om boeren uit te kopen NAAST Natura 2000. Daarvoor is dus WEL geld. Ook mag het Friese publiek de contracten niet inzien vanwege ‘bedrijfsgevoelige informatie’ die bij ‘eventuele herfinanciering’ (tegenvallers bij de bouw ten laste van het publiek?) weer actueel zouden worden:

Jan Publiek mag alleen betalen, maar niet weten AAN WIE of WAARAAN

Niet alleen dat, het project heeft ondanks het afschieten van de PAS een ONHERROEPELIJKE vergunning gekregen (blz 2), zodat de Provincie popelt om van start te gaan:

Het project behelst de bouw, exploitatie (voor minimaal 25 jaar) en nadien afbraak van een windpark in het IJsselmeer, 6 km ten westen van Makkum nabij Breezanddijk (zie fig. 1). Het park heeft 89 molens van 4,3 MW elk, hetgeen resulteert in een totaal opgesteld vermogen van 382,7 MW (goed voor ca. 500.000 huishoudens).

De windturbines worden in het meer geplaatst op speciaal daarvoor ontworpen funderingen (monopalen). Ten behoeve van de bouw wordt er nabij Kornwerderzand (aansluitend aan de Vismigratierivier) een werkeiland gemaakt dat na de bouw zal worden ingericht als natuureiland en foerageergebied.

Anne de Groot mag van mij wel dood

Met betrekking tot de bouw willen wij hier nog het volgende opmerken:

Op dit moment veel projecten stilgelegd in verband met de uitspraak van de Raad van State omtrent het zogenaamde Programma Aanpak Stikstof (PAS). Wij hebben bij onze besluitvorming ook nadrukkelijk aandacht voor de PAS-problematiek gehad.

Windpark Fryslán heeft (reeds in 2015) een melding gedaan in het kader van het PAS -programma. Het park heeft in 2018 een onherroepelijke vergunning gekregen

De Minister heeft in haar brieven aan de Tweede Kamer van resp. 19 en 27 juni jl. aangegeven dat de PAS-uitspraak geen gevolgen heeft voor projecten met een onherroepelijke vergunning en dat voor de projecten die via het PAS-systeem een melding hebben gedaan zal worden gestreefd naar legalisatie.

Woeste Gronden van hoge kwaliteit… De Deelen, Natura 2000 waarvoor boeren moeten wijken..

Us Mem, onze moeder, de koe met haar uiers, die koeien moeten dus voor bovenstaande ‘natuur’ dan wijken…

Dat ze ook nog eens op monopiles funderen, maakt de constructie extra gevoelig voor voortijdig falen. Het windpark in Q7 in de Noordzee moest ook al na 3 jaar voor ik meen 1/3de gerepareerd, omdat de fundering spaak liep. Dit doen ze dus om in het vroegtijdig stadium kosten te drukken, en in het latere stadium mag de provincie de extra lasten dragen (?)

Sander de Rouwe en Sietske houden de contracten onder de tafel om onafhankelijke juridische toetsing tegen te houden

Provinciebestuur liegt over opbrengst
We zien direct al de leugen over de opbrengst staan, alsof een windfarm die 382,7 MW wiebelstroom levert ‘500 duizend huishoudens’ aan stroom zou helpen. Dat is ten eerste een leugen omdat Anne de Groot alle subsidiestroom voor 15 jaar verkocht aan Eneco (de SDE+subsidieperiode), met enkel een papieren belofte ‘zoveel mogelijk’ in Friesland af te zetten.

Ook hier weigert het Fake News van Friesland, de Leeuwarder Courant een andere insteek te kiezen dan ‘hoerah, duurzaam’.

Nee, ENECO krijgt de stroom met SDE+-subsidie in kWh aangeleverd. Die maken daar per kWh een subsidiewinst van 10 eurocent (?) subsidie over. Die stroom komt niet bij de Friezen terecht, maar in het ‘groene’ portfolio van Eneco, die het als groene certificaten aan het grootbedrijf wil verkopen.

Maar de burger mag de extra netkosten betalen, die 100% staatsbedrijf Tennet nu maakt door een kabel uit het IJsselmeer naar Bolsward te trekken.

‘kwetsbaar gebied, maar nu even niet’

Een windfarm met 382 MW piekvermogen levert 382 x 24 x 365 = 3346320 MWh piek. Echter, omdat het vaak niet waait kun je van een productiefactor uitgaan van 1/3de, nou vooruit 0,4, dus kom je op 1.338.528 Mwh stroom in een jaar. Een ‘gemiddeld’ huishouden verbruikt 3MWh volgens mijn NUON-energierekening.

Dus kom je op 446 duizend fictieve ‘huishoudens’, want doordat ‘duurzaam’ parasiteert op de rentabiliteit van het totale stroomnet (al 40 procent rendementsverlies) ligt dat getal vele malen lager. Je ziet dus dat WPF van een productiefactor van wel 0,5 uitgaat, die nergens is gehaald in een vergelijkbare situatie. Bij een realistischer productiefactor van 0,33 kom je al onder de 400 duizend huishoudens.

Het opblazen van de opbrengst van Windpark Fryslan heeft als motief: het schroot van Anne de Groot, woonachtig aan het Klutenpad 14 in Creil op publieke kosten politiek te slijten. Oftewel: de kluit belazeren, wat meestal een Siamese Tweeling van “Duurzaamheid’ is.

Bizarre maffiaconstructie, de banken bepalen of de provincie extra bijlapt

  • Conclusie: Kramer dekt zich alvast bestuurlijk in, wanneer hij onder Haagse dwang natuurlijk gewoon die boeren laat verjagen. Terwijl die een fictief probleem, zijnde op stikstofmodellen gebaseerd en gefabriceerd natuurwegkwijnen (zie ‘Stikstof is hartstikke goed voor de natuur’)- op hun bord krijgen, waarvoor zij nu al de stress op het bordje krijgen.

Maffiaconstructie die ook wel ‘Blended Finance’ heet, privaat gewin op publieke kosten

De rol van de Leeuwarder Courant als verkoper van De Groene Leugen lichten we deze week verder uit. Dat heeft alles te maken met mediaconcentratie en belangenpolitiek achter de NDC-mediagroep, die ook eigenaar werd van het Fries Dagblad. Die club en haar FB Oranjewoud – die geld kreeg uit de verkoop van de Friesland Bank aan de Rabobank- dienen de belangen van investeringsclubs.

  • De veilige conclusie is dat wij een maffiose bananenmonarchie zijn geworden, al noemen mensen corruptie tegenwoordig ‘duurzaamheid. Ook heeft het World Economic Forum voor zulke PPP-financieringsconstructies met de ‘duurzaam’-branche een mooier eufemisme voor bedacht; ‘Blended Finance’. Privaat gewin op publieke kosten, bonnetjes zoek, contracten geheim.

    Westermeerwind, een 2-3 maal zo grote windfarm er straks bij die het gehele IJsselmeer domineert

En dan hangt er nog lafjes een ‘burgerparticipatie’-fonds aan, een ‘Burgerhoudjebek’-fonds. Dat je een sigaar uit eigen doos krijgt als Friese zuidwestkust-gemeente. Een nieuwe deur in het dorpshuis in ruil voor een hogere energierekening en de eeuwige verpesting van onze Friese Zuidwestkust. Betaald uit het dividend van slechts 20 miljoen euro aan aandelen, in een windfarm die haar winsten uit extra belasting haalt over je energierekening.

🙂 Meindert Joooeehooee!!

Met de groeten van RVO-ambtenaar Meindert Smallenbroek, woonachtig aan de Effathalaan 40 te Voorburg, die de zakken van Eneco (al eigendom van Rabobank?) met publieke miljarden vult, als ware filantroop. Wat een prachtig doel voor boeren om te demonstreren. 🙂

  • Oh ja, en voor de hinderlijke seculiere ( = goddeloze) fatsoensridders met hun kleuterjuf-moraal. Ik weet wat ik schrijf en ook als je dat tegen de borsten stuit, zit daar een diepere laag achter. Dus in plaats van je eigen vermeende hogere moraal te etaleren, de zin beginnend met ‘ik vind’…, leer je het waarom daarvan eens af te vragen… Denk voorbij de oppervlakte, wanneer ik duivels uitdrijf. 
  • Ik wil wel die vijfde commissaris worden die ze zoeken, dan maak ik als eerste alle contracten openbaar opdat de Kat in de Publieke Zak naar buiten komt. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *