NVWA wil journalist monddood maken met landsadvocaat

Een dure jongen op publieke kosten om journalist monddood te procederen

Mijn publicaties over een NVWA-ambtenaar die jarenlang vissers in het rivierengebied het leven verziekte en ze financieel ruïneerde, zodat zij met advocaat een klachtprocedure begonnen- leiden er nu toe dat de NVWA de landsadvocaat Pels Rijcken op mij af stuurt.

Hun Meine Dijkstra (kosten 350-500 euro belastinggeld per uur) stuurt de volgende dreigbrief, waarin hij mij sommeert om mijn werk te herroepen. Hij stelt- de NVWA slechts herhalend- dat de op meervoudige bronnen gebaseerde constateringen van valse aangiftes en potentieel ambtsmisbruik ‘valse beschuldigingen’ zouden zijn.

Ze leggen het voor aan hun voorzieningenrechter, om mij aldus monddood te kunnen maken.

Pels Rijcken de landsadvocaat

Vanuit het door Joris Demmink geopende New Babylon-kantoor: Pels Rijcken
Hoe ironisch dat we vrijdag nog in Den Haag waren en het kantoor van Pels Rijcken fotografeerden. Die vestiging in een staal en glaskolos werd in 2010 in New Babylon geopend door Joris Demmink (…) als topambtenaar van ‘Justitie’. De gewapende tak van ‘De Belangen’ van de Multinational Nederland BV.

En zo landt 13:34 op 14 oktober deze mail van dit kantoor in de mailbox

Geachte heer Zeilmaker,

Op 14 augustus 2020 en op 7 september 2020 heeft de NVWA u verzocht de naam van een NVWA-medewerker, de onterechte beschuldigingen aan zijn adres en de afbeeldingen van zijn portret van uw website (www.interessantetijden.nl) te verwijderen.

Het staat u natuurlijk vrij om binnen uw wettelijke verantwoordelijkheden de overheid en haar beleid te bekritiseren, maar u moet ermee ophouden de betreffende ambtenaar met naam en toenaam op de korrel te nemen.

De NVWA heeft daarop niets van u vernomen. De NVWA heeft daarom besloten om vanuit zijn verantwoordelijkheid voor zijn personeelsleden deze kwestie voor te leggen aan de voorzieningenrechter.

Zou ik vóór donderdag 15 oktober 2020 tegen 15.00 uur van u mogen vernemen of u alsnog bereid bent aan de eerdere sommaties te voldoen? En ook uw berichtgeving van na die sommaties van uw website en uw socialemediakanalen te verwijderen?

Mocht dat niet het geval zijn, dan ontvang ik graag, eveneens vóór 15 oktober 2020 15.00 uur, de data waarop u de komende acht weken verhinderd bent om ter zitting te verschijnen. Mocht u zich laten bijstaan door een advocaat, dan ontvang ik ook graag zijn of haar verhinderingen en contactgegevens. In dat geval zal ik mij in eventuele vervolgcorrespondentie direct tot hem/haar richten.

Met vriendelijke groet,
Meine Dijkstra

Meine Dijkstra | advocaat, partner | Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. | Bezuidenhoutseweg 57 | Postbus 11756, 2502 AT Den Haag | +31 70 515 3751 | +31 6 51 27 27 82 | meine.dijkstra@pelsrijcken.nl | www.pelsrijcken.nl |

Zo, die heeft na die ene mail alweer honderden euro’s belastinggeld gecasht. Natuurlijk herroep ik niets en verwijder ik niets. De verhalen die ik schreef staan journalistiek gezien als een huis. Over toonzetting en proza kun je van smaak verschillen. De feiten zijn wat ze zijn.

NVWA-kantoor Stellendam

De NVWA terroriseert het MKB
Wanneer er feitelijke onjuistheden in mijn verhalen stonden, of de inhoud van wat ik schrijf zou niet kloppen, er zou geen bewijs voor zijn: dan zou ik mijn verhalen verwijderen. Nu ligt de bewijslast toch echt bij de NVWA.

We zien in de email van Pels Rijcken, hoe Meine Dijkstra een ‘frame’ aanbrengt van ‘een ambtenaar met naam en toenaam op de korrel nemen‘. Alsof je een persoonlijke hetze zou voeren. We zien helaas hoe het wangedrag niet alleen getolereerd wordt, maar ook beschermd door de NVWA zelf.

We kennen nog een NVWA-ambtenaar die ook van binnenuit kan getuigen over wantoestanden. Na mijn artikelen kwamen nog meerdere getuigen over sjoemelende NVWA-inspecteurs die zelfs bewijsmateriaal vervalsen om maar een aanklacht te kunnen handhaven.

Ook gaat het bij de verhalen over de NVWA-inspecteur niet om ‘de overheid en haar beleid’ in algemene zin, hoewel dat zeker meespeelt. Maar in dit geval om een klachtprocedure over ambtsmisbruik door een aanwijsbare NVWA-BOA.

Carola-spotprent, door boeren op spandoeken uitvergroot. Bijna niemand in het mkb vertrouwt de radicaliserende overheid nog, die privaat belang behartigt op publieke kosten

Er zijn ook inspecteurs die hun werk wel goed doen. De NVWA in algemene zin noemen, zou oneerlijk zijn naar de mensen die nog wel integer zijn. Het noemen van de persoonsnaam met privaat belang als sportvisser (Sportvisserij Nederland voert met milieuclubs campagne tegen beroepsvisserij) is in dit geval – een meervoudige klacht met advocaat over 1 rotte appel- dus functioneel.

Te meer omdat de NVWA-inspecteur als wesp gestoken reageert en direct dreigbrieven stuurt, wanneer je hem aanspreekt op zijn potentieel ambtsmisbruik.

Ik heb vanuit meerdere bronnen gedocumenteerd de zelfde klachten over de zelfde NVWA-inspecteur. Diverse aanklachten door die inspecteur bleken daadwerkelijk vals. Waarna de inspecteur het bij de zelfde visser weer opnieuw probeerde.

Andere door deze inspecteur gedupeerden zijn met hulp van hun advocaat (ook) weer vrijgesproken. Maar in de soms jarenlange rechtsgang raken bedrijven dan tonnen euro’s kwijt aan proceskosten. We berichten al over Vissersfamilie ‘De Visser’ uit Klundert die vertelden hoe zij 15 jaar lang getreiterd werden, en nu geruïneerd werden.

De ooit gelukkige vissersfamilie, vader met zoon en dochter De Visser, kapot gemaakt door NVWA-inspecteur

Het lijkt niettemin NVWA-beleid om de productieve sector van Nederland kapot te maken, met een combinatie van incompetentie en kwade intentie. Mijn verhalen over machtsmisbruik door NVWA-inspecteurs tegen vissers, die kun je 1 op 1 kopiëren naar wat de kleinere slachterijen nu overkomt. Ook die worden kapot getreiterd door een uit kwade trouw handelende NVWA, zo melden zij me.

[15-10 12:52] : We worden helemaal kapot gemaakt door de NVWA/overheid, doelbewust.
Ook andere slachthuizen zijn gedurende meerdere dagen stilgelegd door de NVWA om futiliteiten. Pure chantage/intimidatie
[15-10 12:52] : Goedemorgen allemaal..

Bij nader in zien en bij alle tegenslag de afgelopen twee keer slachtingen,, hebben we moeten besluiten om definitief er mee te stoppen, dit is gewoon om haalbaar…. met het slachten van de runderen…

Vanaf dit moment nemen wij geen koe meer in ontvangst… op vleesbedrijf Griendtsveen,,

Wij willen jullie bedanken voor alles en wij zullen alles netjes afwerken qua afrekening‘s en betalingen….

Het is een grote teleurstelling maar het is niet anders!!!!

Bedankt allemaal…

Afzender directie vleesbedrijf Griendtsveen…..

Dit gebeurde ook bij een slachterij in Friesland. Mag alleen de VION nog overblijven?

Corona Schouten, publieke vrouw van multinationals en hun 2030 Agenda

Ik doe mijn plicht, ‘het recht’ beschermt ‘De Belangen’
Het is mijn journalistieke plicht dit te onderzoeken, en hier over te schrijven. Zeker omdat we de politieke context kennen, waarbinnen de NVWA opereert met haar Ministerie van LNV: de 2030 Agenda die Carola Schouten uitvoert.

We nodigen de NVWA van harte uit, om met feiten en bewijzen te weerleggen wat ik heb geschreven. De bewijslast ligt bij hen.

Er is ook geen wetsregel die een journalist verbiedt om over een ambtenaar te schrijven, zoals je ook een politicus mag benoemen die zich misdraagt. Er is geen journalistieke regel, dat je een ambtenaar niet bij naam mag noemen. Staan die boven de wet of boven alle normale menselijke gedragsregels?

Sinds wanneer zijn van ambtsmisbruik verdachte ambtenaren – waartegen een klachtprocedure met advocaat loopt- verboden onderwerp voor journalisten om aandacht aan te besteden?

Als men bij de NVWA zich zo bekommert over ‘de persoonlijke levenssfeer’: Waarom stuurt de NVWA dan persberichten uit waarin zij door hen aangeklaagden – dus mogelijk ten onrechte beschuldigden- de media in slingert? Voordat de rechter daarover kon oordelen?

De advocaat van 1 van de gedupeerde riviervissersfamilies (Klop uit Hardinxveld), die later vrijspraak door de rechter kreeg, maakte al bezwaar tegen de door de NVWA verspreide laster in media. De NVWA verzuimt tot heden die laster van het web te verwijderen.

Hier was Carola geweest…

Dreigen met geweld als wederhoor NVWA
Mag je alleen kritisch over het disfunctioneren van de overheid schrijven op de wijze die de overheid je toestaat? Dan leven we dus in een totalitaire staat.

Dus… Als de NVWA mij aan meer lezers en publiciteit wil helpen, graag! We zullen de door Meine Dijkstra aangehangen procedure dan opnemen in ons journalistieke project.

Daarbij zullen we andermaal gewoon de persoonsnamen van de verantwoordelijken noemen. Ik kan mij niet achter een systeem verschuilen. Wanneer we gelijk zouden zijn voor de wet, dan zou een ambtenaar of iemand die op haar payroll staat dat ook niet moeten kunnen doen.

Waarom zou je geen ambtenaar bij naam mogen noemen in een artikel?

Ik heb in mijn decennialange carrière als journalist voor alle landelijke kranten (Trouw, Algemeen Dagblad, NRC Handelsblad, Parool, Elsevier Weekblad) meer dan duizend artikelen en verhalen geschreven, waarin je namen van personen noemt. Er is namelijk maar 1 zinvolle vorm van verantwoording, en dat is persoonlijke verantwoordelijkheid.

De mogelijkheid om je te verschuilen achter ‘het systeem’ is een open uitnodiging tot machtsmisbruik.

Het is niet de taak van een voorzieningenrechter om over journalistieke producties te oordelen. Ik heb geen journalistiek principe overtreden, bijvoorbeeld ‘1 bron is geen bron’. Mijn artikelen kwamen tot stand uit een veelheid van bronnen, getuigen. Daaruit komt het zelfde beeld over de ambtenaar naar voren.

Bovendien heb ik om wederhoor gevraagd, maar een inhoudelijke reactie blijft uit van NVWA-zijde. Het bleef bij sommaties en dreigementen. Ook dat is een antwoord, het zwaktebod van misbruik van staatsgeweld.

Wat gij niet wilt dat U geschiedt, dat doet de NVWA omgekeerd wel: persoonlijke levenssfeer schenden door de NVWA gedupeerden met naam en toenaam openbaar te maken…

Framing van persoonlijke hetze
Herhaalde dreigbrieven en sommaties versterken het beeld van een NVWA die niet alleen mogelijk ambtsmisbruik in haar gelederen beschermt.  Maar die ook berichtgeving daarover in de doofpot wil dwingen, via misbruik van staatsmacht.

En nu dus via de publiek gefinancierde landsadvocaat.

Als het NVWA-beleid is om potentieel ambtsmisbruik op die wijze toe te dekken, dan is dat ook een opmerkelijk journalistiek feit. Dreigementen met staatsgeweld zijn bepaald geen inhoudelijke tegenargumenten. Ze getuigen wel van de arrogantie en het totalitaire karakter van ambtenarij, die zich met betonnen CAO en het Pikmeerarrest ingedekt weet.

Corona Schouten is voor de buhne de baas van NVWA, maar in werkelijkheid regeert de Topmanagementgroep

Het inschakelen van de landsadvocaat om een journalist monddood te maken past in het in mijn artikelen geschetste patroon: dat van een gecorrumpeerde overheid, die privaat belang behartigt op publieke kosten. En die kritiek daarop afweert met staatsgeweld.

Terecht dat steeds minder mensen nog enig vertrouwen stellen in de Nederlandse overheid. Mijn verhalen specificeren dat algemene idee van (morele) corrumpering tot praktijkgevallen en voorbeelden.

Den Haag, de stad van Joris Demmink en gelijkgeaarden

Klacht over NVWA gekeurd door eigen keurmeester
Bij deze is dus ook Meine Dijkstra onderwerp van mijn journalistieke project, dat de corrumpering van overheidsdiensten als de NVWA betreft.

Het einddoel van mijn journalistieke project moet het herstel van menselijkheid en integriteit bij de overheid zijn. Een juridisch middel daartoe moet zijn dat het Pikmeerarrest (1996, onschendbaarheid ambtenaar bij uitvoering beleid) van tafel gaat. De persoonlijke aansprakelijkheid van ambtenaren voor menselijk leed en persoonlijke schade moet hoog op de politieke agenda.

De NVWA rekent er uiteraard op dat zij hun NVWA-ambtenaar vrijgepleit krijgen, wanneer je een klachtprocedure tegen jezelf zelf mag beoordelen (….) Daarom kunnen ze nu alvast de term ‘valse beschuldigingen’ bezigen.

Wie een klacht heeft over potentieel ambtsmisbruik van BOA’s van de NVWA, die mag die klacht indienen bij haar eigen Ministerie van LNV. Oftewel, wij van wc-eend. Nogmaals: Daarom trekken ze nu alvast mogelijk de ‘valse beschuldigingen’-kaart. Omdat ze wel weten dat ze hun eigen ambtenaar altijd zullen vrijpleiten.

Ja, zo lusten we er nog een paar…. Meneer Dijkstra zal het ongetwijfeld zeer goed kunnen vinden met de voorzieningenrechter. Al dat juridische spul kent elkaar. Rechtvaardigheid en recht zijn in Nederland twee verschillende afdelingen.

De gewapende tak van de Belastingdienst en de UBO’s (eigenaren grootbedrijf)

Het ‘Recht’ in Nederland verwoest mensenlevens
We zien de veroordeling door de overheid haar voorzieningenrechter en de oneigenlijke toepassing van staatsgeweld met Godsvertrouwen tegemoet. Zo laten we zien wat voor moreel verziekte overheid Nederland heeft. En dat is de rode draad van mijn werk geworden afgelopen 10 jaar, je steeds meer verbazend over hoe ziek en rot het Nederlands publiek bestel is.

Hun doel is tweeledig:

 1. ze willen je onder de huid zitten
 2. ze willen je persoonlijk en financieel ruïneren

Het is mijn morele plicht als christen om tegen deze Leviathan op te staan.

Haal mijn site uit de lucht, dan gaan we op papier verder. Komt daar een verbod op dan gaan we ondergronds. Kleedt deze kale kip uit, we komen in onderbroek op de zitting. Wij zullen niet buigen voor onrechtvaardigheid, en al helemaal niet vanuit ‘het recht’.

Bij de Raad van State: Behoorlijkheid van Bestuur is een Grondrecht

Nederlandse overheid op geen enkele wijze te vertrouwen
Op 19 augustus 2019 zegde ik bij de Raad van State reeds mijn vertrouwen op in de Nederlandse rechtstaat. Dit verontrustend corrupte land heeft een grondige schoonmaak nodig, zo concludeerden we na 3 jaar in Wob-procedures tegengewerkt te zijn door Rijkswaterstaat-ambtenaren Sieben Poel en Aante Nicolai.

Ook hier noemde ik vrijelijk de namen van de verantwoordelijke ambtenaren, aan wie ik mijn Wob-verzoek stuurde.

Ik heb als ervaren wetenschapsjournalist het volste recht de namen van verantwoordelijke ambtenaren en bestuurders te noemen, zoals ik ook deed bij publicaties voor Elsevier Weekblad. (over bv directeur-generaal Chris Kuijper en zijn rol bij Marker Wadden)

Raad van State, de Raad van de Staat die ‘De Belangen’ beschermt

Die ambtenaren waren verantwoordelijk voor het optuigen van de bestuursarchitectuur die we ‘Waddenoligarchie’ noemen. De mensen die het beleid daar maakten met oa gedeputeerde en Waddenfonds-‘beheerder’ Henk Staghouwer, konden daar vervolgens financieel zelf op binnenlopen met een graai uit het Waddenfonds, ingedekt met staatsgeweld.

Zo corrupt is Nederland. Wij kijken reikhalzend uit naar 1 met bewijs onderbouwd argument om in het ‘publiek’ bestuur van Nederland nog enig vertrouwen te stellen. Maar weten al dat bij ‘het recht’ waarheid er totaal niet toe doet. Men kijkt of ‘de regels’ in eigen voordeel geïnterpreteerd kunnen worden.

Meneer Dijkstra is een senior-advocaat, die zo mogelijk al heel wat mensenlevens via ‘het recht’ heeft kunnen verwoesten voor 350- 500 euro belastinggeld per uur. Maar mijn ziel is van Jezus Christus, dus naar de hel met de duivel. Ik sta volledig achter de inhoud en journalisteke keuzes die ik maakte.

Ik laat mij door deze leugenachtige corrupte overheid niet het zwijgen opleggen, en zie uit naar de verdere groei in lezers en donateurs als nasleep van dit proces. Het is de weg die ik moet gaan, ik sta hier en kan niet anders.

De Vierde Macht in Nederland, bureaucraten dienen aansprakelijk te zijn voor de schade die zij aanrichten. Zij mogen zich niet verschuilen achter ‘het systeem’.

10 Replies to “NVWA wil journalist monddood maken met landsadvocaat”

 1. Nederland mag blij zijn met een journalist als Rypke Zeilmaker. Enorm veel respect voor u. Ga zo door.

  Hierbij wens ik je heel veel succes, vechten tegen de bierkaai, zullen we maar zeggen.

 2. Tja, what’s next.
  In je eentje ga je het niet winnen. En met z’n tweeën ook niet. Deze mensen zijn van God los. Hun geweten staat op een laag pitje en gezien hun daden gemakkelijk te chanteren. Ze weten zich ingedekt en afgedekt door de staatsmaffia. Dat is ook de enige reden dat ze zo te keer durven gaan. Want het zijn vanzelfsprekend angsthazen als ze alleen komen te staan, anders zouden ze zich niet beroepen op de staatsmaffia.

  Ik begrijp dat je gaat rechten. Zou ik ook doen. Maar laat je niet op kosten jagen (je hebt op voorhand al verloren) of fysieke vrijheid afpakken. Want dat zal de wereld niet veranderen noch verbeteren.

  De enige kans die we nog maken is dat iedereen die het spelletje dat ze spelen doorziet samen optrekken en samen gaan werken. Als we daar met z’n allen onze energie in steken valt er wat te bereiken. En dat dient van onderaf te komen, zonder leiders die van bovenaf ons gaan vertellen wat we moeten doen. We moeten alle mensen in onze eigen omgeving mobiliseren en gemeenschappen vormen. En gezamenlijk burgerlijk ongehoorzaam zijn. Onder het motto “One for all en all for one”.

  Sterkte en succes.

 3. Beste Rypke,
  Ik bewonder je energie en je moed! En de creativiteit en de onverschrokkenheid waarmee je corruptie/machtsspelletjes en ambtelijke zelfverrijking aan de kaak stelt, inclusief die van de “rechterlijke macht”. Ik hoop dat je er voorlopig mee door gaat en dat de door jou geworpen bowlingballen veel ambtenarenkegels omver gaan gooien. Ook complimenten voor je ’s zondagse stukken.

 4. Veel sterkte Rypke, het wordt steeds gekker in ons land en de snelheid waarmee de gekte toeneemt duizelt me.
  Nu zag ik een bericht dat complotdenken aangepakt gaat worden. We worden gezien als terroristen. De hete adem van de waarheid zal ze te hard in de nek hijgen. Zoals het er naar uitziet worden websites, bladen en alle acties die mogelijkerwijs anti overheid zijn binnenkort verboden. Geen idee hoe we hier uit komen.

 5. Rypke, weer zeer sterk geformuleerd.
  Geschikt als reactie, evt. als bijlage, naar de rechter.
  Die rechter kan niet om de aangedragen feiten en argumenten heen.

  (het noemen van Demmink vind ik echter niet sterk, zeker niet in combinatie met “gelijkgeaarden”; houd het zakelijk, dan geef je hen ook minder frame-mogelijkheden)

 6. Beste Rypke,
  Allereerst Respect voor al je werk.
  Ik heb moeite met ‘Onrecht’ en houd vh ‘Recht’. Fyi ik heb ruim 300 aanslagen per min. en voor een Neerlandiscus gewerkt. Mocht je gebruik willen maken van mijn diensten. Stuur een pb. Mijn email is bekend bij deze site.
  Wellicht tot horens/ziens – SUCCES

 7. Dat doe je goed, Rypke: Je rug recht houden.
  Maar er is ook twijfel: Het heeft zo z’n gevolgen.
  Veel wijsheid en steun toegewenst: de mijne heb je.

 8. Wederom dank voor je inzichten in de poldermaffia vd overheid.

  Wellicht off topic maar interessant misschien?

  New Study: East Antarctica Was Up To 6°C Warmer Than Today During The Medieval Warm Period. So much for the “climate crisis”. https://t.co/8qkAkoIqwF

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *