2030, George Orwell in de Polder (16)

Klimaat = verandering

Vandaag overdenkt onze held Willem Smit, werkzaam voor het Ministerie van Klimaat in 2030 in de ecodictatuur onder de Klimaatwet, wie nu het verzet zou kunnen vormen tegen de Klimaatsocialistische Partij (Klimsoc). Zouden die zogenaamde ‘burgers’ en ‘hardwerkende mensen’ dat kunnen?  

De Partij ziet nauwelijks naar die zogenaamde ‘hardwerkende mensen’ om, want ze vormen geen bedreiging en zijn met brood en spelen via massamedia en staatsonderwijs braaf en zoet te houden. Ze kennen geen algemene begrippen, en richten hun onvrede, die af en toe opwelt bij nieuwe lastenverzwaringen, op door De Partij gecreëerde stropoppen. 

 IN de vorige aflevering schreef Smit de herinnering aan zijn bezoek aan een ‘Gender Nonconforme’ Sekswerker van zich af in zijn verboden dagboek.

Nieuwspraak voor een peeskamer met een feminist

Toen schreef hij haastig de bekentenis op, om maar van het walgelijke idee verlost te raken:

Toen ik haar in het spaarlamplicht zag van de SDG5-Belevingskamer, was zij niet alleen echt oud, maar onder haar rok bleek dat het een transgender was, van minstens vijftig jaar oud. Een ‘gender nonconforme persoon’, zoals De Partij ze sinds de introductie van 2030 Agenda noemde, die de daad van zelfmutilatie bij het woord gevoegd had.

Een golf van walging en schaamte vervulde mij en ik vluchtte weg, hopend dat de Ollongrenbrigades me niet na zouden komen.

Weer drukte hij zijn vingers tegen zijn oogleden. Hij had de bekentenis eindelijk neergeschreven, maar het maakte geen verschil. De therapie van duiveluitdrijving had niet gewerkt. De behoefte om akelige dingen luid uit te schreeuwen over de Klimaatsocialistische Partij was gebleven, maar via deze uitlaatklep, zijn dagboek kon hij het niet als een mens uitroepen.

////////

Klimazi’s

Als er hoop bestaat op een opstand tegen de Klimaatwet‘, zo schreef Willem Smit in zijn verborgen dagboek, ‘dan schuilt die bij de burgerbevolking, de hardwerkende normale mensen van de midden- en onderklasse’.

Wanneer er hoop bestond, dan moest die schuilen bij de burgerbevolking van de Koninklijke Oligarchie, omdat alleen daar, in die krioelende veronachtzaamde massa, vijf en tachtig procent van de bevolking van Tristate City Nederland, ooit de kracht opgewekt zou kunnen worden om de Klimaatsocialistische Partij (KLIMsoc) te vernietigen. De Partij kon van binnenuit niet ten val worden gebracht.

Klimaat Socialistische Partij Nederland, fusie van VVD, CU, CDA, Groen Links, PvdA en D66 in het jaar 2023

Via baantjes en subsidies had De Partij haar clientèle aan zich gebonden, en wie zich dissident opstelde kwam domweg nergens meer aan het werk. Bij openlijk verzet werden Partijleden zelfs opgepakt en met dwangverpleging van hun Klimaatontkenning genezen.

De Partij haar vijanden, als zij tenminste vijanden had, hadden geen mogelijkheid om zonder surveillance samen te komen, hun transportmogelijkheden waren ze onder de Klimaatwet ontnomen, je kon je niet verplaatsen zonder door camera’s met gezichtsherkenning ‘gespot’ te worden, openbare plaatsen om samen te komen die men vroeger ‘kroegen’ noemde, waren gesloten door lastenverzwaringen, anti-rookverboden en anti-alcoholaccijns.

Ons 1984

Zelfs wanneer de legendarische Twijfelbrigade bestond van Klimaatketters van de aartsontkenner Marcel Crokstein, mensen die twijfel zaaiden over De Wetenschap van De Partij, wat nog mogelijk was, dan nog was het ondenkbaar, dat haar leden ooit bijeen zouden kunnen komen in groter getale dan met hun tweetjes of drietjes.

Of een oogluikend door De Partij toegestane lezing van wat gepensioneerde ingenieurs die de Galileo in zichzelf ontdekten. Bij wijze van ontsnapping aan Moeder de Vrouw. Deze gecontroleerde oppositie kwam uit De Partij zelf voort.

Wie al werkelijk deel van De Twijfelbrigade was, zij konden zowel op het Smartweb als in openbare gelegenheden geen kritische massa vormen. Verzet tegen KLIMSOC betekende een blik in de ogen, een buiging van de stem bij bespreking van alweer een IJsbeer-propagandafilm; hoogstens bij gelegenheid een gefluisterd woord.

Saboteurs van de Klimaat-Transitie

Maar de gewone hardwerkende mensen, door de Subsidie-elite van de Kernpartij als ‘Proles’, ‘consumenten’ en ‘Populisten’ weggezet, zij zouden slechts op een of andere wijze tot het besef van de kracht van hun getal moeten komen, zonder te hoeven samenzweren. Enkel de straat op gaan.

Zo zij wilden konden zij morgen vroeg de Klimaatsocialistische Partij uit elkaar doen spatten. Ongetwijfeld moest het vroeg of laat bij hen opkomen dit te doen.

En toch- ! Het aantal mensen dat met Klimaatmarsen van De Partij meeliep was nog steeds groter, de ‘hardwerkende mensen’ klaagden op het Smartweb van De Staat, ventileerden ‘ik ben boos’-emoticons en daar bleef het rebelse karakter van de massa vooralsnog bij.

We do 1984

Willem Smit herinnerde zich hoe hij eens door een drukke winkelstraat liep, toen een vervaarlijk geschreeuw van honderden stemmen- vrouwenstemmen- was losgebarsten uit een zijstraat verderop. Het was 1 grote geweldige kreet van woede en wanhoop, een diep luid ‘O-o-o-o-!’ dat maar bleef gonzen als het galmen van een klok.

Smit zijn hart was opgesprongen! Het is begonnen!, zo had hij gedacht. Een oploop! Eindelijk breken de normale hardwerkende mensen los! Toen Smit de plek had bereikt, zag hij daar een menigte van twee of driehonderd vrouwen bij de Klimaatneutrale Megastore, met gezichten zo tragisch alsof zij passagiers van een zinkend schip waren.

Maar op dit ogenblik viel de collectieve wanhoop uiteen in een reeks persoonlijke ruzies. Het bleek dat de Megastore ten onrechte op het Smartweb van Tristate City een korting van 20% op de nieuwste Smartphone 3.0 met de nieuwste apps voor seksdating had geadverteerd, die onbeperkt geldig zou zijn.

Gail Bradbrook haar vorige werkgever, een club van Prinse Charles

Dat laatste bleek slechts voor de eerste 100 gegadigden geldig te zijn, en de vrouwen die achter het net visten bestookten zowel de Megastore-manager als de ‘gelukkigen’ die nog op tijd de Smartphone bemachtigd hadden.

Enkele vrouwen vochten met elkaar om de laatste Smartphone 3.0 en probeerden die elkaar uit de handen te trekken. Een ogenblik stonden zij er beiden aan te rukken en te trekken, en toen viel de verpakking uit elkaar en de Smartphone viel op de tegels in stukjes uit elkaar. Willem Smit stond er met afkeer naar te kijken.

En toch, wat een angstwekkende macht had er, een enkel ogenblik, geklonken in dat schreeuwen uit slechts een paar honderd kelen. Waarom konden zij nooit zo schreeuwen om iets dat inderdaad van belang was?

Willem Smit schreef:

Voor zij bewust worden, zullen zij nooit in opstand komen en pas nadat zij in opstand zijn gekomen, kunnen zij bewust worden.

Die slagzin, zo bedacht Willem, had bijna kunnen zijn overgeschreven uit de lesmethoden van de CED Onderwijsgroep van de Klimaatsocialistische Partij. De Partij beweerde, uiteraard dat zij de burgers van de dreiging van De Klimaatverandering verloste, veroorzaakt door Westerse Consumptie.

Springtij Sponsoren…Het Klimaat-Volkisme wordt van bovenaf opgelegd

Voor de Klimaatwet en De Energietransitie waren bewoners van Tristate City Nederland gedoemd om in het jaar 2100 in Amersfoort aan Zee te leven, zou de zeespiegelrijzing het land overspoelen, ijsberen zouden uitsterven, het koraal in de oceanen zou afsterven, de biodiversiteit zou wel 1 miljoen soorten verliezen.

Kinderen zouden niet meer weten wat ‘sneeuw’ is, extreem weer zou oogsten bedreigen, zowel watertekorten als wateroverschotten veroorzaken, zowel koude als hitte geven, landbouwoogsten zouden mislukken.

2030 Agenda, Tristate City-gespuis

Tegelijk leerde De Partij dat de burgers van haar land eigenlijk ‘teveel’ waren, ook haar Staatsbank ASN leerde dat iedere blanke baby die geboren werd wel ‘56,8 ton CO2’ extra zou geven. Zodat zij dus terecht onder de knoet gehouden moesten van de Klimaatwet, hun transportmogelijkheden ingeperkt tot collectief vervoer, hun bewegingsvrijheid afgetopt met een Koolstofbudget per maand.

Een maandelijkse CO2-stoelendans, waarin iedere burger digitaal koolstofkrediet kreeg, dat bij elke aankoop slonk tot het CO2-budget overschreden was. Dan volgde huisarrest, of je kon CO2-credits bijkopen via de ASN-Staatsbank of nieuwe Earth Dollars inkopen.

Het was niet moeilijk om ‘de massa’ in toom te houden voor De Partij. Amusement, festivals, sport op televisie, Voice of Holland, Soap Series, porno, via de massamedia en het massa-onderwijs had De Partij het gros van de bevolking teruggebracht tot een staat van gedachtenloze dierlijkheid.

ZIj werden geboren, zij groeiden op, beleefden een korte bloeitijd van schoonheid en seksuele begeerte, om hun gehele leven vervolgens een Burgerservicenummer te zijn, een biologisch onderpand voor Staatsschuld van de Regis (Heerser, Koning), bij wie hun ouders ze bij geboorte lieten ‘registreren’.

…de Klimazi’s masseren de geesten ook voor project ‘De Nieuwe Mens’

Zwaar lichamelijk werk, de zorg voor vrouw en kinderen met een werkende vrouw om de stijgende klimaatlasten te betalen, kleinzielige ruzies met buren, films op Netflix, voetbal en wielrennen op de Partij-Omroep van de Nationale Propaganda Organisatie (NPO), bier, en afleiding via sociale media van het Smartweb van Tristate City Nederland, al deze georkestreerde drogering maakte heel de horizon van hun geesten uit.

Er liepen altijd een paar agenten van de Ollongrenbrigades tussen hen rond, die valse geruchten over Russische Infiltratie en Nepnieuws verspreidden.

Via een divisie in ‘links’ en ‘rechts’ werden zij als vanzelf tot een tweestrijd aangewakkerd door de massamedia van De Partij, waarbij Klimsoc voorkwam dat zij op een dieper niveau bewogen zouden worden om na te denken, wat hun identiteit en waarden zouden zijn behalve ‘Zwarte Piet’ en ‘de homo’s en de vrouwen’…

Ook verspreidde De Partij actief het modernistisch nihilisme, het geloof in ‘toeval’ alsof de dingen maar vanzelf gebeuren zonder enige oorzaak. Wie al verder durfde denken werd al snel als ‘complotgek’ door de Ollongrenbrigades ingerekend.

Alles wat er van hen verlangd werd, was een primitieve opvatting over ‘Onze Superieure Westerse Waarden’, zoals ‘onze homo’s en onze vrouwen’, waarop een beroep gedaan kon worden bij de volgende reeks lastenverzwaringen uit naam van Het Klimaat, die verpakt werden als bijkomstigheden van ander beleid.

Klimazi-propaganda gericht op je kinderen…Nationale Propaganda Organisatie

En zelfs wanneer zij ontevreden werden, wat soms het geval was, leidde hun ontevredenheid tot niets. Omdat zij, daar zij geen algemene begrippen bezaten, die alleen konden richten op onbenullige, losstaande grieven als ‘die linkse gekkies’ of ‘De Islam die onze homo’s en onze vrouweh lastug valt…’.

De grotere euvelen ontgingen steevast aan hun aandacht. In alle morele kwesties en seksuele aangelegenheden mochten zij hun dierlijke instincten volgen, dat werd zelfs door De Partij aangemoedigd als ‘vrij en tolerant’.

Ook waren op papier vrije godsdienstoefeningen toegestaan, als de ‘hardwerkende normale mensen’ blijk hadden gegeven daar ook maar enige behoefte aan te hebben of te verlangen, bij wijze van geestelijke emancipatie van de ene dominante zuil van De Partij: het Wereldliberalisme.

Maar de communis opinio, ook bij burgerij met een ‘slim’ zelfbeeld was dat ‘godsdienst’ gelijk stond aan ‘dom.’ Zoals mensen met ‘eigen mening’-opgedaan in de massamedia van De Partij- zeker wisten was ‘religie de oorzaak van alle oorlogen’.

Met een volledig door de massamedia en het massa-onderwijs van De Partij gecontroleerd geestesleven, had Klimsoc niets te vrezen van ‘de massa, die hooguit iets meer of minder liberalisme wilde, beperkt tot ‘onze spullen’. Zoals de Subsidie-elite binnen de Klimaatsocialistische Partij stelde: Burgers zijn net vee.

  • tot een volgende spannende aflevering van 2030, George Orwell in de Polder

3 Replies to “2030, George Orwell in de Polder (16)”

  1. citaat “Maar de communis opinio, ook bij burgerij met een ‘slim’ zelfbeeld was dat ‘godsdienst’ gelijk stond aan ‘dom.’ Zoals mensen met ‘eigen mening’-opgedaan in de massamedia van De Partij- zeker wisten was ‘religie de oorzaak van alle oorlogen’. Ook nu al, maar al te waar Rypke, als je in aanraking komt met de gestudeerde moderne mens en je zegt dat je geloofd in God en zijn zoon Jezus Christus en zijn verzoenend werk voor ons aan het kruis, dan zie je een zeker ongemak of in hun ogen de gedachte ach daar heb je nog zo een onderontwikkelde boer. Ach ik denk maar zo, De dwaas zegt in zijn hart er is geen God, maar ik weet gelukkig wel beter.

  2. “Zelfs wanneer de legendarische Twijfelbrigade bestond van Klimaatketters van de aartsontkenner Marcel Crokstein, mensen die twijfel zaaiden over De Wetenschap van De Partij, wat nog mogelijk was, dan nog was het ondenkbaar, dat haar leden ooit bijeen zouden kunnen komen in groter getale dan met hun tweetjes of drietjes.”

    Er moet toch wel ergens een Manifest van de Twijfelbrigade rondgaan? Hoe daar aan te komen, is de vraag? Zonder er door de Ollengronpolitie ingeluisd te worden, vanzelfsprekend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *