‘Zwaai speer en strijdbijl tegen mijn vervolgers’ (Psalm 35)

Kerk van Westerland op Wieringen

Op de zondag geen profane boodschappen uit De Abdij, maar we vervolgen de lezing uit de Psalmen met nummer 35, ‘een gebed om hulp bij vijanden’.

We lezen de eerste 8 strofen van dit Joodse wraakdicht en vragen ons af wat de betekenis van ‘zonder oorzaak’ is bij vervolging… Wanneer je zelf ook dader bent van misdaden. Zijn andere volken dan van nature geneigd tot slechtheid, zit het in het ‘ras’ van de Gojim- alle niet-Joodse Untermenschen- om die onschuldige Joden zo kwaad te doen?

De bespreking van Psalm 35 illustreren we met foto’s van het (Noord Hollands) Friese Rotgans-eiland Wieringen en de kerk van Westerland. De Wieringers zijn ook Friezen, net als alle Hollandse kustbewoners tot aan de Rijn. En op die afkomst mogen we met oorzaak trots zijn, er de schoonheid van zien.

Rotganseiland Wieringen, de kerk van Westerland

‘David sloeg ze bij tienduizenden’
Als jongetje dat op een Protestantse school opgroeide dacht je toen dat de Filistijnen gewoon de Palestijnen waren, U weet wel, die mensen die aanslagen plegen. We werden vanaf dag 1 geindoctrineerd om alles dat de Joden deden geweldig te vinden. Terwijl die Filistijnen eigenlijk maar Untermenschen zouden zijn die het land van de Joden teisterden.

Land dat ze door JHWH gegeven was, de enige ware God, namelijk die van de Joden. En die hebben immers altijd gelijk want anders heet je ‘Anti-Semiet’. Die Filistijnen waren natuurlijk de Foeniciers, zeevarende handelsvolken met een veelgodendom. Die hoefde je met hun mensenoffers ook niet te idealiseren. Aan de andere kant: zijn alle oorlogen geen mensenoffers aan de oorlogsgod Mars?

Wieringer vloot bij maanlicht

Zo kan ik me nog een stukje Bijbel-tekst herinneren, 1 Samuel 18, vers 5-8, waarin de groupies de krijgers tegemoet komen:

En David toog uit, overal, waar Saul hem zond; hij gedroeg zich voorzichtiglijk, en Saul zette hem over de krijgslieden; en hij was aangenaam in de ogen des gansen volks, en ook in de ogen der knechten van Saul.

Het geschiedde nu, toen zij kwamen, en David wederkeerde van het slaan der Filistijnen, dat de vrouwen uitgingen uit al de steden van Israël, met gezang en reien, den koning Saul tegemoet, met trommelen, met vreugde en met muziekinstrumenten.

En de vrouwen, spelende, antwoordden elkander en zeiden: Saul heeft zijn duizenden verslagen, maar David zijn tienduizenden!

Toen ontstak Saul zeer, en dat woord was kwaad in zijn ogen, en hij zeide: Zij hebben David tien duizend gegeven, doch mij hebben zij maar duizend gegeven; en voorzeker zal het koninkrijk nog voor hem zijn.

Dus als je dan in het leger zat en genoeg vijanden had doodgeslagen, dan had je de Joodse meisjes voor het kiezen. Het aantal mensen dat je doodslaat zijn een maat voor je grootheid. Dan krijg je ook de meeste groupies. Want vrouwen geilen van nature op het sociale centrum van de groep, of dat nu Koning David of Mick Jagger is. Die met de hoogste testosteronwaarden.

Omgekeerd hebben de mannetjes naar hun aard weer de eigen voorkeur. De natuur dicteert de geschiedenis.

Westerland op de hoogte, met tuunwallen als op Texel

Wie de geest verovert, beheerst ook de rest
Wat dat betreft verschilden de Joden van het Oude Testament niets van de Germanen en andere stammen die in het Walhallah hoopten te geraken door de strijd. Maar de Joden zijn beter in marketing en het beheersen van de media. Zelfs andermans godsdienst hebben ze uitgedokterd, zodat wij Germanen en Friezen hier nu Bijbel lezen.

Dus lijkt het barbaarse dat dit door God uitverkoren volk uitricht de wil van de enige ware God, JHWH die het met Mozes op een akkoordje gooide. Maar als Germanen wraak nemen is het gewoon wraak van een stel racistische wilden, die de civilisatie gemist hebben.

Joodse militaire wraakdichten groeien zo uit tot Psalmen, geestelijke liederen die nog in de kerken gezongen worden van de Germanen, nadat zij 1200 jaar terug werden gekerstend. Die moeten allemaal aan de multiculti en de eigen genetische afkomst verloochenen.

Behalve de Joden dus, in de mono-etnische staat Israel: die is er alleen voor hen, de Joden, met Palestijnen als derderangs-burgers in openluchtkampen. Over ‘Bloed en Bodem’ gesproken…

Schaap bij kerk Westerland

De staat waar ze al 18 eeuwen geleden waren uitgeknikkerd. Die werd voor de Joden door anderen veroverd. De Angel-Saksen (Britten) plengden daarvoor het bloed van hun eigen volk. Omdat Lord Balfour een contract met Rothschild aanging (Balfour-verklaring 1917) om de Germanen (Duitsers) in de Eerste Wereld Oorlog (1914-1918) te kunnen verslaan.

Je krijgt bij ‘Joden’ nog steeds een associatie van ‘onaantastbaar aureool’, immuun voor kritiek (oooh jij bent anti-Semiet!!), mensen die in slachtofferschap gekleed tot akelige daden overgaan. Dan claimt dit door God uitverkoren volk haar eigen speciale categorie voor ‘racisme’: dat heet ‘anti-semitisme’.

Een mysterieus raciaal fenomeen, dat van nature in alle volken zou zitten die ‘zonder oorzaak’ tegen die arme onschuldige Joden te keer willen gaan.

Zonder oorzaak.

Anti-Semitisme is net als ‘vrouwonvriendelijk’ evenveel als niets-zeggend. Wat zegt dit: Zijn alle Joden en Vrouwen altijd even vriendelijk van nature? Of: Is ‘altijd vriendelijk zijn’ het enige toegestane temperament, ook als je bedonderd wordt, en zo ja: wie bepaalt dat hier? Wie heeft de arrogantie te beweren daarover de scherprechter te zijn?

Typische Holle weg op Wieringen

Het woord ‘Germanen’ – Romeins (Hermanus) voor ‘rechtschapen’- kun je enkel nog in de sfeer van verdenking en barbarij zien… omdat  ze afgelopen eeuw twee oorlogen verloren. Anti-Germanisme, discriminatie tegen Germanen is niet strafbaar maar een gebod in de Grondwet (‘Non-Discriminatie’) omdat wij hier niet de macht hebben over de bestemming van eigen volk en land.

De macht ligt bij wie je niet mag bekritiseren, namelijk de kosmopolieten. Stel je voor dat de Duitsers een Germaanse etnostaat zouden uitroepen, waarvan ze alle Joden willen verdrijven.Is dat enkel illegaal en moreel laakbaar gemaakt, omdat het mislukte?

De Joden konden in 1948 gewoon een eigen Joodse etnostaat uitroepen, waarvan ze alle Niet-Joden verdreven. En ze identificeren zich hier niet naar religie, maar etniciteit, afstamming van de moeder. Ook de Henry Kissinger van de Ecologie, Paul Erhlich heeft niets met het geloof maar werd in Israelische kranten wel als Joods opgevoerd: als rasgenoot.

Ze helpen elkaar als ras.

De stichter van Tel Aviv, Arthur Ruppin was eugeneticus, die in de leer was bij de SS’er Hans Gunther. Selectie van de juiste landbouwgewassen trok hij door naar selectie van de goede ‘stock’ die de nieuwe stad kon bevolken.

Alleen rijke (Duitse) en doorgeleerde Ashkenazi’s dus, die nota bene in de jaren ’30 door een cruisschip van de SS naar Palestina werden gevaren. Terwijl bankier Warburg hun financiele tegoeden uit Duitsland oversluisde (Tussen 1933-1938, de Haavara-overeenkomst) na een akkoordje met de nazi’s.

Kerk Westerland torent uit

Of je dat nu ‘zionisme’ noemt of niet, wat maakt dat uit.  Of dat je moet haasten te vermelden dat je ‘ook Joodse vrienden hebt’. Ik heb ze niet, maar wens alle goedwillende mensen hun eigen voorspoed toe.  De Joden maken zelf alvast niet het onderscheid, ze zijn allereerst elkaars rasgenoten, die zichzelf daarom als ‘Ik ben Joods’ identificeren: meestal in de betekenis van ‘ik ben zo bijzonder’…

Wanneer er ook maar 1 Jood wordt gedood, dan krijgt die meteen een heel monument, herdenkingsdagen en Hollywood unificeert het leed in een speelfilm. The News, it’s the Jews. Begaan Joden genocide, zoals de Holodomor in de Oekraine op Germaanse import: niemand die het (nog) weet.

Maar als er Joodse slachtoffers in een oorlog vallen krijgt het meteen een religieuze lading, dan noemen ze het Holocaust (brandoffer) en duikt het mythische getal uit de Joodse volksmythologie van 6 miljoen weer op. Een aantal dat ook rond 1900 opdook, toen Russen bij pogroms wraak op joden onder hen namen. ‘Zonder Oorzaak’ uiteraard… 🙂

Het relief bij Westerland & De Haukes

Al is voor dat aantal als slachtoffertal voor de Tweede Wereld Oorlog niet enig bewijs. Er woonden niet eens zoveel joden in de door Duitsers bezette gebieden. Als er 1 miljoen zijn omgekomen is dat een realistischer getal, maar het is zelfs strafbaar om hierover historisch bewijs te vragen.

Ze schreven zelf in 1933 dat er wereldwijd zes miljoen joden bestonden die de nazi’s boycotten:

Zes Miljoen is een mythisch getal….van de Yad Vashem site, dus van die Joden zelf

Wat maakt het leed van de Joden zo bijzonder, dat we er tot de dag van vandaag overal les over moeten krijgen, en dan ook nog in feitelijke onjuistheden? Hoe kunnen zes miljoen vermoord zijn als er in 1933 wereldwijd zes miljoen Joden zouden zijn?

Zijn er in de oorlog niet veel meer Slavische mensen door de nazi’s omgebracht in Polen en Rusland? En hebben die uit wraak nadat de oorlogskansen keerden niet evenveel Duitsers (Vertriebenen) omgebracht en mishandeld.

Waarom moeten Joden altijd doen alsof alleen zij zo bijzonder zijn? En wanneer zij doelwit zijn is dat altijd ‘zonder oorzaak’… Dan nemen ze de morele hogere grond van slachtofferschap in, om je van daaruit door het slijk te halen als iemand die van nature slecht en gek zou zijn. Door te ironiseren, gifmengen, onderhuids te kruipen.

‘Gaat het wel goed met je?’…

Ze mijden open vizier-confrontatie, het gaat altijd achterbaks bij de Joden, met al hun juristen en al hun geld. Maar zeggen dat dit dan ook in hun natuur zit, dat parasitaire: dat is strafbaar. Alleen zij mogen ons Germanen van natuurlijke afwijkingen betichten.  De Morele Hogere Grond in bezit.

Afdalen bij Westerland

‘Zonder enige oorzaak’ doen ze naar tegen ons
Eigenlijk kun je het hele Oude Testament en de Bijbelse verhalen zien als die van een Volk van Eerloze Verliezers. Of ze nu door de Egyptenaren onder de knoet werden gehouden, later de Babyloniers en vervolgens de Romeinen. Volken die hen schijnbaar de baas waren, die de Joden militair hadden overwonnen.

Maar vervolgens was er altijd mot met de Joden, tot Keizer Hadrianus ze in de 2de eeuw uit Israel knikkerde. Zonder Oorzaak uiteraard 🙂

Eigenlijk lees je de geschiedenis van een volk, dat altijd op de zak van anderen leeft via list en bedrog, dat agressie opwekt. ‘Zonder Oorzaak’ natuurlijk. Waarmee ze bedoelen ‘het ligt aan hun slechte natuur’. De Bijbelse geschiedenis, die vertelt hoe ze van hun achterbakse verliezers-natuur via gunstige PR juist een triomftocht maakten.

Hun stamvader, het moederskindje Jacob werd de baas via bedrog van zijn vader, ten koste van de rechtschapen jager Ezau. Een volk met bedrog als goede voorbeeld. Vervolgens lees je hoe ze bedriegerij, schanddaden en moordpartijen met Goddelijke legitimatie inkleden als enig uitverkoren volk.

Strandtent aan Amstelmeer

Hoe zij hun wraakzucht als daders van genocide inkleden als slachtofferschap, om hun vijanden vanaf de Morele Hogere Grond te kunnen bestoken. Met de verliezers heeft de historie geen meelij. Maar Joden winnen door slechts in theorie aan de oppervlakte te verliezen. En in die omkering van alle natuurlijke waarden ligt misschien wel de triomf van het Joodse volk.

De op Interessante Tijden besproken biocentrisch filosoof Ludwig Klages had het zo slecht niet gezien.

Ook in Psalm 35 claimt David weer eens dat ze ‘zonder oorzaak’ achter hem aanzitten. Zodra mensen boos op Joden worden, dan is dat altijd vanwege die mensen hun barbaarse inborst, een mentale afwijking, zonder oorzaak. Andere volken dan de Joden, minder superieur in genetische aanleg, die zijn dus van nature geneigd tot twist, racisme, gekte en barbarij.

Over ‘racisme’ gesproken, dat betrekkelijk recente woord dat door Joodse Bolsjewisten als Leon Trotsky werd gepolitiseerd.

Geen wonder dat Marcion van Sinope al in de eerste eeuw poogde om de gehele Joodse geschiedenis uit de Bijbelse canon te elimineren en hun Demiurg JHWH. Dus dat in de nieuwe Bijbel enkel het Nieuwe Testament zou komen. Maar ook dat is dus niet gebeurd. De Bijbelse geschiedenis is door de mentale overwinnaars geschreven.

Amstelmeer

En dus lezen we vandaag als Germanen en Friezen het Oude Testament met haar Psalmen, als liederen van de Jood David die ons eigen geestelijk leven kunnen verrijken. En denk ik bij het schrijven nu ‘nou nou, kan ik dat nu wel zo zeggen’…

Kortom, als de Joden iets presteerden in afgelopen millennia is dat een mentale Coup de Force, waarin je wel een Goddelijke Macht moet zien. Een God die in de geschiedenis aanwezig is, wat ook het Bijbelse godsbeeld is.

Zicht op Amstelmeer vanaf stuwwal

En dus lezen we als Germaanse verliezers van de geestelijke strijd van afgelopen millennia Psalm 35. In de hoop daar iets van op te steken:

Twist Here tegen wie met mij twisten, bestrijd wie mij bestrijden.
Grijp schild en rondas, sta op, mij ter hulpe, zwaai speer en strijdbijl tegen mijn vervolgers.

Laten beschaamd en te schande worden, wie mij naar het leven staan,
laten terugdeinzen en schaamrood worden wie onheil tegen mij beramen.

Laten zij worden als kaf voor den wind, wanneer de engel des Heren hen neerstoot;
hun weg zij duister en glibberig, wanneer de Engel des Heeren hen achtervolgt;

want zonder oorzaak (…, hij die 10 duizenden doodsloeg RZ) verborgen zij voor mij hun net,
zonder oorzaak dolven zij een kuil voor mijn leven.

Moge het verderf over hem komen, zonder dat hij het merkt;
het net, dat hij verborgen had, vange hemzelf, hij valle in het verderf.

Vlucht ganzen

‘Zijn bloed kome over ons en onze kinderen’.
En de rest vanaf vers 9 kun je in dat Joodse rotboek- ja soms krijg je een hekel aan de Bijbel- zelf wel lezen. Ik ben als Friese Germaan wel even klaar met dat Joodse gedweep met zichzelf, hun Jodenstreken (vuile gemene streken). Laat de Joden excuses aanbieden voor alle leed dat ze in de wereld hebben aangericht, hoe zij die arme Duitsers tot de dag van vandaag uitzuigen.

En laat ze zich tot het christendom bekeren.

In plaats van dat ze met de Verenigde Staten in hun satansklauwen oorlog na oorlog beginnen, danwel elders bloederige revoluties aanstichten. Om dan valselijk te claimen dat ze ‘zonder oorzaak’ weer eens onaardig gevonden worden door het Gojim, de Niet Joodse Untermenschen die van nature zo slecht zijn dat ze ‘zonder oorzaak’ zo onaardig doen.

Relief van de stuwwal bij Westerland

Met het offer van Jezus had het met hun gerotzooi al klaar kunnen zijn. Maar toen riepen ze al dat ‘zijn bloed over ons en onze kinderen kome’. En dat leggen ze dan ook nog uit alsof ‘er toen al ‘anti-semitisme’ was, die mysterieuze ziekte waaraan al die andere volken lijden waarmee ze het aan de stok kregen.

Alsof het Gojim – die niet-Joodse Untermenschen- van nature toen al ‘zonder oorzaak’ zo naar tegen ze deden.

Heb een goede zondag.

2 Replies to “‘Zwaai speer en strijdbijl tegen mijn vervolgers’ (Psalm 35)”

  1. Hoe aanstootgevender hoe mooier. Pas als je rare links dingen gaat schijven over de legitimatievande cultuur van war lords in Afghanistan met hun kindermisbruik gewoontes die ook nog eens gefinacierd werden door nederland en soldaten machteloos het misbruik moesren laten gebeuren ,leg ik je naast een boom.

    https://youtu.be/HhFRGDyX48c

    Over de belofte van Palestina door de Engelsen aan de zionisten ten tijde van de eerste wereld oorlog.
    En nog wat interessante achtergrond over een joodse gemeenschap die veel macht heeft gekregen.https://www.wikiwand.com/nl/Bergjoden.

Laat een reactie achter aan Engbert Antwoord annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *