‘Leendert Schneider (NVWA) vergalde 15 jaar van ons leven’

De ooit gelukkige vissersfamilie, vader met zoon en dochter De Visser

Vandaag bezoeken we 1 van NVWA-inspecteur Leendert S. zijn slachtoffers, het vissersfamiliebedrijf De Visser uit Klundert. Vanaf 2005 werden zij – volgens hen – door hem getreiterd met zes aanklachten, die alle onterecht bleken. Visserijcollega’s bevestigen dit relaas, en werden eveneens belaagd.

Bij de zevende en laatste aanklacht in juni 2018 kwam een gewapend arrestatieteam van 8 man Thijs de Visser in de boeien slaan op de kade in Stellendam.

Noordzee-officier Sylvia Kubicz van het Functioneel Parket in Amsterdam liet beslag leggen op al zijn bankrekeningen, kotters, boten en loodsen. Na 86 duizend euro advocaatkosten zijn vader en zoon De Visser door hun aangevraagde bankkrediet heen: ‘mijn vader kan zijn begrafenis zo niet betalen’.

Interessante Tijden ontving twee dreigbrieven van NVWA-inspecteur Leendert S. mede-ondertekend door zijn chef Loes de Maat, wegens het openbaren van zijn naam bij een door 8 vissers met hun advocaat ingediende klachtprocedure over wat zij als ‘terrorisering’ ervaren. 

Vader en zoon

Beslag voor 1,8 miljoen euro door Sylvia Kubicz
De laatste beschuldiging (juni 2018) door Leendert S. betreft ‘illegale visserij’, waardoor de familie liefst een miljoen euro zou hebben achterover gedrukt. Daar overheen legde de officier van justitie, Sylvia Kubicz (Noordzee-officier Functioneel Parket Amsterdam) een boete van 8 ton euro.

Bij arrestatie werd De Visser junior in handboeien afgevoerd, hij moest twee dagen in de cel. In aanvang gaf de rechter de OM-officier (zoals meestal) gelijk, zodat de familie De Visser op 13 september 2018 aan een strafblad werd geholpen. Zo lang, 2 jaar dus, houdt ook dus het beslag aan.

Ook na twee jaar beroep en bijna een ton euro advocaatkosten haalde de familie afgelopen week bakzeil. ‘Het kan me nu niets meer schelen, ik wil nu dat het openbaar wordt’ berichtte De Visser dit weekeinde, na publicatie over Leendert S. zijn dreigbrief aan Interessante Tijden met kort geding. (zie; NVWA wil journalist monddood procederen, ambtenarij claimt dat je niet over ze mag schrijven)

‘Hoe kan ik nu ooit zo’n bedrag hebben achterover gedrukt door in gesloten tijd (september-december) te vissen, dat verdienen alle vissers bij elkaar hier nog niet eens’, merkt De Visser op als we hem bezoeken.

Het bedrag dat het OM als boete oplegt, is een theoretische berekening van wat de Familie De Visser zwart zou hebben bijverdiend, door in de gesloten tijd (september-december) door te vissen. De aanklacht is gebaseerd op de verklaring van 1 persoon, PJ Grinwis, die stelde dat zij jaarrond netten in het water hebben staan.

Volgens De Visser zou Grinwis die aantijging later weer hebben ingetrokken. Of dat zo is, moet ik nog bij Grinwis navragen.

De aanklacht door NVWA-inspecteur Leendert S. ‘Het is niet aannemelijk’ is al ‘bewijs’…

Een ander deel van de drievuldige aanklacht:  vader en zoon zouden 25 kilo wolhandkrab hebben opgevist in de tot ‘dioxine’-zone verklaarde wateren bij de Haringvliet-sluizen, en 12 kilo paling.

Tevens zouden zij volgens Leendert S. hun boot gereinigd hebben met Soda, en dat op het oppervlaktewater hebben geloosd. Liefst 26 videofilmpjes maakte Leendert S. van hun visserij-activiteiten, opererend vanuit zijn kantoor bij de Haringvlietsluizen.

De eigen versie van De Visser, bevestigd en ondertekend door Frank Mous de Secretaris van de Vereniging van beroepsvissers op de Oosterschelde, Westerschelde en Voordelta, stelt dat Leendert S. feiten verdraaide.

Zo waren zij niet (commercieel) aan het vissen in de dioxine-zone, maar controleerden de fuiken op zalmen voor vistrek-onderzoek voor bureau ATKB. Voor dat onderzoek krijgt hun bedrijf betaald. ‘Vervolgens hokfuiken buiten 500m-gebied nagekeken en 25 kg wolhandkrab en 12kg paling mee naar haven genomen’, schrijven zij.

Senior met rollator en Visserijnieuws

Ze richten hun pistool op mijn vader’
We bellen aan bij een arbeiderswoning in een volksbuurt in Klundert, met daarvoor de brievenbus ‘Familie De Visser’, die dus heimelijk miljonair zijn volgens de NVWA en het OM dankzij illegaal vissen. Zij vissen vanuit de haven van Moerdijk (zegenvisserij op schubvis als bv snoekbaars en paling) en hebben daarnaast dus fuiken in het zoute/brakke deel buitengaats van de Haringvlietsluizen bij Stellendam.

Vader en zoon wonen hier samen, senior is al 84 en slecht ter been. Zijn rollator staat in de keuken, de Visserijnieuws ligt op de keukentafel. ‘Schneider heeft ons 4 weken geschaduwd’, steekt Thijs de Visser meteen van wal. ‘Met een man of 8/9 hebben ze me als een zware crimineel in de handboeien afgevoerd.’

Senior, toen 82 jaar, was er bij. Hij stelde Schneider met het arrestatieteam nog voor of hij nog de fuiken mocht binnenhalen. ‘Ik pakte mijn mesje om het fuikentouw af te snijden, en vervolgens richten ze een pistool op mij.

Alsof ik ze zou aanvallen. Ik zei nog SCHIET MAAR’, moppert de nog zichtbaar aangedane senior met shagje in de mond.

De woning van vader en zoon De Visser in Klundert. Zij zouden een miljoen euro zwart geld verduisterd hebben via illegale visserij

Junior De Visser werd 16 uur lang verhoord op het politiebureau. ‘Ik kwam in cel, bij mensen die voor een roofoverval waren opgepakt. Die begrepen niet dat je kon worden opgepakt voor het vangen van 25 kilo wolhandkrab.’ Vervolgens viel de FIOD met de politie bij de arbeiderswoning binnen, waar senior thuis zat.

‘Omdat die slecht ter been is, deed hij volgens hen niet vlug genoeg de deur open, zodat ze dreigden de deur open te trappen’, foetert junior. Het hele huis werd omgekeerd op zoek naar bewijzen van een vermeend zwart miljoenenvermogen, dat door illegale visserij in de gesloten tijd (september-december) achterover zou zijn gedrukt.

Verklaring door secretaris beroepsvereniging, Frank Mous

‘Het intimiderend effect blijft’
Al 15 jaar zou Leendert S. het op de familie voorzien hebben. Aanvankelijk zat ook de zus in het visserijbedrijf, maar zij zou er volgens Thijs drie jaar geleden vanwege de stress zijn uitgestapt. De tot de rechtbank gerichte opsomming van Schneider’s valse beschuldigingen, ‘naar waarheid ondertekend’ door de secretaris van de beroepsvereniging begint in 2005.

De aanklacht was ‘je hebt snoek in je schietfuik’, maar dat bleek niet zo te zijn. In 2007 kwam Leendert S. met de beschuldiging ‘paling in je zalmbak’, wat opnieuw niet het geval was. Het familiebedrijf De Visser had toen een goede boterham aan visserij voor trekvisonderzoek van ondermeer zalmen.

‘Misschien stak ons bedrijf boven het maaiveld uit’, stelt Thijs de Visser. Het waren toen gouden jaren. Dat was nog voor de tijd dat grote delen hier tot dioxinegebied werden uitgeroepen (na campagne door Stichting de Noordzee RZ).’

Het visgebied bij Moerdijk voor de zegenvisserij

‘Alle vissers zijn criminelen’
In die beginjaren waren de maanden september-december ook nog gewoon vistijd. ‘We verdienden goed met de vangst van paling, en daarbovenop kwam nog het geld voor vistrekonderzoek’. Nu door de aanhoudende NVWA-affaire zijn ze ook die inkomsten kwijt. Maar toen kon De Visser junior in een Porsche rondrijden, indruk op de vrouwen maken.

En wie boven het maaiveld uitsteekt.. lees in dat verband ook het verhaal dat ik voor valkeniers-magazine De Loer maakte, over de justitiecampagne die het OM en de Milieupolitie met Vogelbescherming tegen valkeniers en roofvogelhouders voerde. Zodat twee handelaren vernietigd werden.

De ambtenaar Andre van Spaandonk van het Ministerie van LNV (collega Ronald Lanters) stelde toen dat valkeniers criminelen waren (‘crimineel luchtje’). Dus dienden we bij Annie Schreijer Pierik (Vaste Kamer-commissie LNV) toen een klacht in, en de ambtenaar werd op het matje geroepen.

In de vissersloods

Meer dan ‘een redelijk vermoeden’ is niet nodig voor de NVWA (toen AID) om binnen te vallen. Vervolgens meet de NVWA haar ‘successen’ dan breed uit via persberichten. Ook als die invallen juridisch ongegrond zijn, zoals Mr Hans Hermsen al constateerde bij de door hem verdedigde vissersfamilie Klop die 2019 vrijspraak kreeg..

Zoals Thijs de Visser stelt, zou Leendert S. de vissers zien als ‘een stel criminelen’, en dat zo gezegd hebben. Met zulke bijzondere motivatie dan is voor een ‘vermoeden’ geen strafbaar feit nodig. Een ambtenaar hoeft zich ook maar bedreigd te ‘voelen’, en de politie kan al bij je invallen.

Of je je ‘recht’ haalt, dat kan na jaren procederen en tonnen euro’s onkosten vervolgens pas blijken. Sinds het Pikmeerarrest (1996) kunnen ambtenaren zich ongelimiteerd misdragen, omdat ze nooit persoonlijk aansprakelijk gesteld kunnen worden voor wangedrag en schade daaruit.

Zicht op de Moerdijkbrug, ooit lucratief palingvisserijgebied.

Een reeks van pesterijen door Leendert S.
Dan na 2010 volgen de aanhoudingen steeds korter op elkaar. In 2010-11 zou Thijs de Visser Leendert S. als ambtenaar ‘bedreigd’ hebben en zijn telefoon hebben gestolen. Na 4,5 uur verhoor door de brigadier op het bureau van Goeree-Overflakkee verscheurt deze het opgemaakte Proces Verbaal.

De aanklacht was onzin, en Leendert S. had de telefoon zelf in de hand.

Maar zoals ze schrijven ‘het intimiderend effect blijft’. In 2014 volgen opnieuw twee valse aanklachten door Leendert S. Zij zouden geen visserijlogboek hebben opgemaakt, nodig bij commercieel vissen. De Familie de Visser stelde dat ze niet visten maar palen zetten.

NVWA-kantoor Stellendam bij Haringvlietsluizen

Vervolgens werd de familie weer aangehouden omdat ze niet met schietfuiken mochten vissen. De NVWA haalde de fuiken er uit en nam die in beslag. De familie viste echter zalmen voor onderzoek, met vergunning. Zoals Frank Mous van de beroepsvereniging schrijft:

‘Er was gewoon een vergunning van Ministerie LNV via het onderzoeksbureau ATKB om daar te vissen. Incident is overgegaan, echter schietfuiken nooit teruggekregen.

Juni 2016 volgde weer een nieuwe (valse) aanklacht. ‘Paling gevist in dioxine-gebied’. De boot werd in beslag genomen. ‘Schneider zou op 300 meter afstand hebben gezien dat wij palingen binnenhaalden’, foetert senior. ‘Maar dat waren 10 zeeprikken voor het vistrekonderzoek.’

Na zes uur verhoor in bijzijn van een advocaat kreeg de familie na betaling van een borg van 5000 euro de boot weer terug. ‘het intimiderend effect blijft’ herhaalt de klachtenlijst van de beroepsvereniging. Niet alleen de familie De Visser raakt continue door Leendert S. gedupeerd.

Leender S. schept al op hoe hij zijn volgende slachtoffer zal aanpakken

Noord Korea aan de Noordzee
De visser, Jan van Dam van de SL22 raakte zijn boot kwijt na inbeslagname. Thijs de Visser toont een SMS waarin Leendert S. die inbeslagname triomfantelijk aantkondigt, dat hij ‘m vast ‘naar de hoogovens slepen… grapje’.

Na procederen bleek de aanklacht andermaal vals. De visser Jan van Dam van de SL22 kreeg na een rechtszaak zijn boot weer terug. Acht beroepsvisssers op de binnenwateren dienden een klacht in, voorzien van advocaat. Een van hen, Johan van Seters zou er al psychische klachten aan over hebben gehouden.

Zoals de beroepsvereniging schrijft

‘blijkt overduidelijk, dat dhr Schneider er een sport van maakt om beroepsvissers zoveel mogelijk te treiteren, hinderlijk te stalken en in een kwaad daglicht te stellen. En dat dan op persoonlijke titel en niet volgens de uitgangspunten van de NVWA.

De Visser zijn ouderwetse visserijhonk

De meeste van de door Leendert S. gedupeerde vissers durven echter hun naam niet te vermelden, en vroegen ons met klem niet genoemd te worden. Thijs de Visser is nu de eerste die voor een journalist uit de school wil klappen.

‘Het maakt me nu toch niets meer uit. Ze hebben ons helemaal kapot gemaakt’, stelt junior. Volgens senior kreeg hij nog het aanbod om een taakstraf te verrichten: ‘maar daar ga ik niet mee akkoord.

Dan beken je schuld, en wij hebben niets verkeerds gedaan. Ze willen al hun wangedrag onder het tapijt vegen, wij mochten niets naar buiten brengen. Dan praten ze wel over landen als Noord Korea, maar ik zeg je: Noord Korea? Dat is HIER’.

De Havenmeester is al vertrokken

Oprotpremie Haringvliet
We gaan vervolgens vanuit Klundert naar het haventje van Moerdijk, waar De Visser zijn loodsen heeft. De loods is ingericht als nostalgisch ‘hok’ voor echte vissermannen. Met wandtegels als ‘vrouwen moeten zijn als thee, geurig en warm’, overal posters van Noordzeehavens en op de achterwand de familiefoto’s.

De familie De Visser is al generatieslang visser vanuit het haventje van Moerdijk.

In de oorlogsjaren 40-45 lag hier de Duitse Kriegsmarine. Sinds februari 2020 de laatste havenmeester vertrok, is het havenkantoortje gesloten. Vergane glorie is wat rest, met nog 1 vishandelbedrijf Koman op de kade. Voor Thijs de Visser houdt de visserij zowieso op per 2021.

De visserij houdt hier op

Hij is uitgekocht door het Ministerie van LNV vanwege een visserijvrije zone van 1500 meter rond de Haringvlietsluizen, die tot stand kwam dankzij lobby van milieuclubs als WNF, Stichting de Noordzee, Ark Natuurontwikkeling, Natuurmonumenten en het met deze ngo’s samenwerkende Sportvisserij Nederland.

Die claimen de gehele rivierendelta steeds meer als reservaat.

Met tenminste 15 miljoen euro ‘Droomfonds’ van de Postcode Loterij en subsidies van de provincie, claimen deze ngo’s met bevriende ambtenarij steeds grotere oppervlaktes delta, als gebied waar boeren en vissers – traditioneel natuurgebruik- moeten verdwijnen.

De hele delta moet een soort ‘Groene Efteling’ worden, zoals bewoners van de Hoekse Waard de voorpost daarvan al noemen: Tiengemeten. Er is al een sjieke projectwebsite NLDelta, die vermeldt dat de beroepsvissers weg moeten. Zo wacht de laatste beroepsvissers hier het zelfde lot, als de 8 boeren die door Natuurmonumenten van Tiengemeten werden verdreven.

2030 Agenda-reservaat, de hele delta als Groene Efteling met milieuclubs en bevriende ambtenarij als ‘baas’.

Berooid en monddood aan de kant
Nu kreeg De Visser dus al een uitkooppremie van meer dan een miljoen euro belastinggeld, om een beschermingszone voor trekvis in te richten, 1500 meter rond de Haringvlietsluizen. ‘De Rechter vroeg nog, waarom wij ons nog verzetten, als we toch al weg moeten.

Ook Leendert Schneider zei dat we straks toch zijn uitgevist. Maar wij willen gewoon blijven vissen, net als onze voorouders.’

Met de publieke oprotpremie van het Ministerie van LNV overweegt De Visser iets met garnalenhandel te doen. Maar zolang dus voor 1,8 miljoen beslag op zijn boten, rekeningen en loodsen ligt, is de kans groot, dat die premie dus direct in de zakken van ‘justitie’ glijdt.

De laatste De Visser….

En dan staat de familie na 15 jaar aantijgingen door Leendert S. berooid aan de kant, als laatste generatie De Visser die nog probeerde te vissen.

Nu Loes de Maat haar NVWA-ambtenaar in bescherming neemt, de OM-officier altijd de NVWA-ambtenaar op zijn woord neemt, en de rechter de aanklacht letterlijk overneemt als ‘bewezen’: dan rijst dus de verdenking dat hier van bewuste ‘justitiepolitiek’ sprake is.

Het komt de overheid wel erg goed uit, dat zij via intimidatiepraktijken de laatste beroepsvissers in de delta economisch uitkleedt met procedures. Zodat zij geen tegenstand vormen tegen verdere gebiedssluitingen.

Bovendien is de ‘sigaar uit eigen doos’, uitkoopgeld van belastinggelden’, ook snel terugverdiend voor de overheid. Wanneer je dat via het justitie-loket weer toucheert.

De kotter voor het buitenwater in Stellendam

2030 Agenda, het OM als politiek activist
Wanneer je die vissers criminaliseert en beslag op hun bezittingen legt. En wanneer je dus, zoals bij mij nu, via een kort geding dreigt om een journalist monddood te maken die deze praktijken in het daglicht zet. Dan rijst de vraag of hier van boze opzet sprake is.

Temeer omdat Loes de Maat van de NVWA nu Leendert S. in bescherming neemt. De Maat was in 2002 nog belangrijk ambtenaar bij het Ministerie van Economische Zaken, die de Agenda 21 (nu 2030 Agenda) moest implementeren. (CO2-politiek)

Loes de Maat (NVWA, LNV) haar baan in 2002, een Agenda 21-ambtenaar…

Deze zaak past in de 2030 Agenda (Agenda 21) die Carola Schouten met haar LNV-Ministerie ook op de Noordzee uitvoert; het tot reservaat maken van het buitengebied (SDG Doel 14). De vraag is legitiem te stellen, of bij de NVWA en hun OM-officier van bewuste politiek van hogerhand sprake is…

Of van bepaalde particuliere deelbelangen…

De voorouders van De Visser als uitstervende diersoort

Zo gaf mevrouw Sylvia Kubicz (36) van het OM al Public Interest Litigation (PIL)-cursussen in China. Dit (PIL) houdt in, dat de OM-officier zichzelf als bijvoorbeeld milieuactivist mag zien, die voor een ingebeeld ‘publiek belang’ zaken voert, zonder dat die (abstracte) personen daar om vragen.

Juridisch collectivisme dus.

Al eerder in 2015 koos Kubicz de kant tegen palingvissers, met de bewering dat de paling uit zou sterven als zij in de paaitijd zouden vissen (op zogenaamde schieraal). Vakkennis van visserij is hier ondergeschikt aan het activisme.

De vissers klaagden dat de OM-officier niets van visserij wist, en ontkenden dat zij in de gesloten tijd hadden gevist. Desgevraagd bevestigt ook Thijs de Visser dat met zijn vader; ‘ze weten nog niet eens wat actieve of passieve visserij is’.

Thijs de Visser overhandigt nog een foto van zijn voorouders. Ook uit te tekenen natuurkoppen, peuk in de bek. De traditionele natuurgebruikers als deze vissers, ze zijn een uitstervende diersoort geworden, ook al zit het water vol vis. Ook de dramatische verhalen over ‘pandapaling’ blijken ongefundeerd, er is in de delta volop van deze vis.

De Visser verzucht: ‘Vijftien jaar van ons leven is vergald door Leendert Schneider, terwijl we zo’n mooi familiebedrijf hadden. Daar is dan straks niets meer van over’…

Dreigen met Kort Geding

  • Omdat Leendert S. met de NVWA ook voornemens is Interessante Tijden als boodschapper de mond te snoeren via het OM met kort geding (vanwege ‘onterechte beschuldigingen’ en ‘persoonlijke levenssfeer’, stuur ik dit verhaal door naar Kamerleden en de grote media waar ik mijn contacten heb, zoals De Telegraaf. Die kopten eerder op de voorpagina met mijn onderzoek. 🙂  
  • Mijn verwachting is dat deze criminele overheid mij zal ruïneren en criminaliseren, omdat Nederland een corrupt bananenkoninkrijk is geworden waar het bedrijven van echte journalistiek illegaal werd. Wie wil doneren voor mogelijke procedures: dat kan via Stichting MW&B. IBAN NL04INGB 0005526038 ovv Procederen Rypke.

4 Replies to “‘Leendert Schneider (NVWA) vergalde 15 jaar van ons leven’”

  1. In deze trend van nvwa pesterijen kan ik ook nog wel een paar verhalen van veehandelaren en veerijders die constant gecriminaliseerd worden om niets of een kleinigheid.
    Oa super modern slachthuis van VION in Leeuwarden is kapotgemaakt door een aantal NVWAers. Vion heeft na langere tijd van veel afgekeurde dieren op de slachtlijn zijn toevoer door de veehandel zien afnemen in Leeuwarden, en heeft besloten na 1 jaar draaien het slachthuis te sluiten en het pand te gaan gebruiken voor vega vlees productie.

  2. mijn naam is andries visser, ik ben graag bereid om met je mee te gaan naar de rechtbank, ik kan je namelijk ook vertellen hoe corrupt het zooitje is, dit moet worden aangepakt, heb zelf inmiddels ook weer met de heren lnv en aid te maken, ik moet wel even melden dat ik ook visserman ben, vis bij de pieren van ijmuiden, kan je vertellen dat ik zolang als ik vis al aan het rechten ben met ze, het is inderdaad iedere keer wel wat, die kerel is gewoon een nsb er natuurlijk, mijn email adres heb je ook en hier is mijn nr voor je, we helpen je graag met dit tuig gr andries visser

Laat een reactie achter aan Niek Reactie annuleren

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *