Facebook Demo

Interessante Tijden

19 hours 32 minutes ago

In de Bergrede legt Jezus de morele lat zo hoog, dat een normaal mens enkel kan struikelen: ‘Heb je vijanden lief, bid voor wie je vervolgen’… Dus dat je zelfs de bedrijvers van vals getuigenis en tirannie-supporters van de ChristenUnie moet kunnen liefhebben. Hoe doe je dat? Als mensen van de ChristenUnie in de hemel komen, wil je daar dan na je dood wel zijn? In mijn Meisterwerk Liever dood dan Slaaf, een Pelgrimstocht door de Friese Natuur op zoek naar vrijheid vinden we een inspirerender antwoord op de vraag 'hoe te zijn' dan het labeltje dat je jezelf opplakt of van anderen krijgt...

interessantetijden.nl/2022/01/26/heb-zelfs-mensen-van-de-christenunie-lief/

Interessante Tijden

1 day 18 hours ago

`wie nu het aardgas bezit heeft de toekomst
interessantetijden.nl/2022/01/25/verduurzaming-rutte-kaag-tirannie-gift-voor-poetin/

Interessante Tijden

2 days 16 hours ago

Het aantreden van Rutte 4 met liefst vijf themaministers voor ruimtelijk beleid en zelfs ’s werelds eerste ‘stikstofminister’, betekent een ramp voor de resterende natuur in Nederland, haar landschap en het sociaal economisch weefsel van het platteland.
Vandaag aandacht voor ex-gedeputeerde in Groningen Henk Staghouwer, de opvolger van Carola Schouten als LNV-Minister. Onder Staghouwer’s bewind werd belangenverstrengeling de bestuurlijke norm bij het Waddengebied, werd openbaar bestuur en publieke ruimte geprivatiseerd met lobbyisten in de sturingslijn.

interessantetijden.nl/2022/01/24/staghouwers-wadden-erfenis-groene-spaghettimonster/

Interessante Tijden

5 days 18 hours ago

Zoals ik opmerkte in mijn fotografisch en prozaisch debuut ‘Liever dood dan Slaaf’ moest de omgelegde Peter R. De Vries niet voor niets een tussen-R plaatsen om zich te onderscheiden. Omdat er geen algemener achternaam is dan ‘De Vries’, en de oorzaak daarvan is eenvoudig. De Friezen zijn de stamvaders van alle kustbewonende Nederlanders, niet ‘de Batavieren.’ Er waren in 2007 liefst 71 duizend ‘De Vries’-Friese afstammelingen ingeschreven, en de meeste van hen wonen niet in de provincie Friesland. In absolute aantallen wonen de meeste De Vries-en in Amsterdam, in relatieve zin is De Vries zijn geboortegrond trouw gebleven

interessantetijden.nl/2022/01/20/maud-de-vries-miss-kunstmest-stamt-af-van-friezen/

Interessante Tijden

1 week 2 days ago

Deze week in De Andere Krant een prachtige recensie door hoofdredacteur Karel Beckman over mijn fotografisch en prozaisch debuut 'Liever dood dan Slaaf'

Interessante Tijden

1 week 5 days ago

Heeft U mijn Meisterwerk al in huis? Bestel deze tegel van twee kilo aan fotografie en lyrisch, vrijgevochten proza via www.lieverdooddanslaaf.com

Interessante Tijden

1 week 5 days ago

Klassiek Fries Zeekleiland bij Foudgum

Interessante Tijden

1 week 5 days ago

In het jaarboek ‘De Vrije Fries’ (2021) van het Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur (opgericht 1827) schrijft Doeke Sijens over de herdenkingstraditie van de Slag bij Warns, als symbool voor de Friese vrijheidsdrang. Hij schrijft dat er wel acht verschillende herdenkingsclubjes waren, die het maar niet met elkaar eens werden. Zodat er ‘vlak voor de Tweede Wereld Oorlog weinig leven in de Friese beweging’ zat, en dat is sindsdien het hoofdkenmerk gebleven.

interessantetijden.nl/2022/01/14/waren-friezen-vrij-of-anarchistisch-zootje/

Interessante Tijden updated their status.

2 months 1 week ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.

Interessante Tijden updated their status.

2 months 1 week ago

When this happens, it's usually because the owner only shared it with a small group of people, changed who can see it or it's been deleted.


This is a Facebook demo page created by plugin automatically. Please do not delete to make the plugin work properly.